Šíření dezinformací o COVID-19 vs šíření COVID-19

916

Kromě informací o situaci s COVID-19 se začaly velmi rychle šířit i dezinformace. Monitoringu dezinformací se věnují kromě Českých elfů [1] [2] také třeba Ministerstvo vnitra ČR [3] nebo Prague Security Studies Institute [4].

Z těchto zdrojů vyplývá, že některá témata se objevovala pouze na jaře, jiná až od léta a některá přetrvávají po celou dobu. Na jaře se probírala především tato témata:

 • Konspirace týkající se Billa Gatese
 • Konspirace ohledně původu SARS-CoV-2
 • Konspirace spojující pandemii s židovským spiknutím
 • Cizí státy zabavují ochranné prostředky ČR
 • Karanténa měst
 • Připravuje se nucené škodlivé očkování
 • Američané zneužívají krizi pro vojenské účely
 • Alternativní léčba/prevence
 • COVID-19 a 5G

Podzimními tématy jsou:

 • Zpochybňování účinnosti roušek v omezení šíření nákazy nebo přímo zdůraznění jejich škodlivosti
 • Vývoj ruské vakcíny proti SARS-CoV-19
 • COVID-19 jako příležitost pro realizaci zlovolných plánů globálních elit – kontrola společnosti prostřednictvím vakcín a očkování
 • Reakce na pandemii COVID-19 jako příležitost pro „tunelování“ – v podobě fondů EU a také pro velké farmaceutické firmy

Tématem, které se v průběhu roku opakuje je bagatelizace nemoci a pandemie jako takové. Bohužel v posledních dnech dezinformace bagatelizující nemoc šíří i někteří „odborníci“ z řad zdravotníků, což vede k ještě většímu matení veřejnosti.

Bagatelizace nemoci

Příklady z dezinformačních webů

Česko by mělo zastavit testování na Covid-19 v zájmu ukončení paniky a hysterie podněcované WHO, vyzývají lékaři! Pozitivně testovaný člověk na Covid-19 nerovná se nemocný člověk! Většina z nás už má na SARS-Cov-2 virus v těle vyvinutou buněčnou imunitu, tvrdí lékařka z Olomouce! Drtivá většina pozitivně testovaných osob nemá žádný průběh nemoci, do postele ulehnou jen 2 až 3% pozitivně testovaných osob a navíc s indikací chronických chorob, to je mnohokrát méně než u sezónní chřipky, která zažene do postele až šestinu populace! Proč WHO zaútočila na ČR, že málo trasuje epidemiologickou stopu obyvatelstva? [5]

V čínských městech už roušky nenosí mnoho měsíců a žádnou druhou vlnu v Číně nemají, na rozdíl od Evropské unie a Spojených států amerických! Kde se berou tisíce pozitivně otestovaných lidí v ČR každý den? Opravdu se tolik lidí chodí dobrovolně testovat a vidíte ve svých městech důsledky následných karantén těch lidí? Zaměstnavatelé nehlásí žádné výpadky pracovní síly, ani v nejvíce pozitivních regionech. Kde jsou ty desítky tisíc pozitivně otestovaných osob v karanténách? Proč nikde nekolabují služby, průmysl, obchody, úřady a podniky, když je tolik lidí pozitivních a v karanténě? Něco tady nehraje! [6]

Jan Hnízdil: Jak se protestovat k pandemii [7]

Dezinformace z řad zdravotníků a celebrit

Jedním z největších případů dezinformací ze strany zdravotníků je „Otevřený dopis lékařů vládě, parlamentu a médiím ohledně tzv. koronavirové krize“ ze 4.10. 2020 [8]. Petici k 24.10. 2020 podepsalo 73 730 osob, mimo jiné kardiochirurg Jan Pirk, stomatolog Roman Šmucler nebo psychiatr Radkin Honzák. Tento otevřený dopis vyzývá ke zrušení všech opatření, včetně nošení roušek, tvrdí, že je onemocnění stejně nebezpečné jako jiné virové infekce, že roušky škodí a že děti nejsou ohroženou skupinou.

