Měsíční report – červen 2019

1985

Doprovodný článek na SeznamZpravy.cz
Stáhnout ve formátu PDF


Nejdůležitější témata a zjištění

Nejdůležitější téma bylo téma EU (vždy byla zmiňovaná negativně a to v nejrůznějších souvislostech: ekonomická škodlivost, velmi často sudetští Němci a Benešovy dekrety a jejich plánované prolomení, podpora homosexuality) a demonstrace organizované Milionem chvilek, kdy padala obvinění z přípravy státního převratu „pražskou kavárnou“ (je zdůrazňováno, že jde o pražskou záležitost a je různě zpochybňována motivace demonstrantů), objevuje se téma „nerespektování voleb“ a „majdanu jako na Ukrajině“, dále obvinění z organizace ze zahraničí, kdy organizátoři jsou jen „nastrčené figurky“ (z toho, že stojí v pozadí jsou obviňováni „Brusel“, Soros, Německo, sudetští Němci), jsou využívána témata migrace, ohrožení Západem (témata jako zvrhlý Západ, „podpora homomanželství“, objevuje se téma Marrákešské smlouvy a útoků na „tradiční rodinu“), byla zmiňována snaha o prolomení Benešových dekretů jako motivace stojící za organizací demonstrací.

Dále byla velmi častá podpora A. Babiše formou řetězových emailů. Využívána jsou všechny obvyklá ne-gativní témata (migrace, Benešovy dekrety, ochrana „tradiční rodiny“, nepřátelský Západ, atp.) a A. Babiš je oceňován jako jediný reálný ochránce ČR a dobrý hospodář. Je zpochybňována možnost „čisté politiky“ a A. Babiš je podporován jako realisticky nejlepší volba.

Opakují se útoky na ČT a ČRo, které jsou obviňovány z protinárodních postojů, stranění Západu a liberalismu. Jsou obviňovány z podpory demonstrací pořádaných Milionem chvilek.

Přímá podpora Ruska zmiňuje „nárok Ruska na ČR“, ochranu a zachraňování ČR Ruskem a chválu politiky V. Putina (zachránil ruské hospodářství, zlikvidoval neziskovky).

Objevují se útoky na Ukrajinu, na USA a další západní země.

Objevují se útoky na liberalismus.

Přetrvává líčení migrace a uprchlíků jako akutní hrozby (často v souvislosti s násilnou zločinností a „rozpadem Západu“), to je často spjaté s rasismem (zaměřeným výhradně na černochy) a islamofobií. Již pevně se uchytil antisemitismus, který se postupně začal objevovat až v roce 2018.

Trendy v šíření

V ČR hrají velkou roli řetězové emaily, které využívají dezinformační weby jako časté zdroje informací, případně jsou naopak originální texty řetězových emailů na dezinformačních webech zveřejňovány. Texty jsou využívány i v diskusích pod články mainstreamových medií (viz Pravidelný přehled české dezinformační scény, duben 2019).

Je pozorovatelný trend změny v šiřitelích dezinformací. V roce 2018 byl daleko častější výskyt falešných FCB profilů, kde typické gramatické chyby a rusismy naznačovaly ruského autora. V roce 2019 je znatelný posun k šíření českými aktéry, skutečnými osobami z extremistické sféry. Nejde pouze o „známé firmy“ (viz Pravidelný přehled české dezinformační scény, březen 2019), radikalizují se postupně i další a noví. Jde velmi často o příznivce SPD, kteří jsou v tomto ohledu velmi aktivní. Příklad uveden v tomto Přehledu.

Monitoring tisku

S pomocí IT technologií bylo zpracováno v červnu 2019

 • zpracováno v našem systému 119 205 článků v CZ;
 • do alespoň jedné z kategorií zaměřených na propagandu „spadlo“ 403 článků;
 • alespoň jeden ze 4 vybraných narativů (Proti EU, Proti NATO, Proti USA a Proruský) zazněl ve 103 článcích.

Příklady článků podle hlavních narativů:

Ruská propaganda a dezinformace v českých online médiích v červnu 2019 se zaměřením na šířené narativy celkově (počty článků, v nichž byl použit uvedený narativ, v jednom článku může být použito více narativů).

Narativ proti EU
http://www.protiproud.cz/politika/4506-obcane-zemi-eu-zvolili-euthanasii-evropy-zeleny-bes-otevre-opet-naplno-brany-migrantske-invazi-muslimu-ztratime-navzdy-sve-domovy-brusel-to-uz-tise-planuje-babis-v-tom-jede-s-nim-jen-czexit-pryc-z-toho-titaniku.htm

Narativ proti USA
http://outsidermedia.cz/neziskovky-na-ukrajine-a-jejich-vlastenecke-ultimatum/

Narativ proti NATO
http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/causeur-rusofobie-zapadu-od-karla-velikeho-az-k-nasim-dnum/

Proruský narativ
https://www.tydenikobcanskepravo.cz/2019/06/politika-vychodniho-partnerstvi-ctvrte.html

Narativ proti liberalismu
http://www.protiproud.cz/politika/4505-masova-sebevrazda-na-letne-overkill-kam-se-podivas-potrat-majdanu-greta-ve-sklenici-semin-hvezdou-proti-sve-vuli-plac-trpasliku-ve-snemovne-ruka-neudela-kluka-mozna-prijde-ze-zahrobi-i-havel.htm

Media nejčastěji šířící proruskou propagandu

Média šířící proruskou propagandu: vlasteneckenoviny.cz a novarepublika.cz, pravyprostor.cz (tyto tři byly v červnu nejaktivnější).

S odstupem následují (těsně za sebou): sputniknews.com, tydenikobcanskepravo.cz, prvnizpravy.cz, tadesco.cz, ceskoaktualne.cz, protiproud.cz.

