Mimořádný report: odstranění Koněvovy sochy

5696

Odstranění sochy I. S. Koněva a odraz této akce v protivníkových informačních operacích

Zpracováno Českými elfy. Červen 2020

Shrnutí

 1. Dne 3. dubna 2020 byla z pražského Náměstí Interbrigády odstraněna socha maršála Ivana Stěpanoviče Koněva z roku 1980. O přesunu rozhodla zastupitelstvo Prahy 6 v září 2019 a to zejména v důsledku opakované vandalizace této sochy. Socha je nyní v depozitáři v Malešicích, následně bude zapůjčena do Muzea paměti 20. století, jehož vybudování chystá Praha. Na jejím místě by měl být postaven památník osvoboditelů Prahy. I v důsledku tohoto rozhodnutí se starosta Prahy 6 Ondřej Kolář a následně i další pražští politici (Zdeněk Hřib, Pavel Novotný) stali terčem útoků ze strany dezinformačních webů, řetězových emailů, některých skupin na sociálních sítích a některých politiků. Dne 10. dubna bylo zároveň v Rusku zahájeno trestní stíhání Ondřeje Koláře a dalších, kdo o přesunu sochy rozhodli, a to v souvislosti s nově ustanoveným trestným činem „znesvěcení symbolů vojenské slávy Ruska, které bylo spácháno veřejně“. Všichni tři výše zmínění pražští politici jsou v současné době pod policejní ochranou. Pomník maršála Koněva v Praze 6 se stal na delší dobu předmětem kontroverze a vděčným tématem české dezinformační scény. Tímto i zůstává, i díky další eskalaci nejen v místě původního pomníku1, ale i v souvislosti s Andrejem Končakovem a kauzou ricin a dalším vystoupením představitelů RF ať již v USA2 nebo na půdě OSN (tyto další fáze nejsou předmětem této analýzy).
 2. V této studii jsme se zaměřili na to, zdali a případně nakolik existuje přímá koordinace mezi ruskými subjekty (především medii, ale i konkrétními osobami) a online zdroji a osobami publikující v češtině. Na tomto „velkém“ případě jsme se chtěli dozvědět více o tom, do jaké míry ruský stát řídí nebo má přímý vliv na českou dezinformační scénu.
 3. Naše analýza ukazuje, že české dezinformační zdroje nepřebíraly koordinovaně a systematicky obsah ruskojazyčných zdrojů provozovaných v RF. Ruská federace totiž provozuje českou edici oficiálního ruského Sputniku, který do českého informačního prostoru proruský pohled pečlivě přenášel a od něhož přebíraly české dezinformační zdroje proruské narativy. Existovala také aktivita ruských osob s vazbami na režim a prorežimní média RF, které šířily do českého informačního prostoru ruské narativy s využitím dezinformačních proruských webů, sociálních sítí a v úzké spolupráci se spolupracujícími českými osobami.
 4. V Rusku je toto téma stále silné a je líčeno v tradičním duchu, tj. urážlivého, rusofóbního a fašistického jednání.
 5. V České republice jsou výše uvedené proruské narativy rovněž přítomny (podrobněji viz bod 5), ale v poměrně chaotické podobě. Kromě zdaleka nejaktivnějšího Sputniku, se tomuto tématu věnovaly všechny stálice dezinformační scény. Nejaktivnější z nich byly Parlamentní listy, Nová republika, Vlastenecké noviny a Pravý prostor. Mezi autory dominuje Vladimír Franta ze Sputniku. Z politiků šířili proruskou interpretaci aktivně především politici KSČM a SPD.
 6. Obsah českých dezinformačních médií byl dále přebírán a šířen sítí řetězových emailů.
 7. Proruské narativy se v českém informačním prostoru opakovaly a byly to tyto:
  • oslava role Ruska a jmenovitě I.S. Koněva za 2. sv. války,
  • výhrůžky českým politikům i Česku, zdůrazňování, že nejde o autentickou vůli českého lidu,
  • zdůrazňování kulturnosti, síly a mírumilovnosti Ruska,
  • obviňování současného vedení státu z akcí proti Rusku, porušování mezinárodních smluv a servilitě k USA,
  • obviňování Česka z nevděku za osvobození, tvrzení, že k odstranění sochy neměla Praha 6 právo,
  • obviňování z podpory fašismu, který je údajně v EU na vzestupu,
  • obviňování USA, že za odstraněním sochy stojí.

