Kontakty

Hlavní brána:

(všeobecné dotazy, podněty, návrhy spolupráce, požadavky, apod.)

cesti.elfove@gmail.com

Zájemci o práci uvnitř Českých elfů:

(přečti si nejdříve info v záložce „přidej se k nám“):

recruiting@cesti-elfove.cz

Media:

(žádosti o rozhovory, vyjádření, data a stanoviska – směřujte na Hlavní bránu, pokud již nemáte přímý kontakt na mluvčí)

mluvčí: Bob Kartous, Vít Kučík

Autorizované a oficiální informace za České elfy podávají pouze mluvčí. Vystupování a informace kohokoli jiného nemůže být považováno za autorizované vyjádření Českých elfů. ČE často s takovými osobami nemají nic společného.