Zajímavé je, že v červnu významně poklesla dezinformační aktivita na parlametnilisty.cz

Kategorie propagandy

Úpadek EU a Evropy, Hrozící fašismus, Kritika Německa, LGBT, Kritika liberalismu, Kritika Merkel, kritika NATO, Podpora Putina, Oslava Ruska a podpora jeho vidění světa, Tendenční články (podpora ruského vidění světa) týkající se bezpečnosti, Proruské články týkající se Sýrie, Turecka a Venezuely, Články zaměřené proti Ukrajině, Články kritizující USA, Články hrozící válkou a další.

Ruská propaganda a dezinformace v českých on line mediích v červnu 2019 se za-měřením na šířené narativy po dnech.

Narativy

Proti NATO: jde o tendenční obsah zaměřený proti NATO (zejména jako agresivního uskupení, jehož cílem je zničení Ruska).

Protievropský: podporuje protievropské nálady nemalé části české veřejnosti (ztráta suverenity ČR, diktát Německa, vnucování přijetí migrantů, nesmyslné výmysly bruselské byrokracie, dekadentní organizace soustředící se na práva gayů atp.)

Protiamerický: líčení našeho hlavního spojence a garanta bezpečnosti coby imperialistické mocnosti nepřátelské nejen vůči Rusku, ale i vůči skutečným životním zájmům ČR.

Proruský: podporuje vidění světa současného ruského vedení (Rusko je obětí a nezbývá mu jako hrdé velmoci nic než se bránit, Rusko jako poslední bašta ochrany konzervativních a křesťanských hodnot, jako protipól dekadence Západu atp.) a glorifikuje prezidenta Putina coby osvíceného silného vůdce.

Monitoring řetězových e-mailů

Vzhledem k metodice sběru řetězových emailů, které získáváme zejména od informátorů a od veřejnosti (sběrný email: posli.retezak@seznam.cz) je nutné uvést, že systematicky nemapujeme celou síť řetězových emailů, ani její převážnou část. Přes tato omezení se domníváme, že pokrýváme všechna nebo drtivou většinu témat komunikovaných tímto kanálem (protože témata komunikovaná řetězovými emaily sledujeme i na dezinformačních webech). Nelze ale jednoznačně říci, zda správně odhadujeme poměrné zastoupení jednotlivých témat.

Za červen jsme zachytili minimálně 82 řetězových emailů, díky velkému zájmu veřejnosti jsme obdrželi začátkem července rekordní množství emailů, které ještě nemáme zpracované, je tedy možné, že jsou mezi nimi i některé z června. Upřesnění přineseme v dalším přehledu. Od veřejnosti je přijímáme na emailové adrese: posli.retezak@seznam.cz. Za spolupráci děkujeme!

Odpovědi na vybrané emaily lze nalézt na: manipulatori.cz/lexikon/hoax/ jsou v sekci Hoaxy a řetězové maily, uvozeny v titulku „řetězový mail“.

V topologii monitorované sítě jsme nezaznamenali změnu. Podle grafu je vidět, že se skládá z jednotlivých soustav (mailingových skupin), kdy středem je aktivní rozesílač, který pravidelně obesílá vice méně pasivní příjemce. Dochází ale i k přeposílání mezi příjemci a aktivní rozesílači komunikují mezi jednotlivými soustavami.

Texty jsou často přebírány z dezinformačních webů nebo jsou naopak na těchto webech následně publikovány. V červnu velmi často aeronet.cz, dále dezinformační weby (není řazeno dle četnosti): parlamentní listy.cz, tadesco.cz, hoppner.cz, rukojmi.cz, lajkit.cz, novarepublika.cz, eurabia.cz, nwoo.com, pozitivnisvet.cz, nasrestart.cz, ale objevují se často také propojení s webem vk.com (VKontakte, ruská sociální síť).

Graf sítě řetězových emailů k 21. 7. 2019

Obsah řetězových emailů byl v červnu zaměřen na tato témata

V jednom textu je zpravidla komunikováno více než jedno téma, započteno je k příslušné skupině, pokud v textu dominuje.

 1. Milion chvilek, demonstrace organizované na Letné a na Václavském náměstí. Celkem zachyceno 34 textů. Je zpochybňován počet demonstrantů, jsou podsouvána podezření, kdo je organizuje (sudetští Němci, zahraniční aktéři – „Brusel“, M. Kalousek, podnikatel z Kataru, který podporuje islám, katolická církev) a platí (Soros, zahraniční aktéři). Jsou zpochybňovány cíle („český majdan“, svrhnutí vlády, chystání převratu, zvrat výsledků voleb). Podle textů jsou demonstranti pouze z Prahy a slouží německým zájmům, jde o prolomení Benešových dekretů a o podporu zájmů uprchlíků. Demonstrace mají zabránit zakázce Rosatomu na dostavbu JE, pomoci přijetí EURa a „upevnění moci České televize a Českého rozhlasu“. Objevuje se „podpora homo manželství“ ze strany organizátorů. Na serveru Tadesco (autor: Podivínský) vyšlo obvinění organizátorů z přípravy puče a výzva k zavírání demonstrantů a raziím v redakcích (ČT, ČRo, Seznam.cz).
 2. Podpora A. Babiše se objevuje ve 12 textech. Většinou v souvislosti s demonstracemi Milionu chvilek, dále v souvislosti s kvalitním vedením státu, s tím, že je poctivý podnikatel a ostatní mu škodí a kampaně jsou lživé (včetně auditů zadaných EK). A. Babiš je líčen jako obhájce národních zájmů (proti EU, Německu, migrantům).
 3. Téma migrace, muslimů a Afričanů se prolíná 13 texty. Téma je asociováno se zločinností, nižší kulturní úrovní, agresivitou a vraždami a sexuálním násilím.
 4. Témata popisující negativně EU se objevují ve 3 textech („EU tvoří z ČR ekonomickou kolonii, podporuje homosexualitu, neziskovky, migraci a „zvrhlé školy“). Dále je téma EU okrajově obsaženo v tématu Milionu chvilek, vždy negativně.
 5. Téma sudetských Němců se samostatně objevuje ve dvou textech, kromě nich je ale často zmiňováno v textech zaměřených na Milion chvilek.
 6. Přímá podpora Ruska se objevila ve 3 textech (Rusko „má na ČR nárok“, Rusko česko zachránilo a už jej zachraňovat nebude, Putin „ubránil Sýrii a ruské hospodářství a zlikvidoval neziskovky).
 7. Témata kritizující USA se objevila ve 3 textech (USA „se chystá rozvrátit Venezuelu jako Libyi“, USA líčené jako „imperialistická mocnost“).
 8. Téma klimatu. Objevily se 2 texty zpochybňující změny klimatu a to co je působí.
 9. Téma elfů. Objevila se výzva, aby senioři nezasílali řetězové emaily Českým elfům.