Podobné dezinformace šíří některé celebrity, v poslední době nejhlasitěji asi Bára Basiková, jejíž facebookový post zveřejnila kromě dezinformačních serverů [9] (kdy Parlamentní listy tento text zkritizovaly [10]) také mainstreamová média [11] [12].

K rouškám a mýtům o nich jsme se vyjádřili v jednom z předchozích příspěvků [13]. O nebezpečnosti onemocnění je v tuto chvíli známo poměrně málo, v současnosti se objevují informace o dlouhodobých potížích po odeznění akutních příznaků i u osob s mírnými příznaky nemoci [14] [15] [16] [17]. Děti sice ohroženou skupinou nejsou, ale mohou nakazit osoby, které ohroženou skupinou jsou – své rodiče či jiné starší příbuzné, učitele, vedoucí kroužků atd. – a to i za předpokladu, že nemají žádné příznaky [18].

Proč je třeba snížit počty nakažených osob

Počty nakažených lidí, bezpříznakových či s mírným průběhem a kolik osob opravdu potřebuje intenzivní péči.

Reprodukční číslo

O reprodukčním čísle se často hovoří. Základní reprodukční číslo (též index nakažlivosti, zkratka R0) je v epidemiologii číslo vyjadřující pro konkrétní infekční nemoc předpokládaný počet osob, které jedna nakažená osoba touto nemocí dále nakazí v populaci, kde všichni jedinci jsou k této nemoci náchylní (tj. nemají vytvořenou imunitu, ať už přirozenou nebo díky očkování) [19].

Respirační onemocnění jako nachlazení, chřipka či COVID-19 se šíří kapénkami a dle posledních zjištění také aerosolem (tento přenos se také označuje jako přenos vzduchem) [20].

Index nakažlivosti R0 je u jednotlivých nemocí znám. Nejnakažlivějším onemocněním jsou spalničky, kde jedna osoba nakazí 12 až 18 dalších lidí. U nemoci COVID-19 je index nakažlivosti v rozmezí 1,4-3,9, což je více než u chřipky, kde je index nakažlivosti v rozmezí 1,4-3,9 (viz tabulka níže).

Obrázek 1: Index nakažlivosti některých známých infekčních nemocí [21].
Ačkoliv může být reprodukční číslo čili index nakažlivosti R0 nesprávně interpretováno a bude se lišit pro různé země například na základě geografického rozložení populace nebo změny sociálního chování při epidemii, kdy se lidé méně scházejí – proto tak velké rozpětí jednotlivých čísel pro každou nemoc [22], dává nám vědět, jak by se nemoc šířila, kdyby neměla žádné zábrany v podobě různých opatření (roušky, sociální distanc, omezení společenských kontaktů atd.).

Pokud tedy je R0 COVID-19 přinejmenším 2, pak každá nakažená osoba nakazí další dvě osoby.

Statistiky typů příznaků osob nakažených COVID-19

Určité procento případů je zcela bez příznaků nebo má mírné příznaky: čísla se různí, shrnující studie zveřejněná v září 2020 uvádí, že různé studie přicházejí s čísly většinou mezi 20 a 31 % pozitivních případů, u kterých se nevyvinou příznaky [23].

Zbývá poměrně malé procento případů, které budou potřebovat hospitalizaci (Světová zdravotnická organizace i Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí uvádí 15 % těžkých stavů a 5 % kritických stavů vyžadujících plicní ventilaci [24] [25]).

V České republice bylo 21.10.2020 120 085 zachycených aktivních případů s COVID-19 [26], z nichž 735 bylo těžkých případů vyžadujících plicní ventilaci nebo jinou podporu dýchání [27]. To je 0,6 % všech zachycených případů. V nemocnici bylo lidí s COVID-19 více, většinou se však jednalo o bezpříznakové pacienty nebo pacienty s mírnými příznaky [28].

