dezinfo-weby monitoring 07b/2023

56849

Hlavní zjištění:

  • Převažuje téma války na Ukrajině optikou ruské propagandy
  • Po delší době se objevují protiromsky a protimigračně laděné články – rozdmýchávání xenofobie
  • V souvislosti s rusko-africkým summitem se konkretizuje silné protizápadní ladění

Protizápadní narativy zdůrazňující význam zemí tzv. globálního jihu a zemí mimo euroatlantický prostor můžou představovat pokus o přitáhnutí čtenářů, kteří jsou obecně více protiamericky a protizápadně naladění. Posilování těchto hlasů pak může představovat alternativní proud kritiky západní podpory Ukrajiny, orientovaný více na levicovou část politického spektra. Širší kontext propagace těchto narativů pak může být oslabování loajality vůči významným nadnárodním a mezinárodním spojenectvím, jako je NATO nebo EU.