Cíle útoků řetězových emailů

Napadané instituce, státy: Milion chvilek, USA, Francie, TOP 09, ČT, ČRo, Seznam.cz

Napadané osoby: M. Minář, K. Schvarzenberg, M. Kalousek, G. Soros, A. Merkel, J. Drahoš, J. Fajt, Z. Bakala, V. Havel, S. Slonková, J. Kubík

Podporované osoby: A. Babiš, M. Zeman, M. Benešová, J. Bolsonairo, V. Putin, V. Klaus ml. (ten je zmíněn s tím, že se ještě uvidí „jakým směrem se vydá“)

Podporované státy a instituce: Rusko, SPD

Sociální sítě

Na sociálních sítích, v ČR se jedná především o Facebook, působí řada organizovaných skupin a jednotlivců, kteří šíří dezinformační obsah a propagandu cílenou na členství ČR v západních strukturách (EU, NATO). Dále tyto subjekty podporují politiku Ruska a organizují informační útoky Sociální sítěna vybrané instituce a jednotlivce v kyberprostoru. Zpravidla agresivně využívají citlivých bodů (obavy z migrace a islámu, obavy z politického vývoje) a organizují akce jak v kyberprostoru tak v off line prostoru (lobbying, pochody, shromáždění). Seznam a schéma nejvýznamnějších skupin viz Pravidelný přehled české dezinformační scény za březen 2019, podrobnější informace o dalších dezinformačních proruských skupinách viz Pravidelný přehled české dezinformační scény za duben 2019.

Trollové – vybrané skupiny a osoby pro tento měsíc

Troll – Šampion měsíce

Žarko Jovanovič provozuje v dezinfoscéně aktivní a známou internetovou TV Raptor. Sám Žarko Jovanovič je aktivní v řadě spolků a FCB skupin zaměřených na dezinformace, propagaci proruských narativů, případně propagaci a organizaci islamofobních a antiimigrantských extremistických spolků a skupin.

Příklady aktivního zapojení do skupin:Tajná skupina „IvČRN monitoring neziskovek“, jeden ze správců je Martin Ambros. Propojení na dezinformační scénu (Žarko Raptor Jovanovič), okolí prezidenta Zemana (Ivanka Kohoutová – ředitelka školy vyznamenaná státním vyznamenáním za „boj proti nenávistné ideologii“ vyloučením studentky v hidžábu, redaktorkou TV Prima natáčející manipulativní reportáže o islámu a neziskových organizací, Karolina Hošek Štruncová, trollové – exmuslim Lukáš Lhoťan, Pavel Cimbál).

Uzavřená facebooková skupina Stop (zlegalizované) ilegální migraci (správci: Radka Hladíková, Chytra Zdeněk, Michal Hrubý, Raptor TV, Freedom for Europe – Welcome to Reality, moderátoři: Žarko Raptor Jovanovič, Marek Markus, aktivní přispěvatelé: Danuška Drexlerová, Naděžda Hluchlíková).

FCB skupina. Rusko – záruka míru a naší svobody. Uzavřená skupina s mottem „Pro všechny přátele Ruska a jejich spojence. Для всех русских друзей и их союзников“. Pro rusky nemluvící: znamená to to samé co česky. Propojení na dezinformační a ruskou scénu je zřejmé z obsazení skupiny: Žarko Raptor Jovanovič, Jiří Vyvadil, Jana Volfová (dříve Hlavu vzhůru a další obskurní hnutí). Podle profilových fotek řada podporovatelů SPD a dalších extremistických stran Hej, Občané!, z.s., FCB diskusní skupina. Uzavřená skupina, spojená s proruským dezinformátorem Žarko Raptorem Jovaničem (správci: Freedom for Europe – Welcome to Reality, RaptorTV.cz, Michal Hrubý, Hej, občané z.s., za silnou a suverenní ČR, Martina Šupová, Žarko Raptor Jovanovič, častí diskutující: Pavla Juřičová, Miroslav Pastor, Mára Kočí, Božena Weitingerová /zveřejňuje pravidelně svodky z ruského tisku/, Drahuš Ka).

Spolupracuje s Radkou Hladíkovou (viz měsíční přehled za únor), což je významná postava dezinformační scény, podle svých slov pracuje pro poslankyni Bundestagu za AfD Beatrix von Storch, podílela se Zdeňkem Chytrou na kampani AfD, jezdí na akce, které natáčí Raptor TV (Žarko Raptor Jovanovič), je jedna z členek spolku „Čest, svoboda, respekt“, který koná akce o „slovanské vzájemnosti“ přímo v prostorách Ruského střediska vědy a kultury při ambasádě.

Ukázky práce Raptor TV:

Podpora dezinformátorů a extremistických seskupení a stran v ČR.

Šíření ruského narativu o fašismu na Ukrajině.

