O nás

Kdo jsme:

Čeští elfové jsou občanským hnutím, které mapuje, analyzuje a aktivně bojuje proti cizím dezinformačním kampaním na českém internetu. Volnou inspiraci našli v podobném hnutí Elfů z pobaltských republik, kteří už léta bojují proti ruským hybridním a dezinformačním operacím.

 • Jsme studenti, lékaři, učitelé, hasiči, podnikatelé, umělci, řemeslníci, vědci, policisté, vojáci. Jsme občané. Jsme muži a ženy jako vy. 
 • Jsme mezi vámi, možná někoho z nás znáte. Pracujeme zdarma, nezávisle na jakékoli instituci a sami si hradíme veškeré náklady.
 • Jsme patrioti. Spolu s T. G. Masarykem věříme, že „vlastenectví je láska k vlastnímu národu, nikoli nenávist k jiným“.
 • Jsme ti, kteří odmítají přihlížet cíleným dezinformačním kampaním cizích aktérů, jejichž cílem je nenápadná destrukce demokratických a ústavních hodnot, na kterých stojí naše země.
 • Jsme ti, kteří odmítají nečinně přihlížet umělému rozdělování naši společnosti na nesmiřitelné tábory.
 • Jsme Čeští elfové.

V co věříme:

 • Věříme v sebevědomou Českou republiku, která je součástí Evropské unie a NATO.
 • Věříme, že za svůj osud odpovídáme sami.
 • Věříme ve své spojence a chceme, aby i oni mohli důvěřovat nám.
 • Věříme, že svobodná a prozápadní budoucnost naší země není automatická, že je třeba úsilí každé generace, aby zůstala zachována.
 • Věříme, že stejné odhodlání, úsilí a odvahu, s jakou bojovala o republiku Masarykova generace před sto lety, generace českého odboje za nacistické okupace, generace protikomunistického odboje v éře totality, je třeba vynakládat i nadále. Nebezpečí zániku těchto hodnot je možná méně viditelné než v minulosti, avšak stejně reálné.
 • Věříme v ústavní hodnoty České republiky a chceme je bránit.
 • Věříme, že je správné ukázat odvahu a přiložit ruku k dílu i ve svém volném čase.

Co děláme:

 • Analyticky mapujeme nepřátelské aktivity zaměřené na ničení důvěry jak v ústavní hodnoty tak mezi lidmi navzájem.
 • Zjišťujeme, jakými cestami nepřátelská propaganda přitéká do českého kyberprostoru. Tyto hlavní kanály monitorujeme kvalitativní analýzou, tj. snažíme se zachytit hlavní dezinformační narativy a jejich vývoj v čase. 
 • Na největší manipulace odpovídáme vlastními texty, které evidentní lži vyvracejí. Tyto texty pak jako osvětu zveřejňujeme buď sami nebo je publikují jiná média.
 • Snažíme se na problém cizích dezinformačních kampaní upozornit veřejnost, media i politickou sféru. Snažíme se iniciovat diskuzi o prevenci a řešení negativních důsledků. 
 • Upozorňujeme na trendy a konkrétní aktéry. Šiřiteli dezinformační propagandy jsou často naši spoluobčané, kteří rozdělující a nenávistnou agendu přebírají. Většinu z nich nepovažujeme za nepřátele, ale za mnohdy nešťastné nebo zmatené oběti. Naším cílem jsou skrytí profesionální tvůrci, kteří nepřátelskou propagandu a rozdělování společnosti provádějí úmyslně.