dezinfo-weby monitoring 06a/2023

56111

Hlavní zjištění:

  • Dominuje manipulativní a propagandistické rámování války na Ukrajině
  • V souvislosti s rozsudky nad šiřiteli dezinformací nebo nenávistných projevů zesiluje téma „boje proti svobodě slova“, tj. odmítání těchto rozsudků
  • Z domácích témat vedle „boje proti svobodě slova“ dominuje kritika vlády

Boj proti dezinformacím a nenávistným projevům je již po delší dobu na dezinformačních webech rámován jako boj proti svobodě slova. To může mít několik cílů – prvním z nich je posilování nedůvěry vůči institucím demokratického právního státu, které může vést až k radikalizaci, druhým může být posilování neochoty se uvedenými jevy zabývat ze strany těch, kteří nejsou příznivci většího zasahování státu do verbálních projevů různého charakteru.