dezinfo-weby monitoring 05b/2023

55665

Hlavní zjištění:

  • Dominuje manipulativní a propagandistické rámování války na Ukrajině
  • Sílící protiamerický narativ je spojován s tématem „loutek“, které má USA po celém světě (včetně ČR, např. prostřednictvím obranné smlouvy)
  • Pravidelně se objevuje důraz na rusko-čínské partnerství

I když základní manipulativní rámování války na Ukrajině zůstává již mnoho měsíců stejné, je třeba zdůraznit z hlediska západní podpory země narativ o neefektivitě sankcí, které poškozují více západní země než Rusko. Může jít o snahu, jak posunout veřejné mínění směrem proti přijímání dalších sankcí. Objevuje se zpochybňování budoucí ukrajinské ofenzívy a jejího úspěchu, což může mít opět za cíl posilování odporu proti poskytování dalších zbraní Ukrajině.