Další informace o Raptor TV

Raptor TV sídlí na doméně raptortv.cz. Majitel domény je veřejný, konkrétně jde o firmu Maja Bohemia, s.r.o., sídlí v pražských Holešovicích. Pozoruhodné je, že firma má jako předmět podnikání oční optiku. Ta na uvedené adrese skutečně do nedávna byla a bylo možné si tam koupit brýle od samotného Žarka. Kromě Maja Bohemia v tomto domě jiné firmy nesídlí. Dům samotný patří fyzické osobě Marii Rosypalové, o níž však nejde najít bližší informace. Optika samotná má však zajímavého souseda, konkrétně ruské potraviny GOPAK, ty mají stránky na FB a spoustu kladných recenzí všude možně, ale nemají IČO a z internetu tudíž nejde zjistit, kdo za nimi stojí. Při průzkumu místa však bylo zjištěno, že potraviny provozuje společnost MERIDIANIX, s. r. o., IČ: 26469928, jejíž aktuální jednatelkou a jediným společníkem je SVITLANA SLADKA, dat. nar. 19. září 1993. Jde zřejmě o rodinnou firmu, dřívějšími majiteli byli Vitalij a Lyudmyla Shapovalovi, oba původem z Oděsy. Shapovalov v Česku vlastnil několik firem, zaměřených obvykle na realitní trh. Bližší informace o nich je obtížné dohledat, navíc umístění na stejné adrese jako Žarkova optika může být náhoda. Zpět k optice. Více se touto firmou zabýval pouze a jenom AERONET, který předvedl skutečně mimořádně kvalitní OSINT.

aeronet.cz/news/analyza-pouceni-z–krizoveho-vyvoje-v-spd-pred-a-po–volbach-spd-nedostala-do-eu-parla-mentu-zadneho-vlastniho-clena-zez-dola-uspel-jen-byvaly-vysoky-kadr–cssd-a-vlastenecky-smyslejici-general/

Aeronet se totiž jako jediný věnuje zřejmě zásadní postavě celého dění. Letos 80 leté Janě Bulínové. Podle Aeronetu matce Žarka Jovanoviče, což se zatím nepodařilo ověřit. Bulínová je jednatelkou Maja Bohemia a řady dalších firem, kromě toho má také několik živnostenských oprávnění. Podniká podle všeho zejména v realitách. Kromě řady firem je na ní napsaný spolek Hej, občané, který mimo jiné provozuje poměrně velkou proruskou a dezinformační skupinu na FB. Spolek pořádá demonstrace, zaštiťuje debaty moderované Žarkem Jovanovičem atd. Má dokonce transparentní účet, jehož prostředky by však nestačily ani na reportáž z Pardubic (ib.fio.cz/ib/transparent?a=2800735119&f=11.11.2018&t=11.12.2018).

Na stránkách spolku často vystupuje další aktivista, konkrétně Robert Žák. To je mediálně velmi známá figura, ačkoli obvykle nebývá uvedeno jeho jméno. Žák je ten člověk, který v prezidentské volbě před novináři zavíral dveře se slovy, že se dovnitř dostanou jen přes jeho mrtvolu. Je to také ten člověk, který sehrál aktivistu na Václavském náměstí, kde před několika kamerami řval na Michala Horáčka, že sem chce pozvat migranty. Více zde, čas 1:02:

A je to také člověk, který v reportáži o Řádu národa od Reportérů ČT vychází z vily Zdeňka Zbytka a reportér se ho ptá, zda uvnitř sídlí Řád národa.

Nicméně zpět k paní Bulínové. Firmy, v nichž jedná či je vlastní ona, vystupuje obvykle i Žarko Jovanovič. Samotná firma Maja Bohemia je vlastněná řetězcem společností, který končí kupodivu spolkem. Konkrétně Maja je vlastněná akciovkou JB Property, a. s. (JB zřejmě Jana Bulínová), tuto, a. s. vlastní FInar, a. s., tu vlastní z poloviny družstvo Roblínslý rarášek a druhou polovinu vlastní Hrabě Kokšín, s. r. o. Předsedou družstva je Mgr. PAVEL ČVANČARA, viz níže. Hrabě Kokšín vlastní advokát Jan Hynšt a spolek Společenství třetí ruky, ten vlastní opět Čvančara.

Čvančara je rozhodcem u smírčího soudu na Smíchově:
smircisoud.cz/seznam-rozhodcu.html

Hynšt je advokát a má AK spolu s Čvančarou:
www.advokatura.cz

Další informace k nalezení zde:
manipulatori.cz/pribeh-dezinforma-tora-zarka-raptora-jovanovice

Trollové – pěšáci české extremistické scény aktivní v dezinformační scéně

Následující příklad ukazuje nový trend, kdy v rostoucí míře jsou dezinformační příspěvky vytvářeny domácí extremistickou scénou. Zatímco před rokem jsme velmi často zachycovali falešné profily plné rusismů, nyní roste počet skutečných lidí, občanů ČR, kteří jsou radikalizovaní a šíří dezinformace a proruskou propagandu.

12. 5. 2019 umístil Vít Kučík (VK) na svůj FB profil post týkající se řetězových mailů kolujících mezi seniory.Status však následně přesdílel profil Misha Julišová (2 000+ sledujících), přičemž status opatřila alternativním framem (aktuálně je status z profilu MJ již smazán). Konkrétně uvedla, že Kučík důchodce nazývá „E-mailovými šmejdy současného Česka“ s výzvou, že by lidé měli FB tento „nenávistný“ status nahlásit. To sice byl pravý opak skutečného obsahu statusu, ale tento profil zřejmě vsadil na to, že lidé původní dlouhý text statusu číst nebudou a obratem zareagují negativně.

To se více méně potvrdilo. Kromě vulgarit byly použity i výhrůžky násilím a další obvyklé projevy v tomto druhu FB debat.