Ministerstvo zdravotnictví se v září vyjádřilo ke kapacitám JIP, ARO a standardních lůžek s kyslíkem:

“Česká republika má aktuálně více než čtvrtinu volných lůžek intenzivní péče (ARO + JIP), to je 1 086 lůžek. Současně je dostupných 7 870 standardních lůžek s kyslíkem. Přístrojová kapacita má taktéž významné rezervy. Dispečink intenzivní péče eviduje 91 % volných ECMO přístrojů a téměř 58 % dostupných plicních ventilací. Ministerstvo zdravotnictví na jaře nakoupilo přes 300 plicních ventilátorů, z nichž většinu distribuovalo do fakultních nemocnic, které hrají klíčovou roli při hospitalizaci pacientů s těžkým průběhem onemocnění covid-19. V pohotovostních rezervách státu nyní zůstává přes 80 ventilátorů, které by byly distribuovány v případě zásadního zhoršení situace.” [29]

Počty hospitalizovaných pacientů

Počty hospitalizovaných pacientů a pacientů vyžadujících intenzivní péči zveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Ještě 1.9. 2020 bylo hospitalizováno pouze 172 osob a v těžkém stavu bylo osob 40 (při 5 756 aktivních zachycených případech). K 22.10. 2020 byl počet hospitalizovaných pacientů s COVID-19 na hodnotě 5 044, z nichž 751 bylo v těžkém stavu a vyžadovalo plicní ventilaci nebo jinou podporu dýchání (při 129 728 aktivních zachycených případech) [26]. Kapacity lůžek intenzivní péče se tedy rychle zaplňují.

Ve větším rozlišení jsou grafy k dispozici na https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19/prehled-hospitalizaci.

Obrázek 2: Aktuální počet hospitalizovaných osob s COVID-19 (modrá) a v těžkém stavu nebo s vysoce intenzivní péčí (červená) [27].
Obrázek 2: Aktuální počet hospitalizovaných osob s COVID-19 (modrá) a v těžkém stavu nebo s vysoce intenzivní péčí (červená) [27].

Modelové scénáře budoucího vývoje

Nejhorší scénář, tzv. “strašící”:

Ukažme si, jak by tato situace mohla vypadat v čase, kdyby situace začala 1.9.2020 s reprodukčním číslem R0 = 2 a v zemi nebyla zavedena od počátku žádná opatření:

Výchozí bod – 1.9. 2020 bylo v České republice 5 753 zachycených aktivních případů s COVID-19 [26] a 40 případů v těžkém stavu v nemocnici, většinou vyžadující plicní ventilaci nebo jinou podporu dýchání [27].

Po dvou měsících je zde zhruba 1,5 milionu aktivních případů, z nichž přes 43 000 případů (tedy 0,6 %) má těžký průběh a vyžaduje plicní ventilaci nebo jinou podporu dýchání.

Kromě téměř 15 000 lidí, kteří by na COVID-19 zemřeli i tak, zemřou během těchto 60 dní další tisíce lidí, na které nezbude intenzivní péče. K vyčerpání 7 870 lůžek s kyslíkem a 1 086 volných lůžek na JIP a ARO dojde již po 40 dnech (za předpokladu, že nebudou potřeba pro lidi s jinými nemocemi, zraněními, po operacích atd.).

Obrázek 3: Vývoj epidemie COVID-19 při R0 = 2 s počátečním bodem 1.9.2020, 5753 zachycených aktivních případů a 40 případů v těžkém stavu [30].

Realističtější scénář:

Vývojem situace COVID-19 se samozřejmě zabývají lidé, kterým tato práce přísluší, především tedy Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.

16.10. 2020 zveřejnili modely počtů nakažených dle různých reprodukčních čísel a pak modely pro počty osob vyžadující intenzivní péči. K 15.10. 2020 byla dle ÚZIS odhadovaná hodnota R 1,44 [31].

Pokud přetrvá hodnota R 1,4, pak do konce října bude v České republice zhruba 24 000 nových případů COVID-19 denně, což by bylo přes 260 000 aktivních případů a počet osob vyžadujících intenzivní péči by byl přes 1 700. V takovém případě by došlo k přehlcení lůžek intenzivní péče (pokud bereme v potaz, že v září byla volná celá čtvrtina těchto lůžek, tedy 1 086). K tomuto scénáři v tuto chvíli směřujeme.