Přehled mediálního pokrytí v Ruské federaci

Vzhledem k dlouhodobém vývoji předcházejícímu vlastnímu odstranění sochy (3.4.2020) ruská média o události referovala v rámci svých časem prověřených narativů:

příklad z populárního zdroje:
https://www.mk.ru/politics/2020/04/10/vlasti-chekhii-dozhdalis-udobnogo-momenta-dlya-snosa-pamyatnika-konevu.html – 10.4.2020

příklad z velmi prokremelského zdroje:
https://tsargrad.tv/news/vnuchka-marshala-koneva-obrushilas-s-kritikoj-na-vandalov-iz-pragi_247551 – 11.4.2020

A ojediněle i v rámci pro tento případ vytvořených narativů:

V interview s Natalií Koněvovou: „Můj otec jako poražený hrdina ležel na trávě s oprátkou na krku“

Přehled mediálního pokrytí českými proruskými dezinformačními zdroji

České dezinformační zdroje o události referovaly v obdobných intencích jako média v RF s tím, že za české zdroje považujeme i Sputniknews provozovaný vládou RF v češtině, který měl v přenosu proruských narativů vůdčí roli:

Pod rouškou rána a koronavirové pandemie se radní Prahy 6 odhodlali ke kroku, který pan doktor Skála vnímá jako zbabělý“.

Pokud bude Česká republika v geopolitickém područí Spojených států, socha maršála nebude v České republice nikdy v bezpečí. Vždy se tam najdou oportunisté, kteří se budou chtít zalíbit Američanům ještě více. Pokud se na sochu maršála jakože „zapomene“, v lepším případě ji dají do sklepa některého muzea, v horším ji jednoduše zničí.“
„Socha maršála je signálem, že tlak rusofóbních kruhů v Čechách se stupňuje. Ustupování kontinentálním silám má v Čechách tradici. Například v roce 1955 postavili v Praze největší sochu Stalina na světě. Měli smůlu, že zanedlouho Chruščov zkritizoval Stalina na 20. sjezdu KSSS. Sochu Stalina pak v Praze potichu odstranili. Po geopolitickém vytlačení USA z Evropy sochu maršála Koněva v Praze možná postaví zpět.“

Socha Koněva je obětí státního tunelu. Pomníkovou válku orchestrují USA“

https://aeronet.cz/news/rusky-velvyslanec-ve-washingtonu-v-rozhovoru-odhalil-ze-ruska-ambasada-v-usa-vysetruje-vliv-lobbisticke-pravni-kancelare-squire-patton-boggs-na-odstraneni-sochy-marsala-ivana-koneva-v-praze/16.4.2020

Ruský velvyslanec ve Washingtonu v rozhovoru odhalil, že ruská ambasáda v USA vyšetřuje vliv lobbistické právní kanceláře Squire Patton Boggs na odstranění sochy maršála Ivana Koněva v Praze! Velvyslanectví se opírá o investigativní článek Aeronetu, který jako první v ČR rozkryl lobbistické pozadí za americkou právní kanceláří, která Ondřeji Kolářovi na Praze 6 poskytla zdůvodňovací munici vloni v září při hlasování zastupitelstva o odstranění sochy maršála Sovětského svazu! Poradcem v pražské pobočce Squire Patton Boggs, která pro likvidaci pomníku připravila vloni alibi a posudkovou zprávu, je totiž otec Ondřeje Koláře, bývalý velvyslanec v USA a v Rusku!“ Tento narativ se objevil v řadě ruských médiích a předcházel jeho publikování českými médii. Na jeho počátku stál TASS: https://tass.ru/obschestvo/8245427 – 15.4.2020 (04:15)

Otec a syn Kolářovi zamlžili odpověď na otázku ohledně nacistického dědečka – zase. Děsivá agitka České televize, kde pletou hroby s pomníky. Záběry maršála Koněva, osvoboditele Prahy a Osvětimi, ve skladu pod hadry“

Děláme si z Ruska zcela zbytečně nepřítele. Chybí nám racionalita a faktická znalost historie, která byla mnohokráte překroucena.“

Zaznamenali jsme i dva menší doplňkové narativy samostatně uvedené do informačního prostoru důležitými hráči dezinformační scény, které se odlišují od narativů šířených médii v RF, tyto narativy se však neuchytily:

Sputnik informuje o vystoupení Miloše Zemana v Partii na TV Prima:
„Přemýšlejme spolu, co obrazoborectví v historii dokázalo. Zničilo krásná umělecké díla, ať už to byly obrazy, nebo sochy. No a maršál Koněv, který osvobodil nejenom Prahu, on také osvobodil Osvětim, tak ten má své místo jako mnoho jiných v Praze, zatímco ti, kdo tu sochu odstraňují, vlastně v životě nic pořádného nedokázali. A to je právě vlastnost obrazoborců. Oni závidí těm, kdo něco dokázali. Závidí těm, kdo namalovali obraz nebo vytesali sochu a snaží se to zničit. Bohužel, takových lidí je poměrně hodně a formuje je spíše nenávist a závist, než ocenění úspěchu,“ pronesl a dodal, že za zničení považuje i přesunutí sochy.

Účet za odstranění sochy Koněva – přemístění stálo 275 tis. Kč (!!) a umístění sochy v depozitáři bude stát téměř 12 tis. kč měsíčně – smlouva je platná do konce roku. “Podepsáni” starosta Prahy 6 Kolář (TOP09), který veřejně nazval občany „spodinou”, a koaliční ODS, STAN a KDU”

Podrobnější přehled mediálního pokrytí události českou mutací webu Sputniknews, provozovaného vládou RF

 

Sputnik o přesunu sochy maršála Ivana Koněva – kvalitativní analýza

Obecné shrnutí: Přinášíme stručnou analýzu toho, jakým způsobem o události referuje česká mutace webu Sputnik. Sputnik byl vybrán jako webová stránka provozovaná ruskou státní agenturou a je tedy možné ji označit za jeden z kanálů, kterým se do českého prostoru dostává interpretace události, která je pro ruská oficiální místa žádoucí. Do analýzy vstoupilo celkem 97 článků, které jsou zařazeny na webu pod tag „Kauza maršála Koněva“, a to v období mezi 3.dubnem a 7.červnem 2020.

V textech je možné vysledovat několik základních linek argumentace:

 1. Odstranění sochy maršála Koněva je jednostranná akce několika politiků, zejména starosty Prahy 6 Ondřej Koláře – v této souvislosti padají označení jako „podlá“ nebo „cynická“ akce, případně je to označeno za „vandalismus“

 2. Česká republika odstraněním sochy údajně neplní své závazky vyplývající z mezinárodních smluv – v této souvislosti je dle argumentace, kterou Sputnik předkládá, vedlejší, že socha je majetkem samosprávy, neboť za dodržování závazků ručí český stát jako celek

 3. Přesun sochy je interpretován jako pokus o relativizaci role Rudé armády v porážce nacistického Německa, nebo přepisování historie

 4. Česká republika je kárána za, dle ruské strany, zcela nedostatečnou reakci ve věci řešení situace kolem sochy

Celá série článků označená jako „Kauza maršála Koněva“ je uvozená krátkým textem 3, jehož základním tématem je údajný boj pražských politiků (primátora Zdeňka Hřiba a starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře) proti připomínkám role maršála Koněva v osvobození Prahy, a to prostřednictvím odstranění sochy a dále v souvislosti s odstranění pamětní tabule na Staroměstské radnici. Text zdůrazňuje, že dle ruských archivů se Koněv neúčastnil potlačení Pražského jara a s Prahou jej tedy pojí pouze události z května 1945, nicméně se už nezabývá dalšími problematickými kroky této historické postavy (např. role v potlačení maďarského povstání nebo bombardování Mladé Boleslavi).