Je zřejmé, že obrat debaty byl vyvolán profilem Misha Julišová. Navzdory stylizovaným fotkám, které má na profilu a které by mohly navodit dojem, že jde o trollí profil jde o reálnou osobu jménem Michaela Julišová. Ačkoli informace jsou spíše kusé, vypadá to, že v posledních letech prodělala poměrně výrazný názorový vývoj, až se ocitla mezi extremistickou scénou.

Její záliby v sociálních sítích si média všimla už před prezidentskými volbami 2013, kdy poskytla krátký rozhovor Respektu. V té době podle Respektu žila v Třebíči a starala se doma o syna. Podle jejích vyjádření pro Respekt odsuzovala Nečasovu vládu a prezidentkou by podle ní měla být Táňa Fischerová. Více zde, plná verze v archivu časopisu:
www.respekt.cz/z-noveho-cisla/burici-kteri-miluji-facebook

Od roku 2013 však Julišová vyhledává čím dál tím agresivnější části politického spektra. V současnosti je častou autorkou Parlamentních listů, Protiproudu, Svobodného vysílače a je obecně velmi aktivní.

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Michaela-Julisova-Lepsolide-521809

http://www.protiproud.cz/politika/3599-kavarenska-frustrace-hloupy-cesky-lid-a-jejich-prezident-nas-drahous-to-projel-narodu-se-pomstime-jak-prevychovat-dolnich-10-milionu-od-cenzury-ke-koncentrakum-lepsolide-vyhlizeji-vysvoboditele.htm

https://www.svobodny-vysilac.cz/2018-01-29-kulaty-stul-o-prezidentskych-volbach-michaela-julisova-popularni-publicistka-stanislav-novotny-predseda-asociace-nezavislych-medii-a-ing-vaclav-janousek-predseda-institutu-mezikul/

Mimo to se také fyzicky účastní přednášek, diskusí a dalších aktivit, např. viz printscreen z jejího profilu o návštěvě debaty s názvem „Inkluze jako vstupní brána islámu“. Seznam přátel má skrytý, ale s využitím většího množství profilů s různými přáteli lze vysledovat řadu známých figur dezinformační scény: Zdeněk Ondráček, Jan Korál, Petr Štěpánek a další.

Podobný případ je Hana Jemelková (přes 1 600 přátel), která diskutuje pod statusem VK:

https://www.facebook.com/hana.jemelkova.7

Jemelková je reálná osoba, žije v Praze, svého času byla aktivní v Islám v ČR nechceme, ale už není. Je to typické spojení islamofobního a dezinformačního hnutí.

Tráví většinu času na PC, je zajímavé že v řetězových mailech proti establishmentu byla aktivní už v roce 2011, kdy jeden přesdílela na svém profilu (29. 12. 2011) – což je důkaz, že opravdu existovalo už dlouhodobě budované podhoubí, na které se Rusové jen napojili.

18. 11. 2011 sdílela hoax o Romech – i když tolik bojuje za to, že jsou senioři schopní posoudit, jaké informace konzumují, naopak ukazuje jak jsou náchylní sdílet neověřené informace.

Je u ní taky patrná rostoucí radikalizace. Zároveň ve stejné době, kdy sdílí hoaxy si stěžuje, že neví, jak Facebook vlastně funguje. Nicméně na FB je velmi aktivní. Sdílí obrovské množství nenávistného a dezinformačního obsahu. Zejména pak Parlamentní listy, Raptor TV a další obdobné zdroje. Stejně tak lidé v přátelích ničím nepřekvapí. Jde například o Břetislava Olšera, Hynka Berana, Zdeňka Ondráčka či Lubomíra Volného.

Jemelková se také podílí na podněcování nenávisti vůči neziskové sféře. Konkétně šíří narativ, že na sociální služby by peníze byly, kdyby stát nefinancoval lidskoprávní NNO. Viz printscreen.

Jemelková se také podílela na svolávání nájezdu na profil VK, neboť stejně jako Julišová nasdílela původní status na svou zeď s manipulativním komentářem. Viz printscreen.

Celkově po pročtení debaty k řetězovým emailům na profilu V. Kučíka se nezdá, že by se v ní pohybovalo větší množství trollů s falešnými profily. Naopak se zdá, že Julišová s Jemelkovou aktivizovaly své početné skupiny přátel, sledujících a obecně příznivců. U obou se jedná o reálně žijící osoby. Obě nasdílely status VK na své zdi, do svých skupin podporovatelů, v obou případech se tak stalo s manipulativním komentářem, který zcela otočil původní rámec statusu.

Zprávy ze zahraničí

Slovensko – elfové

Slovenští elfové hlásí dovolenou. 🙂 Ale něco chystají.

Pravidelná zpráva Litevských ozbrojených sil

Zpráva vyšla zatím pouze v litevštině, anglický překlad bude k dispozici koncem července a tak souhrn této zprávy zahrneme do dalšího přehledu.

Ukázka řetězového e-mailu

Ukázka řetězového emailu ID 1384 a komentář Českých elfů

Text řetězového emailu zachyceného 24. 6. 2019

Karel Schwarzenberg odhalil, že současné protesty v ČR proti Andreji Babišovi mohou stvořit novou hvězdu politiky, která usedne na Pražském hradě a zopakuje se tím scénář ze Slovenska, kde se prezidentkou stala aktivistka z ulice, které vadil zápach z komunální skládky v Pezinku! Předčítaná zdravice od Petra Pitharta ukázala, že zhrzeným uctívačům Havlova odkazu dochází munice a chtějí svrhnout Babišovu vládu za každou cenu, bojí se „orbanizace“ vrcholové moci v České republice!

