Analýza: Dezinfo-útoky na Piráty

5412

Analýza: Piráti – vliv dezinfo-kampaně na předvolební preference

Shrnutí: Data ukazují korelaci mezi negativním zaměřením dezinformační scény na Piráty a poklesem jejich preferencí. Nejvíce je to zřejmé vzhledem k Parlamentním listům, které mají masivní dosah. Neříká to, že pokles preferencí Pirátů je zapříčiněn jen tímto, ale že dosud podceňovaná negativní kampaň v kyberprostoru může mít na pokles preferencí alespoň částečný vliv.

Pirátská strana na české politické scéně dlouhodobě čelí nejintenzivnějšímu útoku dezinformací, a to jak ze strany dezinformačních webů a facebookových skupin, tak i řetězových emailů. Ve výsledku pozorujeme rozpracovanou dezinformační strategii, která je použitými narativy obdobná proruským dezinformačním kampaním. Za útoky je celá řada aktérů, kteří na ně začali útočitit na jaře tohoto roku jakmile je preference indikovaly jako nejsilnější opoziční koalici. Útoky proti Pirátům jsou často spojovány s narativy ilegální masové migrace, islamizace, zvyšování daní, antifa, extrémismus a další. Cílem propojování těchto témat je klasická snaha vyvolat ve spojení s Piráty pocit ohrožení. Když šířeji vezmeme v úvahu informaci, že přibližně ve stejném období dezinformační ekosystém začal místo tradičních malých antisystémových stran masivně podporovat ANO Andreje Babiše, rýsuje se pokočilá politická kalkulace ohledně budoucího sestavování vlády – pokud bude zastaven růst koalice PIRSTAN a zastaven pokles ANO, pouze ANO může malé antisystémové strany do vlády „vytáhnout“.

Naše analýzy vycházejí jak ze sběru dat obsažených v řetězových e-mailech, tak i z dezinformačních webů:

Řetězové e-maily

Zde je zřejmý nárůst podílu zachycených mailů s tagem „Piráti“ ve chvíli, kdy se tato strana dostala na vrchol preferencí. Nárůst pak pokračuje s drobným poklesem v průběhu jara až do května 2021. Tehdy maily s tagem „Piráti“ tvořily 25 % zachycených případů. Pak dojde k mírnému poklesu počtu těchto emailů, ale až do srpna se drží jejich počet výše, než byl před růstem preferencí „Pirátů“. Je třeba poznamenat, že v případě řetězových mailů jsou Piráti zmiňováni výhradně s negativními konotacemi a jako hrozba, což koresponduje i s dominantním pojetím v případě sledovaných dezinformačních webů. Od dubna 2021 pak dochází k poklesu preferencí „Pirátů“.

Dezinformační weby

V případě dezinformačního webu Parlamentní listy pak můžeme identifikovat naopak vzrůstající tendenci podílu článků, které útočí na Pirátskou stranu. Sledované období je od března 2021 do srpna 2021. Trend, který sledujeme u Parlamentních listů, pak koresponduje i s obsahem dalších webů, jejichž útoky na Piráty se rovněž stupňují. Tematicky se útoky na Piráty spojují s hrozbou nelegální migrace nebo imigrace obecně, případně rámování Pirátů jako ultralevicových extrémistů. Pro útoky na Piráty jsou využívány i starší výroky některých členů strany, včetně předsedy a kandidáta na premiéra Ivana Bartoše.

Metodologie:

Časová řada preferencí byla získána s využitím dat serveru seznamzpravy.cz a jejich modelu váženého průměru průzkumů veřejného mínění. Volební preference u uvedeného zdroje jsou uváděny s rozlišením jednoho týdne; což jsme pro naše použití přepočítali na příslušný měsíc jako prostý průměr preferencí z týdnů patřících do příslušného kalendářního měsíce. Od ledna 2021 byla zdrojem sledována (a je uváděna) koalice Piráti+STAN, tedy preference přebíráme přímo. Pro rok 2020 používáme součet preferencí obou politických stran.

Témata řetězových mailů analyzujeme z naší databáze řetězových mailů Thiendiel, která je největší a nejúplnější databází svého druhu nejen v ČR, ale v rámci Evropy vůbec. Narativy obsažené v mailech jsou indexovány podle negativních a pozitivních konotací, použili jsme tedy negativní index „Piráti“.

Parlamentní listy (PL) byly vybrány jako web s vysokým dosahem a zároveň web, který dle naší srovnávací analýzy má poměrně podstatnou roli z hlediska šíření narativů výhodných pro kremelskou propagandu. Více o Parlamentních listech jako dezinformačním zdroji rovněž v podrobnějším textu na webu Českých elfů. Čeští elfové v rámci každotýdenního monitoringu dezinformačních webů vyhodnocují

Poznámka: Čeští elfové jsou striktně apolitická skupina, nepreferují žádnou z demokratických stran. Evidujeme předvolební útoky ze strany dezinformačního ekosystému, synchronizované s cizí nepřátelskou mocností. To vnímáme jako vážné ohrožení férové politické soutěže i suverenity naší země bez ohledu na jakou demokratickou stranu dezinfosystém útočí.