FAQ: mýty & fakta o elfech

 

Nejčastěji kladené otázky:

 

1) „Čeští elfové prosazují svůj názor jako ‚jediný správný‘! Jsou proti pluralitě názorů!“

Opak je pravdou. ČE se svou činností snaží o zachování demokratického systému s pluralitními názory. Jako organizace jsou, pokud jde o vnitřní politiku, názorově neutrální. Mezi jejich členy najdete příznivce levice i pravice, liberály i konzervativce.

Jediný svorník, který je spojuje, je jen ta nejobecnější podpora prozápadní orientace země, konkrétně realizované členstvím v EU a NATO, jako záruka budoucí demokracie. ČE se tedy logicky vyhraňují proti extrémistickým a protizápadním stranám, které usilují o revizi polistopadové zahraničně-politické orientace ČR.

Ale ani zastáncům protizápadních nálad ČE nijak neberou jejich práva a svobody k vyjádření. Jen využívají stejného práva k polemice a upozorňují, že tyto protizápadní nálady skrytě podněcují a zneužívají i cizí státní aktéři.

 

2) “Kdo nemá názor jako ČE skončí na jejich seznamech!”

Čeští elfové jsou jen pozorovateli a komentátory určité části veřejného prostoru, který si vybrali podle svého zájmu. A z toho vytvářejí různé statistiky a publikace. Takovou činnost dělá v principu mnoho různých profesí, třeba specializovaní filmoví kritici nebo recenzenti her, které nikoho nenapadne obviňovat z “vytváření estébáckých seznamů” těch, kterým nedali zrovna nadšené hodnocení.

České elfy zajímají především tzv. narativy (určité historky, verze, způsoby interpretace událostí), jakým způsobem, skrze jaké kanály a osoby se v českém kyberprostoru šíří. Pouze dlouhodobým monitoringem lze vysledovat jejich časování, synchronizaci a původ mimo české území. K tomu slouží monitoringy ČE. V monitorinzích uvádějí příklady těchto narativů s doprovodnými informacemi, jako je např. web, na kterém článek vyšel, autora článku a charakteristiky narativu, tj. na koho útočí, koho obhajuje, apod. Jednotlivé články nemusí být nijak dezinformativní, jde nám o popis celkové mozaiky, které jsou (často nechtěně) součástí.

 

3) Proč jsou Čeští elfové anonymní?

Nejsou anonymní tak docela. Mají dvě veřejné tváře – momentálně Víta Kučíka a Bohumila Kartouse s jasnou a průhlednou historií, kteří za ně komunikují navenek. Samozřejmě nejsou nijak anonymní vůči českým institucionálním složkám – pokud by ČE konali cokoli nekalého, policie a soudy mají nástroje, jak si mohou v opodstatněných případech zjistit identitu kohokoli z nich.

Jediné, o co se snaží, je skrývat identitu svých členů před širokou veřejností, aby zabránili jejich kyberšikaně. Amatérská kyberšikana stovek běžných trollů je velmi nepříjemná. Největší obavy však vzbuzuje kyberšikana profesionální, která může znamenat zničené profesní kariéry, zničená manželství, rozbité rodinné a přátelské vztahy, apod. Toto všechno se již stalo konkrétním lidem v Pobaltí, Polsku, Finsku a dalších zemích, proto ČE od počátku své činnosti dbají důsledně na ochranu svých členů.

 

4) Jsou elfové novodobá STB (Pomocná stráž VB/ KGB/ svazáci/ …)?

To jsou samozřejmě hloupé nadávky těch jednodušších z trollů. Mnozí z elfů byli za komunismu stíháni těmito represivními složkami a svou činností se snaží o zachování pluralitní demokracie, aby zamezili byť jen náznaku návratu podobných totalitních institucí.

 

5) Jsou ČE neomarxisté (liberálové, chvilkaři, …)?

Jako hnutí jsou Čeští elfové apolitičtí, jejich členové jsou různorodí, jsou mezi nimi konzervativci i liberálové, spojuje je pouze obecné prozápadní a prodemokratické přesvědčení. Přesnou politickou orientaci svých členů ani nijak zvlášť nezkoumají.

 

6) Jsou ČE “práskači”? Nahlašují na sociálních sítích příspěvky nebo profily ke smazání?

Opět – opak je pravdou. Nejen že elfové nic takového z principu nedělají, nemají na takovou činnost lidi, čas ani prostředky, ale sami jsou častými terči podobných praktik.

Facebook umožňuje každému uživateli pomocí tlačítka “nahlásit” k přezkoumání jakákoli příspěvek či profil, který považuje z nějakého důvodu za nezákonný. Toho zneužívají organizované skupiny k tzv. “náletům”, kdy organizovaně několik stovek či tisíc členů nahlásí v jeden okamžik konkrétní příspěvek nebo uživatelský profil a spoléhají na stále nedokonalou kontrolu FB, která na takové masivní nahlašování někdy reaguje blokací či v extrémním případě smazáním dotyčného, i když jeho obsah závadný vyloženě není.