Kdo dostává prostor: Sputnik dává prostor vyjádřením zástupců Ruské federace – nejčastěji mluvčí ministerstva zahraničí Marii Zacharovové nebo ministru zahraničí Sergeji Lavrovovi, případně vnučce maršála Koněva Natalii Koněvové. Sputnik ve článcích dále často využívá jako zdroj vyjádření českých politiků či dalších osob jejich rozhovory či články v jiných médiích nebo na sociálních sítích, a to tak, aby tato vyjádření korespondovala s výše zmiňovanými narativy. Jednotky zkoumaných článků tvoří exkluzivní vyjádření pro Sputnik. Web cituje například bývalého místopředsedu KSČM Josefa Skálu, dále Václava Klause ml. (Trikolora), Václava Klause st., Tomia Okamuru (SPD), Jaroslava Foldynu, prezidenta České republiky Miloše Zemana mluvčího prezidenta republiky Jiřího Ovčáčka, bývalého slovenského premiéra Jána Čarnogurského, postavu české krajně pravicové scény Jiřího Černohorského, politologa Zdeňka Zbořila, Alenu Vitáskovou, Jiřího Vyvadila, Andora Šándora, Jana Kellera, Jaroslava Baštu a další. Ilustrativní je z tohoto hlediska článek ze dne 3. dubna „Strpíme protektorát s vládou páté kolony?“ Čeští poslanci reagují na odstranění pomníku maršála Koněva“4, ve kterém si Sputnik vybírá výhradně reakce kritické – konkrétně se jedná o reakce Tomia Okamury, Jaroslava Foldyny, Vojtěcha Filipa, Kateřiny Konečné a Ivana Davida.

V této souvislosti je třeba rovněž poznamenat, že na podporu své argumentace si Sputnik vybírá i další dílčí výroky českých politiků, kterým nicméně přidává z kontextu vytržený význam – příkladem je výrok Andreje Babiše v rozhovoru pro deník Právo ze dne 16.5. 2020, ve kterém se v několika z hlediska celého rozhovoru okrajových otázkách, vyjadřuje ke kauze Koněvovy sochy. Konkrétně se jedná o výrok: „Všude na světě jsou sochy lidí, kteří měli své světlé i stinné stránky. Nelíbí se mi, když historii vykládají a zneužívají pro své účely politici jako v těchto případech. Ještě víc mě ale fascinuje, jak se kvůli všemu lidé dokážou pohádat do krve. Socha Koněva je majetek Prahy 6 a ta se nějak rozhodla. Osobně si myslím, že by sochu bylo nejlepší umístit na Olšanské hřbitovy, ty ale zase patří hlavnímu městu, takže to nevidím úplně reálně.“ Sputnik kolem tohoto výroku vytvořil článek ze dne 16. 5. s titulkem: „Nelíbí se mi, když politici zneužívají historii pro své účely.“ Babiš nabídl postavit sochu Koněva na Olšanech.“

Prostor, nicméně nepoměrně menší, dostávají i hlasy opoziční (např. je využito tweetů předsedkyně TOP09 Markéty Pekarové Adamové nebo vyjádření Jiřího Pospíšila z téže strany, nebo senátora Marka Hilšera). Prostor dostává rovněž Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, případně informace o kritických usneseních některých výborů Poslanecké sněmovny i Senátu Parlamentu České republiky. Zmíněny jsou i další osoby – např. skupina historiků z ÚSTR, polský ministr Czaputowicz nebo velitel 43. výsadkového praporu podplukovník Ivo Zelinka.

Cíle kritiky a útoků: Hlavními cíli kritiky a často také zesměšňování jsou ve sledovaných textech tři pražští politici – starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP09), primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a Pavel Novotný (ODS), a dále ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (ČSSD) za údajně neadekvátní postoj k dané problematice. Reakce českých oficiálních míst je rámována jako nedostatečná a potenciálně poškozující dobré vztahy mezi oběma zeměmi. Dalším cílem útoků je rovněž Bezpečnostní informační služba, která je zejména zesměšňována v souvislosti s bezpečnostními opatřeními vztahujícími se k hrozbě pro výše jmenované pražské politiky5. Bezpečnostní informační služba a její ředitel Michal Koudelka patří dlouhodobě k cílům útoků dezinformačních webů. Okrajově se rovněž objevuje hypotéza, že přesun pomníku je součástí širší geopolitické hry, za kterou stojí USA, kterých je Česká republika vazalem.

Vyznění článků: Z hlediska celkového vyznění analyzovaného vzorku článků převládá rámování jednání Ruska a představitelů Ruska jako neutrálního aktu, a naopak jednání českých politiků jako jednání zbytečné, podlé či agresivní (případ Ondřeje Koláře), nebo naopak nedostatečně chránící závazky, které v této souvislosti údajně vyplývají z mezinárodních smluv (případ Ministerstva zahraničních věcí a Tomáše Petříčka). Zdrojem těchto rámců nejsou jen představitelé Ruska (např. ministr zahraničí, mluvčí ministerstva zahraničí), ale, jak už bylo naznačeno výše, rovněž někteří představitelé české politické scény a další osoby (např. mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček, politolog Zdeněk Zbořil, bývalý slovenský premiér Ján Čarnogurský).

