SPECIÁL: jak dezinfo-weby obcházejí sankce

48688

Strategie, kterými dezinformační weby obcházejí sankce a omezování obsahu

Evropská unie i Česká republika po ruské invazi na Ukrajinu v únoru 2022 ve snaze bránit náš kyberprostor před ruskou propagandou a dezinformacemi přijala opatření k omezení šíření alespoň těch nejkřiklavějších webových zdrojů. V zemích EU byl sankcionován provoz dvou ruských kanálů, spojených přímo s kremelským režimem (Sputnik a RT) a na českém území byl internetovým operátorem CZ.NIC dočasně omezen dosah šíření skupině nejradikálnějších dezinformačních webů. Jak na to tyto kanály reagovaly?

Dezinformační weby a ruská propaganda volí pro obcházení sankcí a jejich dopadů (např. ve formě blokace přístupu) na své informační zdroje různé metody. V českém prostředí byly identifikovány následující tři strategie, které je možné sledovat i v dalších zemích.

  1. Změna domény

Bylo možné vidět jako reakce na pozastavení domény .cz několika českým dezinformačním webům – weby (např. Protiproud, Aeronet, Nová republika, Pravý prostor) se následně přesunuly na domény mimo dosah CZ.NIC. tj. například domény .news, .info, .online a podobně.

V globálním měřítku je možné sledovat Sputnik, který se z původní domény sputniknews.com přesunul na doménu sputnikglobal.com. Ta je v ČR (stejně jako v dalších zemích EU), na rozdíl od té předchozí, dostupná. Sputnik samotný také omezil své evropské mutace (včetně české) a zaměřuje se na mimoevropské regiony. Z evropských mutací zůstala litevská, lotyšská (psané rusky), srbská, moldavská a běloruská. Spolu s českou verzí přestala fungovat i verze německá, italská a polská.

  1. Zastírání původu

V ČR bylo možné sledovat v případě české mutace Sputniku, na který navázal telegramový kanál neČT24. Sputnik sám na něj v březnu 2022 odkazoval. K telegramovému kanálu posléze přibyl i web, který je svým obsahem a stylem původnímu Sputniku podobný. V globálním měřítku Sputnik odkazuje na telegramový kanál Geopolitics Live, který se rovněž na první pohled k tomuto ruskému médiu nehlásí.

  1. Praní propagandy přes lokální zdroje

Jedná se o praktiku přítomnou již před zavedením sankčních mechanismů. Lokální weby překládají články z původních ruských nebo prokremelských zdrojů (může se jednat o jiné weby, ale například i telegramové kanály, blogy apod.) v dalších jazycích, i když se liší úroveň transparentnosti, se kterou tak činí. V některých případech dochází přímo k citovanému odkazu na původní zdroj, jinde je uveden pouze odkaz. V některých případech se jedná o převzetí textu ze slovenského zdroje, který nicméně vychází z původní ruské propagandy. V případech některých českých webů došlo i k překladům ze sankcionovaných zdrojů.

Je třeba poznamenat, že v poslední době dochází i k přesunu obsahu propagandy na chatovací platformy, jako je WhatsApp nebo Telegram, kde je v mnoha případech obtížnější je atribuovat konkrétnímu zdroji.