Toto je špinavá technika, zneužívající slabin sociálních sítí kontrolovat v reálném čase miliony komentářů, kterou ČE několikrát vůči sobě zažili, zdokumentovali, a kterou sami kritizují jako nečestnou a nízkou.

Dalším důkazem, že ČE nikoho “nenahlašují”, ani nemají možnost ovlivnit chování FB, je dlouhá existence mnoha fake-profilů, které si na elfy podvodně hrají.

ČE nepatří mezi organizace, které mají s FB dohodu o zpětném ověřování faktů (Fact Checking), s takovými organizacemi ani nespolupracují, nemají k Facebooku ani jiným sociálním sítím žádný speciální vztah, jejich sítě užívají stejně jako jiní běžní uživatelé.

 

7) Jsou ČE odpovědní za zrušení profilu Ondřeje Tesárka (“Bratříček”)?

Nejsou, ani v nejmenším. ČE neměli o existenci p. Tesárka tušení až do doby, kdy je on sám a jeho fandové nezačali z čehosi nevybíravě obviňovat.

 

8) Jsou ČE propojení s aktivisty pro kultivaci diskuzí #jsmetu?

Nijak propojení nejsou, jde o jiné lidi, jiný projekt.

 

9) Jsou ČE propojení se serverem Manipulátoři nebo Janem Cemperem?

Nejsou, server pouze publikuje některé fact-checkingové články elfů.

 

10) Jsou ČE cenzoři? Chtějí někoho cenzurovat?

Necenzurují ani cenzurovat nikoho nechtějí. Širším cílem Českých elfů je naopak obrana pluralitní demokracie, kde panuje široká svoboda slova. ČE jsou toho názoru, že do veřejného prostoru patří co nejširší spektrum rozmanitých hlasů.

Každá vláda, zákon a Ústava však stanovuje, jaké patologické či kriminální projevy nepatří, protože onu svobodu jiných ohrožují. Jsou to obvykle výzvy k nenávisti k jiným skupinám obyvatel, útoky na demokratické principy státu, apod. ČE toto pouze respektují, není jejich věcí tyto meze stanovovat nebo vymáhat, to je věcí politické reprezentace a zákonných institucí.

ČE nechtějí “zakazovat” ani dezinformační weby, články a podobné propagandistické kanály. Chtějí jen v rámci svobody slova veřejnost upozorňovat, že tyto kanály nedělají standardní žurnalistiku a že se staly cestami, které využívá cizí propaganda.

 

11) Jak to, že necenzurujete, když jste mi smazali na vaší FB zdi můj příspěvek?!

Ano, na své FB zdi si Čeští elfové občas dělají pořádek a hrubé vulgární, urážející nebo zcela mimo téma jdoucí komentáře mažou, stejně, jako to mají možnost dělat na své zdi všichni ostatní uživatelé FB. Je to jako kdyby vám host začal močit v obýváku na koberec, také máte právo jej vykázat z bytu. Náš dům, naše pravidla – to není cenzura.

I přesto je na naší FB zdi velký prostor pro diskuzi včetně velmi ostré kritiky – pokud je řečena civilizovaně. Stačí se tam podívat.

 

12) Jsou ČE proti vlastenectví a českým vlastencům?

ČE se cítí být vlastenci v původním, nepokřiveném prvorepublikovém smyslu. Usilují, aby Česká republika zůstala suverénní zemí, kterou obývají a spravují její občané podle svého vlastního, autentického mínění. Cizí dezinformační kampaně elfové vnímají jako vážné ohrožení naši suverenity, neboť lidmi podprahově manipulují a vnucují tím cizí vůli.

 

13) Proč to jednoduše nenecháte být, ať si lidi udělají vlastní názor, co je propaganda a co je pravda? Myslíte, že jsou hloupí?

Lidé nejsou hloupí, ale hybridní manipulační techniky jsou tak vědecky sofistikované a rozsáhlé, že je ani nejinteligentnější jednotlivec není schopen zcela registrovat, je-li sám. Sofistikované kampaně jsou schopni rozklíčovat jen týmy lidí s pokročilou technikou, pokud analyzují daný prostor v dlouhých časových obdobích. Není to jednoduchá věc, kterou lze rozpoznat z přečtení jednotlivého článku.

Naopak prosadit heslo “nechte ať si každý udělá svůj názor sám!” je klíčovou strategií cizích státních aktérů – vyklidilo by jim pole k neomezeným manipulačním hrám s obyvatelstvem v cílové zemi, aniž by jim kdo reálně kladl překážky.