Obrázek 4: Krátkodobé scénáře vývoje dle hodnoty reprodukčního čísla – denní počet osob s nově prokázanou nákazou COVID-19 [31].
Obrázek 5: Predikce počtu pacientů vyžadujících intenzivní péči [31].

Závěr

V tuto chvíli je zřejmé, že rostou počty nejen aktivních zachycených případů, ale také osob, které potřebují intenzivní péči. Tento trend ještě nějakou chvíli poroste (je otázka, zda jde o týdny či měsíce). Budeme věřit, že zavedené restrikce zaberou co nejdříve a bude možné je alespoň částečně začít rozvolňovat, aby nebyly ekonomické, osobní i psychologické dopady tak tvrdé. Je proto ale třeba, abychom všichni opatření dodržovali, nescházeli se, nosili správně roušky či respirátory, otužovali se a pokud možno udržovali veselou mysl.


Odkazy a citace

[1] Čeští elfové, „Extra-dezinfoweb monitoring: COVID léto 2020,“ Čeští elfové, 14 říjen 2020. [Online]. Available: https://cesti-elfove.cz/extra-dezinfoweb-monitoring-covid-leto-2020/. [Přístup získán 24 říjen 2020].
[2] Čeští elfové, „Extra monitoring: dezinfo-weby & COVID k 18.10. 2020,“ Čeští elfové, 22 říjen 2020. [Online]. Available: https://cesti-elfove.cz/extra-monitoring-dezinfo-weby-covid-k-18-10-2020/. [Přístup získán 24 říjen 2020].
[3] Ministerstvo vnitra ČR, „Koronavirus: Přehled hlavních dezinformačních sdělení,“ Ministerstvo vnitra ČR, 2020. [Online]. Available: https://www.mvcr.cz/cthh/clanek/koronavirus-prehled-hlavnich-dezinformacnich-sdeleni.aspx. [Přístup získán 24 říjen 2020].
[4] J. Syrovátka, Š. Pinkas, A. Novák a D. Urhová, „Infodemie: Koronavirus a konspirace v České republice,“ Prague Security Studies Institute, červenec 2020. [Online]. Available: https://www.pssi.cz/download//docs/8143_783-infodemie-koronavirus-a-konspirace-v-cr.pdf. [Přístup získán 24 říjen 2020].
[5] VK, Šéfredaktor AE News, „Česko by mělo zastavit testování na Covid-19 v zájmu ukončení paniky a hysterie podněcované WHO, vyzývají lékaři! Pozitivně testovaný člověk na Covid-19 nerovná se nemocný člověk! Většina z nás už má na SARS-Cov-2 virus v těle vyvinutou buněčnou imunitu,,“ AE News, 08 září 2020. [Online]. Available: https://aeronet.cz/news/cesko-by-melo-zastavit-testovani-na-covid-19-v-zajmu-ukonceni-paniky-a-hysterie-podnecovane-who-vyzyvaji-lekari-pozitivne-testovany-clovek-na-covid-19-nerovna-se-nemocny-clovek/. [Přístup získán 24 říjen 202].
[6] VK, Šéfredaktor AE News, „V čínských městech už roušky nenosí mnoho měsíců a žádnou druhou vlnu v Číně nemají, na rozdíl od Evropské unie a Spojených států amerických! Kde se berou tisíce pozitivně otestovaných lidí v ČR každý den? Opravdu se tolik lidí chodí dobrovolně testovat a,“ AE News, 16 říjen 2020. [Online]. Available: https://aeronet.cz/news/v-cinskych-mestech-uz-rousky-nenosi-mnoho-mesicu-a-zadnou-druhou-vlnu-v-cine-nemaji-na-rozdil-od-evropske-unie-a-spojenych-statu-americkych-kde-se-berou-tisice-pozitivne-otestovanych-lidi-v-cr/. [Přístup získán 24 říjen 2020].
[7] Redakce AC24, „Jan Hnízdil: Jak se protestovat k pandemii,“ AC24.cz, 06 říjen 2020. [Online]. Available: https://ac24.cz/-/jan-hnizdil-jak-se-protestovat-k-pandemii. [Přístup získán 24 říjen 2020].