Do tohoto interpretačního rámce například zapadá i zpráva o vulgárních protestech před konzulátem v Petrohradě v polovině dubna, za kterým stojí aktivisté z neregistrované strany Jiné Rusko6. Sputnik referuje o akci Jiného Ruska neutrálně a ani náznakem jejich jednání nepopisuje jako neadekvátní nebo kontraproduktivní: „Aktivisté strany Jiné Rusko (Drugaja Rossija) uspořádali protestní shromáždění na Generálním konzulátu České republiky v Petrohradě, a to v souvislosti s odstraněním pomníku sovětského maršála Ivana S. Koněva v Praze. Ruští nacionalisté přišli na dané místo s transparentem „Koněva na místo, k*rvy!“ a poté tam zapálili dýmovnici.“ Naopak nicméně pravidelně cituje výroky mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marii Zacharovovou nebo ministra zahraničí Sergeje Lavrova, kteří samotný přesun sochy označují za podlost nebo vandalismus: „Nebylo to rozhodnutí českého lidu, dokonce to ani nebylo rozhodnutí českého nejvyššího vedení, které se jednoznačně vyslovilo proti tomuto vandalismu. Bylo to takové malicherné, podlé, hnusné rozhodnutí lidí, kteří jednají navzdory národním zájmům, historickým národním zájmům vlastního státu,“ řekla Zacharovová v přenosu pořadu Večer s Vladimirem Solovjovem na televizní stanici Rossija 1.“7

Odraz kauzy v řetězových emailech

Za období 10.4. až 5.5. bylo zachyceno 9 různých textů týkajících se kauzy sochy I.S.Koněva. Dopad nedokážeme odhadnout, jistě více než řádově tisíce čtenářů. Některé texty byly navíc publikovány zde: Aeronet, Časopis Argument, PraveDnes.sk, web Aliance národních sil.

Shrnutí obsahu emailů:

 • Pražští starostové uráží přátelské Rusko, vláda nejedná dobře, akce vznikla na popud USA
 • EU údajně nepomáhá, jen posílá peníze na propagandu a darebáci ukradli sochu
 • Oslava I.S. Koněva: osvoboditel, držitel nejvyšších státních vyznamenání z celého světa
 • Praha 6 neměla o soše právo rozhodnout, informace o údajném TO na Prahu 6
 • Praha 6 postavila lavičku V. Havla za velké peníze a odstranila sochu osvoboditele I.S. Koněva
 • Kritika údajného překreslování dějin v neprospěch Ruska.
 • Seznam akcí Ruska proti odstranění sochy a jinému výkladu dějin než proruskému.
 • Rusko má zájem o mírovou spolupráci ve vojenské oblasti s EU.
 • Odmítání sankcí EU proti Rusku.
 • Oslava Ruska a jeho přínosu světové kultuře a zdůraznění jeho vojenské síly a současně mírumilovnosti.

Zúčastněné osoby

Vedle známého proruského aktivisty Jiřího Černohorského, jehož aktivity v kauze odstranění sochy zahrnovaly protesty na místě, vandalismus a prohlášení na sociálních sítích jsme zachytili také vyjádření významnějších představitelů institucí RF, kteří jsou aktivní v propagandě mířené proti České republice a jejich propojení s českými proruskými aktivisty, zejména z politických stran KSČM a SPD. Debat se účastní i další Rusové, často prorežimně angažovaní, například v rámci okupace Krymu, ale bez silnějších vazeb na českou proruskou dezinformační scénu.

Dne 4.4.2020 publikoval Vjačeslav Kalin na FB profil starosty městské části Praha 6 Ondřeje Koláře svůj komentář s nesouhlasným projevem jednání městské části Praha 6. Kalin je člen předsednictva hnutí „Silné Rusko“, člen prezidia Regionální ředitelství ONF8, aktivní ve státní dumě jako expert Výboru pro vzdělávání a vědu a expert Výboru pro práci, sociální politiku a záležitosti veteránů. V roce 2020 ukončil pracovní poměr u periodika Veterans News, které založil.

Kalinin má „přátelské vztahy“ s Vladimirem Medinským, poradcem prezidenta Putina, mluvčí ministerstva zahraničí RU Marií Zakharovou, ale i s Andrejem Bobrovským prezidentem Nočních vlků pro „zahraniční oslavné cesty vítězství“ o tomto více o něco níže.