ČE nechtějí nikomu brát jeho vlastní úsudek. Chtějí jen veřejnost informovat, že se tyto věci dějí a že jsou vážným problémem.

 

14) Suplujete českou rozvědku? Proč to nenecháte dělat profesionály?

Hybridní operace v kyberprostoru jsou novými fenomény, na které se státní složky teprve adaptují. ČE mají pocit, že se tomu problému zatím v České republice nedostává tolik pozornosti, jakou by si zasluhoval. Uvítali by, pokud by státní instituce jejich agendu profesionálně převzaly.

Jinak bezpečností instituce mají svoje profesionální možnosti, kterým elfové nemají a nikdy mít nebudou. Jejich úloha je doplňková. Přesto je – a i do budoucna asi stále bude – mnoho oblastí, kde instituce nejsou tak pružné, nemají kapacity nebo momentální priority, a právě tam mohou profesionálové účelně spolupracovat s občanskými aktivitami. Modelem je například úspěšná spolupráce Litevských elfů s armádou a bezpečnostními složkami Litvy.

ČE podporují všechny bezpečnostní složky své země.

 

15) Kde máte důkaz, že za vším stojí Putin? Co když jde jen o názory českých občanů? Nejste sami konspirátoři?

Dezinformační scéna je široký a rozmanitý ekosystém se statisíci trvalými či příležitostnými sympatizanty. Naprostá většina toho, co se v něm děje, odpovídá spontánním a autentickým názorům jeho členů. Naprostá většina z nich není “na výplatní pásce Kremlu”, ani mu nemusí nikdo telefonovat nějaké instrukce. Tyto názorové skupiny by existovaly i kdyby žádný Putin nebyl.

Problém je, že bezpečností síly ruského režimu těchto skupin v cílových zemích využívají, manipulují jimi, posilují je tak, aby dosáhly svých cílů, mezi které typicky patří vážná roztržka ve společnosti, nahlodání důvěry vůči vlastním elitám a vládě, nedůvěra vůči vlastním zahraničním spojencům.

Ano, všichni lidé mají svoje autentické názory, to platí, ale zároveň existují techniky, jak ve společnosti výskyt některých autentických názorů podnítit v neprospěch jiných autentických názorů. To je dostatečně prokázáno. Pokud to dělají domácí aktéři transparentně, je to politický boj a to je zcela v pořádku. Pokud to dělají cizí státní aktéři, a navíc skrytě, je to vážný problém, který ohrožuje suverenitu země.

Tyto metody jsou přes svoji účinnost zároveň velmi sofistikované, nepřímé, zástupné, tvořené profesionály, kteří pochopitelně nikde nenechávají podepsanou vizitku. Moderní komunikační prostředky, kyberprostor i poznatky sociální psychologie přinesly bohužel autoritářům nové a mimořádně efektivní nástroje nepřímé manipulace.

Čeští elfové dlouhodobým sledováním a statistikami ukazují, jak prokremelské narativy putují z ruského kyberprostoru do českého, jak některé “nezávislé” a “alternativní” kanály distribuují pouze prokremelské verze událostí. Tyto dlouhodobé výsledky patří mezi nepřímé důkazy cizích manipulačních akcí. ČE nemají pochopitelně prostředky profesionálních státních bezpečnostních institucí, dělají, co mohou v rámci svých možností.

Prakticky všechny státní bezpečnostní služby členských zemí NATO však potvrzují to samé – ruský režim hybridními dezinformačními technikami destabilizuje a ovlivňuje situaci v cílových zemích svého zájmu. ČE netvrdí nic jiného, nemají vlastní teorie událostí, pouze opakují to, co české a spojenecké bezpečností služby.

Kdo by tvrdil, že Čeští elfové jsou konspirátoři, musel by zároveň za konspirátory prohlásit nejen české, ale i německé, britské, americké, …spojenecké bezpečnostní služby, což by už byla velká konspirace!

 

16) Proč mají Čeští elfové u některých lidí tak kontroverzní pověst, když v podstatě nic tak kontroverzního nedělají?

Protože cílí právě na cizí dezinformační kampaně. Na těch pracují týmy profesionálů, pro které je velmi snadné do nich přimíchat účinnou očerňující složku, kterou pak budou replikovat všechny jejich kanály v ekosystému. Špatnou pověst zakládající se na lžích a nesmyslných tvrzeních ČE mají právě v tomto ekosystému – u čtenářů dezinfowebů,  šiřitelů řetězových mailů, přidružených FB skupin a antisystémových politických sil.

Standardní média, veřejnost, bezpečnostní a politická komunita, obeznámená s reálnou činností Českých elfů jejich práci většinou naopak oceňuje.