Nedělní demonstrace na Letné v Praze, které se podle nových přepočtů Policie ČR zúčastnilo 280 000 lidí, má další dohry a odezvy, které odhalují hrozivá chapadla monstrózní chobotnice, která se začala rozlézat ve všech médiích v České republice. Jednotlivé figury, které stojí v pozadí těchto procesů, pomalu začínají pouštět více informací a rozhodně nás nesmí překvapit, jako procesy budou na tyto mohutné demonstrace navazovat v nejbližších týdnech a měsících.

Cizí mocenské skupiny se snaží o provedení Barevné revoluce v ČR podobně, jako to proběhlo minulý rok na Slovensku. Karel Schwarzenberg dnes poskytl rozhovor serveru Seznam Zprávy, kde přímo otevřeně oznámil, že je již starý a řízení občanské společnosti v ČR musí převzít mladí lidé. Šokoval však výrokem, že doufá, že současné demonstrace proti Andreji Babišovi zrodí novou politickou hvězdu podobně, jako se to povedlo na Slovensku. Karel Schwarzenberg tak nepřímo odhalil, že někdo z předáků současných demonstrací by mohl usilovat o prezidentský post v ČR v roce 2023.

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová je totiž přímo ukázkovým modelem někoho, kdo přímo z ulice usedl přímo do funkce prezidenta státu. Zuzana Čaputová se totiž v roli aktivistky věnovala problému skládky komunálních odpadů v Pezinku, kterou místní obyvatelé odmítali, protože byla umístěna velmi blízko města a zahrádkářských kolonií. Jako aktivistka pomáhala místním lidem bojovat s byrokracií a státním aparátem, který s problémem nechtěl dlouhou dobu nic dělat. Do této chvíle se zdálo, že její práce byla záslužná a chválihodná. Jenže, v září roku 2017 se Zuzana Čaputová objevuje v neziskovce Via Iuris a začíná její proces školení jako kádra pro příští volby.

Slováci věděli, koho volí za prezidenta, ale přesto tento proces dopustili. Ostatní národy v Evropě to postupně mohou odnést, liberalismus je nástrojem likvidace národů v Evropě.

Neziskovka dostává od George Sorose a jeho dvou neziskových divizí Open Society pravidelně každý rok štědré dotace, nechybí peníze od americké ambasády a dokonce ani od slovenského ministerstva spravedlnosti. O půl roku později na Slovensku propuká kauza Jána Kuciaka a Zuzana Čaputová se začíná profilovat jako nový možný kandidát na prezidentku. Občané na Slovensku jsou znechucení korupcí a hledají někoho čistého a hlavně „slušného“. Najednou se objevuje izraelský podnikatel Aaron Shaviv a Zuzana Čaputová oznamuje kandidaturu na prezidentku. Od počátku má mohutnou reklamu v médiích a je jasné, že se stává koněm kohosi, na kterého nelze ukázat přímo, protože zůstává skrytý v pozadí

Slováci šli letos k prezidentským volbám a opět udělali osudovou a zásadní chybu, že zvolili namísto kandidáta s vlastním názorem pouze marionetu ovládanou z Izraele, která má naprosto nulové zkušenosti z vysoké politiky, což ji dopředu předurčuje k tomu, že bude zcela závislá na svých poradcích, což budou oni, kteří budou řídit slovenskou zahraniční politiku.

Pokud chcete vědět, jakou politiku bude razit slovenská prezidentka, podívejte se na její poradce a máte odpověď. A bohužel se ukazuje, že cizí mocnosti, které ovládly výsledek voleb na Slovensku, by rády tyto procesy zopakovaly i v ČR. Plán je celkem jednoduchý, pokračovat v destabilizaci české společnosti tak dlouhou, dokud to nezačne vadit i umírněným a nezávislým voličům, kteří nic proti Andreji Babišovi sice nemají, ale neustálé demonstrace je unavují a mohou získat časem pocit, jestli by to nebylo bez Babiše klidnější. Tak dlouho budou střílet do Babiše, až to středové voliče unaví. Tento plán je prostý a Babiš by měl přejít do protiútoku, svolat vlastní monstr-demonstrace, jako to udělal před několika lety Viktor Orbán. Pokud to neudělá, bude vypadat jako slaboch a ztratí část voličů. Tento proces vnitřního rozvratu systémů je velmi dobře propracovaný ze zahraničí a funguje na principu znechucení společnosti z politiků, kteří jsou vykresleni jako zkorumpovaná chátra a sdružení osob toho nejhoršího zrna. Společnost je těmito mediálními útoky očkována k tomu, aby začala požadovat do funkcí premiérů a prezidentů tzv. „slušné“ lidi, což ve skutečnosti žádný z politiků nemůže splnit, a proto i minulý rok šel do boje proti Miloši Zemanovi ve 2. kole prezidentské volby člověk, který nebyl politikem, ale jenom „slušným“ člověkem vytaženým odkudsi ze 2. patra Akademie věd ČR. Stejně tak architekti těchto převratů věděli, že ani na Slovensku nelze vyhrát volby s politikem, takže nasadili „slušnou“ Zuzanu Čaputovou, kterou nikdy nikdo neviděl a neznal, kromě několik zahrádkářů v Pezinku. To je chucpe, řekli byste. Jenže, tohle chucpe na lidi funguje. Podívejte se, kdo vyhrál prezidentské volby na Ukrajině. Rovněž člověk, který nikdy nebyl v politice, byl herec, ale najednou je prezidentem. Takhle bychom mohli pokračovat, třeba až k Donaldu Trumpovi, nebo právě k Andreji Babišovi, protože ani on nikdy nebyl politik.