[8] Petice lékařů, „Otevřený dopis lékařů vládě, parlamentu a médiím ohledně tzv. koronavirové krize,“ 04 říjen 2020. [Online]. Available: https://www.petice.com/oteveny_dopis_leka_vlad_parlamentu_a_mediim_ohledn_tzv_koronavirove_kriz. [Přístup získán 24 říjen 2020].
[9] af24.cz, „Konec tyranie rudých svetrů! “Omlouvám se, ale běžte do prdele!” Bílá, Ledecký, Basiková. Slavné osobnosti se staví do čela odporu proti největšímu podvodu se zdravím všech dob.,“ Argumenty & fakta, 19 září 2020. [Online]. Available: https://www.arfa.cz/konec-tyranie-rudych-svetru-omlouvam-se-ale-bezte-do-prdele-bila-ledecky-basikova-slavne-osobnosti-se-stavi-do-cela-odporu-proti-nejvetsimu-podvodu-se-zdravim-vsech-dob/. [Přístup získán 24 říjen 2020].
[10] K. Šebesta, „Sprostá Bára Basiková o covidu? Dohání ji její minulost,“ Parlamentní lisy, 21 září 2020. [Online]. Available: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Sprosta-Bara-Basikova-o-covidu-Dohani-ji-jeji-minulost-637761. [Přístup získán 24 říjen 2020].
[11] D. Šubrtová, „V Česku zemřelo s covidem dvě stě lidí, to je katastrofa? zlobí se Basiková,“ iDNES.cz, 21 září 2020. [Online]. Available: https://www.idnes.cz/revue/spolecnost/bara-basikova-zpevacka-koronavir-covid-nakaza-nemoc-socialni-site.A200921_091708_lidicky_sub. [Přístup získán 24 říjen 2020].
[12] K. Šalounová a B. Loudová, „Zpěvák, herec, aktivista. Každý je „expert“ na covid, jejich názory ale tříští společnost,“ Česká televize, 26 září 2020. [Online]. Available: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3192672-zpevak-herec-aktivista-kazdy-je-expert-na-covid-jejich-nazory-ale-tristi-spolecnost. [Přístup získán 24 říjen 2020].
[13] Čeští elfové, „Způsob šíření SARS-CoV-2,“ Facebook; Čeští elfové, 14 říjen 2020. [Online]. Available: https://www.facebook.com/notes/%C4%8De%C5%A1t%C3%AD-elfov%C3%A9/zp%C5%AFsob-%C5%A1%C3%AD%C5%99en%C3%AD-sars-cov-2/167729624969889/. [Přístup získán 24 říjen 2020].
[14] D. Yelin, E. Wirtheim, P. Vetter, A. C. Kalil, J. Bruchfeld a M. Runold, „Long-term consequences of COVID-19: research needs,“ The Lancet; Infectious Diseases, 01 září 2020. [Online]. Available: https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30701-5/fulltext. [Přístup získán 24 říjen 2020].
[15] H. Weerahandi, K. A. Hochman, E. Simon, C. Blaum, J. Chodosh, E. Duan, K. Garry a T. Kahan, „Post-discharge health status and symptoms in patients with severe COVID-19,“ medRxiv, 14 srpen 2020. [Online]. Available: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.08.11.20172742v1. [Přístup získán 24 říjen 2020].
[16] A. Carfì, R. Bernabei a F. Landi, „Persistent Symptoms in Patients After Acute COVID-19,“ JAMA Network, 09 červenec 2020. [Online]. Available: https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2768351. [Přístup získán 24 říjen 2020].
[17] Y.-m. Zhao, Y.-m. Shang, W.-b. Song, Q.-q. Li, H. Xie a Q.-f. Xu, „Follow-up study of the pulmonary function and related physiological characteristics of COVID-19 survivors three months after recovery,“ The Lancet; EClinical Medicine, 14 červenec 2020. [Online]. Available: https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(20)30207-8/fulltext. [Přístup získán 24 říjen 2020].