Ve stejný den jako napsal komentář starostovi Praha 6 Kolářovi, publikoval fotografii maršála Koněva s dovětkem – „Pamatujte, pomsta! 👊🇷🇺“

Kalinin projevuje na svém profilu zájem o pana Roberta Vašíčka, člena a zastupitele SPD za Prahu 11 a dne 8.5.2020 publikoval jeho vysílání u pomníku Maršála Koněva.

Kalininova periodika VV rovněž dne 8.5.2020 publikovala silně proruský rozhovor Vojtěcha Filipa (KSČM) pro noviny Krasnaya Zvezda9. Mimochodem Kalininova periodika VV podporuje Jaroslav Foldyna (SPD).

Zájem o Roberta Vašíčka (SPD) projevil Kalinin dále dne 10.5.2020, kdy publikoval na svém dalším FB profilu dezinformační článek o akci „starosty“ městské části Roberta Vašíčka, který je ve skutečnosti řadový zastupitel SPD za Prahu 11.

Andrej Bobrovský, přítel Kalinina, pracuje pro nadaci fond Victory Road, je ve spojení s vedoucím oddělení Nočních vlků Česká republika Andrejem Radkovičem. Bobrovský má přátelské vazby s Jaroslavem Foldynou SPD, Radkou Hladikovou – kandidátka do kraje za SPD ve Středočeském kraji v roce 2016 a spolupracovnice poslankyně Bundestagu za AfD Beatrix von Storchové a Jurijem Razudalovem.

Jurij Razudalov, je dalším přítelem Jaroslava Foldyny (SPD) a osobou, která rovněž působí v ONF a to jako expert ONF, dále jako vedoucí odboru boje proti korupci ve zdravotnictví, Moskevská protikorupční komise a je rovněž prezidentem Národní výbor pro ochranu spotřebitele.

Prezident nočních vlků (nikoli českého oddělení, tím je Radkovič) pro květnová vítězná tažení Andrej Bobrovský však jako občan RF na území ČR neklade pouze věnce, ale přímo podporuje politická uskupení na území ČR:

 • Česko-Slovenský SNĚM, který je aktivní v politické rovině viz. „Za uvedení v platnost: Celostátní všeobecné závazné referendum. Přímé volby. Osobní odpovědnost. Odvolatelnost a zrušení imunity osobám, spravující stát. Stát bez politických stran ve správě státu. A správu státu, do rukou odborníků.“

 • Výzva ke svobodě, která je aktivní v politické rovině viz. „Bojujme společně za „Demokracii s lidskou tváří“. Tváří, kterou si tentokrát vzít nenecháme! Ať žije svoboda a přímá demokracie!“

 • MY PROTI VŠEM „Nacinalismus my proti všem jako víra“ za kterým stojí Matěj Bulíř o kterém bylo informováno na konci roku 2019, že čelí obžalobě za popírání a schvalování genocidy z důvodu umístění tabule s urážlivými nápisy o Romech v areálu památníku v Letech u Písku

Dále Bobrovský propaguje například éru SSSR nebo mediálního proruského aktivistu činného v ČR Žarko Jovanoviče. Politické sdružení Noční vlci tak nejenže má své oddělení v České republice, které vede Radkovič, ale tito občané RF přímo podporují subjekty s politickou náplní v ČR pro než je společný nacionalismus. Dané odpovídá trvalé snaze rozdrobit jednotu EU a NATO a zevnitř oslabovat státy (rozděl a panuj) za současného prosazovaní panslavismu.


poznámky:

 1. Schůzka českých „Nočních vlků“, instalace různých objektů na podstavec.
 2. Obvinění advokátní a lobistické firmy Squire Patton Boggs představitelem RF z iniciování vzniku kauzy.
 3. https://cz.sputniknews.com/trend/kauza_marsala_Koneva/
 4. https://sptnkne.ws/BUZj
 5. Především v navazující kauze „ricin“
 6. 17.4. 2020: „„Koněva na místo, k*rvy!“ Ruští nacionalisté provedli protestní akci u českého konzulátu v Petrohradu“ https://sptnkne.ws/CegZ
 7. 16.4.2020: “ Mluvčí ruského ministerstva zahraničí odhalila viníky odstranění pomníku Koněva v Praze“ https://sptnkne.ws/CcHn
 8. ONF je hnutí vytvořené v květnu 2011 z iniciativy ruského prezidenta Vladimíra Putina, Vůdcem hnutí je Vladimir Putin. Mezi hlavní úkoly ONF patří sledování provádění vyhlášek a pokynů hlavy státu, boj proti korupci a plýtvání, neefektivní vynakládání veřejných prostředků, zlepšování kvality života a ochrana práv občanů.
 9. V rozhovoru V. Filip uvádí:
  • „Z tohoto pohledu se ministerstvo zahraničních věcí odchyluje od národního postavení, když kritizuje Ruskou federaci za to, že dosud neobnovila vojenské památky na území padlých československých legionářů, kteří v roce 1918 bojovali v Samaře, Novokuybyševsk-Lipyagah a dalších místech Ruska. Rusští revolucionáři-komunisté.“
  • „Členové HRCM a další občané České republiky pozitivně vnímají skutečnost, že ruská vláda nemá zájem na tom, aby donutila místní úřady, aby postavily památky těm českým legionářům, kteří v Rusku nikoho neosvobodili a neučinili nic dobrého pro nejvýznamnější světovou socialistickou revoluci minulého století. v roce 1917 v Rusku.“
  • „Obecně mohu jménem HRCM říci, že demontáž sochy maršála Koneva , osvoboditele koncentračního tábora v Osvětimi a osvoboditele Československa, včetně Prahy, vnímáme jako obrovskou neúctu, znesvěcení a velmi zákeřný a barbarský čin, svědčící o tom, že někteří fašističtí politici Prahy pod EU a USA mají v důsledku negativního vlivu v úmyslu narušit dobré vztahy mezi dvěma slovanskými národy a nestydí se urážet osvoboditele z Ruska a dalších zemí bývalého Sovětského svazu.“
  • „Musím si připomenout, že v minulosti byli v souladu s nacistickými plány zničeni nebo podrobeni germanizaci obyvatelé naší země. Navíc v naší společnosti v posledních letech došlo k evidentnímu nárůstu fašistických tendencí, které v některých případech zůstávají bez trestu.“
  • „A někteří lidé záměrně podporují neonacismus a oslavují Banderu a Vlasov. Domnívám se, že se jedná o ostudu v mezinárodním měřítku a absolutní selhání vedoucího české diplomacie, který měl okamžitě rezignovat, nebo měl být okamžitě propuštěn.“
  • „Můj názor sdílí více než 30 procent populace České republiky, včetně členů a voličů HRCM, jakož i dalších občanů České republiky, včetně členů Aliance národních sil. Na otázku, zda naše republika bojuje proti neonacistické hrozbě, mohu odpovědět, že spolu s členy a příznivci HRCM, také členové Aliance národních sil a sympatizující občané, jsou pobouřeni zjevným porušováním zákonů některými českými politiky a politickými stranami a jejich úsilím o rehabilitaci a hrdinství nacistických zločinců a jejich spolupachatelů. Zároveň nás znepokojuje skutečnost, že policie a státní zástupci toto veřejné porušení zákonů zcela ignorují a nezakazují.“
  • „V poslední době se rozšířil názor, že zvolením Miloše Zemana za prezidenta České republiky se vytvořily příznivé podmínky pro obrrácení geopolitického kormidla České republiky na východ. Již v srpnu 2014, kdy Evropská unie zpřísnila prot ruské sankce, prezident Zeman uvedl, že Česká republika by neměla narušit dobré obchodní vztahy s Ruskem, a v roce 2017 pozitivně hovořila o vstupu Krymu do Ruska, čímž odmítla návrh politiků ze zemí EU, Spojených států a Kanada uvalila na Rusko přísné sankce. V tuto chvíli byl Zeman prohlášen za nejlepšího ruského přítele.“
  • „Za účelem posílení spolupráce mezi Českou republikou a Ruskou federací se HRCM bude snažit ukončit negativní náladu v české společnosti způsobenou zločinným krokem představitelů regionu Praha-6, který 3. dubna letošního roku demontoval sochu československého osvoboditele maršála Ivana Štěpanoviče Koněva .“
  • „Stejně jako prezident Zeman i vedení Českého svazu bojovníků za svobodu protestovalo proti demolici této památky, podle níž činy okresu Praha-6 , Ondrzej Kolář (strana TOP 09), mají známky neonacismu.“