Současné demonstrace proti Babišovi mají v první fázi vyvolat v ČR hluboký odpor proti politické garnituře jako takové a nahradit ji tzv. občanskou společností, což je pouze slušnější označení pro vládu uřvané lůzy z ulice, i když ona sebe sama tak nenazývá a označuje se za ochránkyni odkazu Václava Havla. Jakmile veřejnost začne být z útoků na Babiše otrávená, začne se v ČR rozvíjet stejný proces jako na Slovensku a na Ukrajině, kde v obou zemích byli prezidenti zvoleni z důvodu naprostého odporu obyvatelstva vůči tradičním politikům, ze kterých se lidem v obou zemích chce zvracet.

Viktor Orbán a proces „orbanizace“ státní moci je strašákem pro globalisty a jejich poskoky, tzn. Liberály. Tento narativ přitom je indukovaný uměle pomocí médií, která jsou financována a řízena ze zahraničních zdrojů, jak na Ukrajině, tak na Slovensku. Není to o tom, že by politika byla čistá, ale není rozhodně pravda, že by situace byla tak zlá, že řešením je volba někoho, kdo vůbec politikem není. Jenže mediální narativ přesně k tomuto národy vede. A to je nebezpečný proces, protože nezkušený nepolitik v politice skončí jako marioneta naprosto závislá na svých loutkovodičích, rozuměj poradcích. Hrozivá a neblahá vzpomínka na Václava Havla a jeho poradce, kteří de facto řídili Pražský hrad za něj, zatímco Vašíka vozili po světě a ukazovali ho světu jako cvičenou a hlavně roztomilou a usměvavou opičku. A tohle je proces, který je nachystaný znovu i pro Českou republiku.

To potvrzuje i text zdravice od Petra Pitharta, kterou na Letné přečetl Martin Myšička, umělecký vedoucí Dejvického divadla. Pithart v textu upozorňuje, že v Česku nesmí být dovoleno, aby proběhly stejné procesy jako v Maďarsku, kde prý tamní vládce uchopil veškerou moc. Demokracie prý má mít liberální rámec, který má mít i bojovný obsah, pokud je potřeba. Petr Pithart se kvůli nemoci nemohl demonstrace zúčastnit, ale jeho názory předčítané ze zdravice pouze odhalují skutečnost, že mrtvola Václava Havla neustále působí ze záhrobí na své pohrobky v politickém spektru v ČR a veškeré procesy vedou k tomu, aby Česká republika postupně zanikla a stala se součástí německého protektorátního území v rámci Nové Evropy, která již žádné vnitřní hranice mít nebude, ale budou existovat pouze vnitřní teritoria a sféry vnitřní moci. Jakmile padne Babiš, útok se přesune na Miloše Zemana a demonstrace budou pokračovat pro změnu proti němu.

Není náhodou, že Benjamin Roll vítal na pódiu jáhna „ze Sudet“, protože všichni tito architekti těchto demonstrací vědí přesně, jaká slova mají použít, nic neříkají z hlavy, ale pouze citují z textů, které jsou pečlivě sepsány a autorizovány dopředu. Jediné výroky, které zaznívají z hlavy, jsou povely k účastníkům demonstrace a technické záležitosti. To samo ukazuje, že Český národ je na pokraji generačního zhroucení. Starší pro-národní generace odchází a přichází mladí a liberálně globalizovaní, kteří se nezakecají. Minulý týden soud v Hradci Králové prolomil Benešovy dekrety, hned v neděli poté na největší demonstraci od listopadu 1989 zaznívají slova o vítání katolických zástupců církve ze Sudet. Šlechtic Karel Schwarzenberg odhaluje, že z demonstrací může vzejít nová politická hvězda, která zopakuje proces s názvem „Zuzana Čaputová“ na Slovensku. Pokud se jim podaří odstranit Andreje Babiše, bude to katastrofa, protože po Babišovi přijde útok na Pražský hrad, kam bude mít namířeno někdo z vítězných organizátorů likvidace Andreje Babiše. Nejde vůbec o to, jaký je Andrej Babiš, teď se hraje o přežití České republiky ve Střední Evropě.

Sudeťáci buší na dveře českých soudů, spolu s nimi buší šlechta, Lichtensteinové a další. A všichni mají v ČR tisíce kolaborantů, zrádců, kteří pracují na rozbíjení českých vlád, českého školství, české kultury a české státnosti. Vytahování Havla z hrobu zdaleka nekončí, jeho mrtvola bude politicky recyklována ještě mnohokrát do konce tohoto roku, který je 30. výročím státního převratu.

Komentář k textu řetězového e-mailu

Autor článku ve snaze reagovat na nedávnou vlnu protestních demonstrací zde namíchal koktejl faktů, polopravd, smyšlenek a obyčejných lží tak, jak je již řadu let zvykem v aeronet.cz a podobných médií. Tak například je pravda, že panuje jistá obava z tzv. orbanizace české politiky. Naproti tomu tvrzení, že protestující (podle zdravice od Petra Pitharta přečtené na demonstraci M. Myšičkou) „chtějí svrhnout Babišovu vládu za každou cenu“ je zcela nepravdivá. Pithart tu pouze vyzývá k ostražitosti a případným pokojným protestům proti oklešťování demokracie vládnoucí garniturou a snahou o ovládnutí justice (tedy proti oné „orbanizaci“). Rovněž tvrzení: „Současné demonstrace proti Babišovi mají v první fázi vyvolat v ČR hluboký odpor proti politické garnituře jako takové a nahradit ji tzv. občanskou společností, což je pouze slušnější označení pro vládu uřvané lůzy z ulice“ je nepravdivé. Cílem demonstrací je především demise trestně stíhaného premiéra, občanská společnost je zde jakýmsi hlídacím psem demokracie a s „vládou uřvané lůzy z ulice“ nemá nic společného (to si autor plete nejspíš s rokem 1948, kdy se u nás moci chopili komunisté). Mediální ohlasy na tuto demonstraci autor vydává za „hrozivá chapadla monstrózní chobotnice, která se začala rozlézat ve všech médiích v České republice“ a i dalšími slovními obraty („snaha o destabilizaci české společnosti“) připomíná články někdejšího komunistického Rudého práva. Je až úsměvné, jak spiklenecky autor reaguje na organizátory protestů předem veřejně a zcela otevřeně oznámený plán dalších akcí: „Jednotlivé figury, které stojí v pozadí těchto procesů, pomalu začínají pouštět více informací a rozhodně nás nesmí překvapit, jako procesy budou na tyto mohutné demonstrace navazovat v nejbližších týdnech a měsících.“