[18] S. Lee, T. Kim a E. Lee, „Clinical Course and Molecular Viral Shedding Among Asymptomatic and Symptomatic Patients With SARS-CoV-2 Infection in a Community Treatment Center in the Republic of Korea,“ 06 srpen 2020. [Online]. [Přístup získán 12 říjen 2020].
[19] Wikipedia, „Reprodukční číslo,“ [Online]. [Přístup získán 22 říjen 2020].
[20] M. Sittová, „Přenos viru SARS-CoV-2 vzduchem – kapénky anebo aerosol?,“ 13 červenec 2020. [Online]. [Přístup získán 12 říjen 2020].
[21] Wikipedia, „Basic reproduction number,“ [Online]. [Přístup získán 23 říjen 2020].
[22] P. L. Delamater, E. J. Street, T. F. Leslie, Y. T. Yang a K. J. Jacobsen, „Complexity of the Basic Reproduction Number (R0),“ leden 2019. [Online]. [Přístup získán 23 říjen 2020].
[23] D. Buitrago-Garcia, D. Egli-Gany, M. J. Counotte, S. Hossmann, H. Imeri, A. M. Ipekci, G. Salanti a N. Low, „Occurrence and transmission potential of asymptomatic and presymptomatic SARS-CoV-2 infections: A living systematic review and meta-analysis,“ PLOS Medicine, 22 září 2020. [Online]. Available: https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003346. [Přístup získán 23 říjen 2020].
[24] World Health Organization, „SUBJECT IN FOCUS: Q&A: Similarities and differences –COVID-19 and influenza,“ World Health Organization, 06 březen 2020. [Online]. Available: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200306-sitrep-46-covid-19.pdf?sfvrsn=96b04adf_4. [Přístup získán 23 říjen 2020].
[25] European Centre for Disease Prevention and Control , „Epidemiology of COVID-19,“ European Centre for Disease Prevention and Control , 30 červen 2020. [Online]. Available: https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/latest-evidence/epidemiology. [Přístup získán 23 říjen 2020].
[26] Ministerstvo zdravotnictví ČR, „Ministerstvo zdravotnictví ČR,“ [Online]. Available: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19. [Přístup získán 23 říjen 2020].
[27] Ministerstvo zdravotnictví ČR, „Přehled hospitalizací osob s laboratorně prokázaným onemocněním COVID‑19 dle průběžného hlášení nemocnic,“ Ministerstvo zdravotnictví ČR, [Online]. Available: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19/prehled-hospitalizaci. [Přístup získán 23 říjen 2020].
[28] N. Lošková, „Ředitel nemocnice: Téměř polovina hospitalizovaných jsou u nás bezpříznakoví pacienti,“ Novinky.cz, 19 říjen 2020. [Online]. Available: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/reditel-nemocnice-temer-polovina-hospitalizovanych-jsou-u-nas-bezpriznakovi-pacienti-40339693. [Přístup získán 23 říjen 2020].
[29] G. Štěpanyová, „Profesor Černý: Kapacity intenzivní péče v nemocnicích jsou pro aktuální vývoj nákazy dostatečné,“ Ministerstvo zdravotnictví ČR, 14 září 2020. [Online]. Available: https://koronavirus.mzcr.cz/profesor-cerny-kapacity-intenzivni-pece-v-nemocnicich-jsou-pro-aktualni-vyvoj-nakazy-dostatecne/. [Přístup získán 23 říjen 2020].
[30] Abradatas s.r.o., „Epidemiologická kalkulačka,“ [Online]. Available: https://epidemie.abradatas.cz/. [Přístup získán 23 říjen 2020].
[31] L. Dušek, „Vývoj epidemie COVID-19 v ČR; Souhrn hlavních statistických ukazatelů,“ Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, 16 říjen 2020. [Online]. Available: https://www.uzis.cz/res/file/covid/20201016-dusek.pdf. [Přístup získán 24 říjen 2020].