dezinfo-weby monitoring (1.týden 09/2021)

25372

Aeronet.cz

Témata: Zpochybňování účinnosti protipandemických opatření a údajného teroru globalistů usilujících o světovládu je ilustrováno zejména příklady ze Slovenska. Pokračuje také kritika NATO a geopolitická interpretace stažení vojsk aliance z Afghánistánů jako zásadní krize fungování NATO. Za stažením vojsk má být tlak a vliv Izraele na USA využít Talibán k sabotážím proti Iránu. Židé a muslimové jsou napadáni za diskutované výjimky z náboženských důvodů z povinné vakcinace úředníků. Údajné propojení protipandemických opatření a ovládnutí světové populace je rozvíjeno na příkladu propojení respirátoru s mobilním telefonem (viz. příklady).

Slovensko je nadále vykreslováno jako země pod vlivem farmaceutických firem a globalistů usilujících o vytvoření tzv. „covidového“ státu. Lidé na Slovensku, vedeni vlastenci a čtenáři alternativních platforem, se bouří a velký prostor dostávají interpretace zraněného demonstranta gumovým projektilem jako údajný důkaz policejní zvůle (viz. příklady). Samostatně je rozvíjena spiklenecká teorie o chemtrails spatřených v okolí Brna, na které upozornil místní čtenář/posluchač. Chemtrails mají stát za proměnou Jížní Moravy v savanu a za chemtrails má být CIA.

Podporované subjekty:, Aeronet, jeho redakce a její zdroje a čtenáři, Svobodný vysílač CS, jeho posluchači, alternativní platformy, obyčejní Slováci, Robert Fico

Čí názor je reprezentován: Charles Michel, Forbes, AP, Jake Sullivan, RTVS, Vladimir Putin, LAPD a její vedení, belgická zbrojovka Fabrique Nationale Herstal, Pravda.sk, AFP, film Matrix

Útoky: NATO, USA, CIA a William Burns, Izrael, Naftali Bennett, Mossad, globalismus, RTVS, Pfizer a Albert Bourla, neomarxističtí liberálové, vedení města Los Angeles, Eric Garcetii a Nury Martinez, Židé a muslimové, Klaus Schwab, vakcinace, Vladimír Lengvarský, SÚKL, John O. Brennan

Autoři: Šéfredaktor VK

Příklady: Klaus Schwab začal na webu WEF propagovat bonzovací respirátor vyvinutý Harvardskou univerzitou, modul připevněný na respirátoru nahlásí nositele v případě pozitivního testu, který je zabudovaný v respirátoru! Respirátor půjde propojit s mobilním telefonem a aplikací…

https://aeronet.cz/news/video-klaus-schwab-zacal-na-webu-wef-propagovat-bonzovaci-respirator-vyvinuty-harvardskou-univerzitou-modul-pripevneny-na-respiratoru-nahlasi-nositele-v-pripade-pozitivniho-testu-ktery-je-zabudovan/

Šokující záběry z Bratislavy zachytily muže s prostřeleným hrdlem a s uvízlým gumovým projektilem v ráně, ze které se začala hrnout krev! Policista namířil na muže zbraň a chladnokrevně mu zamířil na krk a stiskl spoušť…

https://aeronet.cz/news/video-sokujici-zabery-z-bratislavy-zachytily-muze-s-prostrelenym-hrdlem-a-s-uvizlym-gumovym-projektilem-v-rane-ze-ktere-se-zacala-hrnout-krev-policista-namiril-na-muze-zbran/

Novarepublika.cz

Témata: Dominuje téma Afghánistán a evakuace spolupracovníků. Dále se objevila kritika opozičních stran z úst představitelů SPD nebo článek o geopolitické úloze Člověka v tísni.

Kultura falšování se dle sociologa P. Hampla objevuje napříč odvětvími. Falšují podniky, vlády i neziskovky. Z tohoto pohledu nemůže nikdo očekávat férové a pravdivé informace ani o situaci v Afghánistánu, tudíž se nemůžeme divit, že američtí politici řadu let dostávali informace naprosto zkreslené. Byl vytvářen falešný obraz stabilní země, který zamlčoval řadu povstání a převahu povstalců. V hlášeních se např. vykazovaly výstavby škol, ale už se zamlčovalo, že afgánské rodiny odmítali posílat do škol své děti. Tento stav falšování vyplynul z motivace jednotlivců předávat svým nadřízeným i tisku převážně pozitivní informace. Osoby schopné říkat pravdu a popisovat reálný stav věcí jsou údajně rychle prohlášeny za nežádoucí a vystaveny tlaku kompletního byrokratického aparátu novinářů, politiků i vyšších armádních činitelů, aby jejich snahy byly eliminovány. Objevují se názory, že válka v Afghánistánu nebyla reakcí na 11. září, ale byla plánovaná předem. Dále se můžeme dočíst, že Al-Kajdá nebyla pro Západ hrozbou, ale nástrojem pro geopolitický boj a také, že USA nebojují proti terorismu, nýbrž ho financují a vyzbrojují. USA sice opouštějí Afghánistán, ale jsou prostřednictvím Pákistánu stále ve hře a dokonce ve výhodnější pozici, poněvadž v zádech s Pákistánem lze navázat spolupráci s po zuby ozbrojeným Tálibánem. Třetí spojenec do party je Turecko, které neskrývá svůj zájem o vojenské a politické angažmá v regionu. To vše ukazuje na naivitu Evropy, která se v Afghánistánu angažovala pro „americké zlaté oči“ přičemž jí z debaklu a prohlubujícího se geopolitického oslabení zbyly jen oči pro pláč.

