dezinfo-weby monitoring: prosinec 2023 I.

60358

Hlavní zjištění:

  • Dění na Ukrajině se opět dostává do popředí, podstatný je narativ o vnitřních sporech v ukrajinském vedení a možné odstranění prezidenta Zelenského
  • V domácí politice je velmi silné téma „útoků na svobodu slova“, tj. scéna se zastává kohokoliv, kdo jí konvenuje a je kvůli svým aktivitám v šíření propagandy a dezinformací hnán k odpovědnosti
  • Více systematicky se objevuje kritika EU a jejích politik (např. migrace, Green Deal)

Sledované weby dlouhodobě rámují téma boje proti dezinformacím jako potlačování svobody slova, v případě volby ostřejší rétoriky rovnou jako „novou totalitu“. Právě toto rámování pak představuje pro scénu vhodné východisko pro nekritickou obranu všech, kteří jsou pro svou inklinaci k šíření dezinformací nebo propagandy hnáni k odpovědnosti. Nemusí se jednat jen o odpovědnost trestní, ale i společenskou nebo spojenou s jejich veřejným postavením (např. Miroslav Ševčík jako děkan NF VŠE). Nastavená optika pak de facto znemožňuje kohokoliv jakkoliv postihovat za šíření propagandy a dezinformací, aniž by to v očích dezinformační scény znamenalo potlačování svobody slova.