Největším strašákem je liberalismus. Tento ve své podstatě antievropský narativ se táhne celým článkem jako červená nit. Vedle nesmyslných tvrzení typu „liberalismus je nástrojem likvidace národů v Evropě“ (vždyť která z našich nebo evropských liberálně orientovaných stran má něco takového v programu?), případně „liberálové jsou poskoky globalistů“, tu najdeme i nezbytné plivnutí na skutečné nebo domnělé nositele liberálních názorů. Tradičně sem patří Václav Havel s Karlem Schwarzenbergem, nově pak Zuzana Čaputová. S posledně jmenovanou vzal autor „jedním vrzem“ i další oblíbené „otloukánky“ proruských dezinformačních médií – totiž neziskové organizace v čele s asi největším padouchem (hned po Kalouskovi) – Georgem Sorosem, který to podle něho nejspíš všechno zpovzdálí financuje a řídí. Tím se dostáváme k dalšímu narativu.

Za vším hledej Židy. V souvislosti se slovenskou prezidentkou se v článku poněkud tajuplně píše: „Najednou se objevuje izraelský podnikatel Aaron Shaviv a Zuzana Čaputová oznamuje kandidaturu na prezidentku. Od počátku má mohutnou reklamu v médiích a je jasné, že se stává koněm kohosi, na kterého nelze ukázat přímo, protože zůstává skrytý v pozadí.“ Ovšem, skutečnost je jako vždy o dost prozaičtější. Aaron Shaviv je ředitelem společnosti SHAVIV STRATEGY & CAMPAIGN LTD. Více o něm zde:

https://sk.wikipedia.org/wiki/Aron_Shaviv

Shavivův spolupracovník, Michal Repa, specialista na PR, vedl úspěšnou předvolební kampaň Zuzaně Čaputové – více zde:

http://strategyandcampaigns.com/team/

Autor nám to však prezentuje tak, jako by novopečená slovenská prezidentka byla přímo řízena cizí mocností: „Slováci (…) udělali osudovou a zásadní chybu, že zvolili namísto kandidáta s vlastním názorem pouze marionetu ovládanou z Izraele“.

Sudeťáci a šlechta. Tihle dva strašáci jsou v české kotlině asi nesmrtelní. Proto na ně autor článku také vsadil. Stačilo mu k tomu vystoupení jáhna ze Sudet na letenské demonstraci a vcelku nevinný komentář Karla Schwarzenberga k této akci. Pak už popouští uzdu své fantazii, místy hraničící s paranoiou: „… všichni tito architekti těchto demonstrací vědí přesně, jaká slova mají použít, nic neříkají z hlavy, ale pouze citují z textů, které jsou pečlivě sepsány a autorizovány dopředu“, o kus dál pak hřímá: (sudetští Němci a šlechta) „…mají v ČR tisíce kolaborantů, zrádců, kteří pracují na rozbíjení českých vlád, českého školství, české kultury a české státnosti“, nebo se rovnou stává prorokem: „…veškeré procesy vedou k tomu, aby Česká republika postupně zanikla a stala se součástí německého protektorátního území v rámci Nové Evropy“. Pochopitelně, bez jediného důkazu či autentického citátu.

Babiš a Zeman. Článek je zřetelně prozemanovský, nebo alespoň souznící s výroky či myšlenkami Miloše Zemana. Zejména se tu několikrát opakuje, že Zuzana Čaputová se stala prezidentkou jako „aktivistka z ulice, která má naprosto nulové zkušenosti z vysoké politiky“. Přesně s tímto argumentem Miloš Zeman týden před slovenskými prezidentskými volbami podpořil jejího protikandidáta. Autor je dokonce „šokován“ výrokem Karla Schwarzenberga, že „doufá, že současné demonstrace proti Andreji Babišovi zrodí novou politickou hvězdu podobně, jako se to povedlo na Slovensku“. Naproti tomu k Andreji Babišovi se autor staví spíš neutrálně. Je to až zarážející, vždyť právě proti českému premiérovi (a proti ministryni spravedlnosti Benešové, kterou autor dokonce vůbec nezmiňuje), byly protesty vedené. Oba politiky se spíš snaží obhajovat tím, že za vším stojí někým dopředu objednané mediální útoky, kterými je „společnost očkována k tomu, aby začala požadovat do funkcí premiérů a prezidentů tzv. „slušné“ lidi, což ve skutečnosti žádný z politiků nemůže splnit“. Ale hlavně tu jde o Zemana: „Jakmile padne Babiš, útok se přesune na Miloše Zemana a demonstrace budou pokračovat pro změnu proti němu.“

Co dodat? Článek je zcela v intencích zdroje, kterým byl publikován. Autor je anonymní. Zpravodajský portál aeronet.cz je sice veden jako nezávislý, svým obsahem však jednoznačně proruský (proputinovský). Blíže viz zde:

neovlivni.cz/aeronet-cz-rusky-vliv-cr/

Shrnutí: Propaganda, které tento dezinformační portál slouží, má za cíl vnést nedůvěru v evropské instituce, liberální občanskou společnost a demokracii jako takovou, je součástí tzv. hybridní války vedené Ruskem. Zdá se, že propojení občanských aktivit, sudetských Němců, Sorose a cizích mocností bude v nejbližší době poměrně častým tématem těchto dezinformačních článků.


Shrnutí na Seznamu
Stáhnout PDF