Evakuace afgánských tlumočníků probíhala v chaosu, v jehož důsledku dochází k přesunu zločinců do Evropy, před kterým varovala SPD. V Německu se již objevily případy osob evakuovaných z Aghánistánu, které byly z Německa již v minulosti deportovány jako neúspěšní žadatelé o azyl v souvislosti s kriminální minulostí i odsouzením za násilné a sexuálně násilné trestné činy. Ivan David zmiňuje, že tyto osoby už v Evropě zůstanou, poněvadž jejich deportace nebude možná z důvodu neochoty Tálibánu je přijmout.

SPD ve své reportáži z předvolební cesty po ČR prezentuje body svého programu, které kromě kritiky Green dealu, vymezování se proti zvyšování daní, koncesionářským poplatkům a omezování práva na legální držení zbraní, zahrnují i útoky na Pirátskou stranu či TOP 09.

Člověk v tísni působí v geopoliticky významných regionech, které „náhodou“ kopírují regiony významné pro zájmy USA. ČvT tedy buď jako samaritán kryje záda USA nebo je přímo jakýmsi předsunutým oddílem obsazujícím zájmová území a zkoumajícím tamní možnosti a rizika. Tyto myšlenky jsou dále rozvedeny elaborátem na téma financování ČvT, plýtvání a utrácení miliard včetně napojení na Sorosův fond.

Podporované subjekty a osoby: Rusko

Čí hlas je prezentován: Kreml, SPD, Czexit scéna

Útoky: EU, USA, NATO, Green deal, Člověk v tísni, Pirátská strana, TOP 09

Autoři: Ivan David, Petr Hampl (První zprávy), Lubomír Man, Jaroslav Bašta (První zprávy), Thierry Meysan (Zvědavec), Saker, Jaroslav Štefec (První zprávy), Rostislav Iščenko, Dmitrij Evstafjev, Norbert Naxera,

Příklady:

7 lží o Afghánistánu

https://www.novarepublika.cz/2021/09/7-lzi-o-afghanistanu

Člověk v tísni rozhodně není ve finanční tísni

https://www.novarepublika.cz/2021/09/clovek-v-tisni-rozhodne-neni-ve-financni-tisni-1-dil-zamereny-na-cloveka-v-tisni

Ministerstvo obrany ukončilo kolotoč lhaní…

https://www.novarepublika.cz/2021/09/stefec-ministerstvo-obrany-ukoncilo-kolotoc-lhani

NWOO.org

Témata: Rakousko – podpora kancléře Kurze – O možných příčinách toho, jak vysokou podporu dostal kancléř Kurz na sjezdu své strany, uvažuje MUDr. Ivan David. Zejména rozebírá odmítavou politiku vůči migraci, která měla dát body současnému premiérovi. Také rozebírá hlavní body programu pro další období. Na stejné vlně stejný autor pokračuje v dalším článku, kde prorokuje, že se na místo premiéra Orbána stane „hlavním padouchem“ EU Stephan Kurz, jako nejvýraznější odpůrce migrace (včetně té z Afghánistánu) společně tedy se slovinským premiérem Janšou.

Reforma zemědělství EU – Stejný autor řeší ozeleňovací plány EU, které podle jeho zdrojů přinesou pokles produkce, snížení příjmů zemědělců a poškození spotřebitele. Stejně tak uvádí svou malou teorii spiknutí, kdy byla zpráva k tématu – Analýzy JRC – předána odpovědným institucím (EP a Radě projednávání) na začátku srpna v době dovolených a zároveň byl prováděn upgrade softwaru na serverech pro e-mailovou komunikaci. Článek vyznívá jako obhajoba zemědělských gigantů, pokud jsem ji správně pochopil. Dále podle autora má reforma za cíl zvýšení dovozu potravin do EU.

Zrušení osobní kreditní karty 3-hvězdičkovému generálovi – Článek P.C. Robertse převzatý Lubomírem Manem, řeší prakticky na celé stránce to, že banka Chase Bank zrušila generálu Mike Flynnovi kreditní kartu, protože podle banky představuje její spojení s generálem ohrožení její pověsti. Přestože v názvu článku je zmíněn fašismus, marně jsem v článku pátral mezi tímto aktem a dalšími uvedenými důvody (proč musel generál opustit své pozice v administrativě) ve vztahu k fašismu.

Adorace Viktora Orbána – To je článek Aleše Přichystala, který nepokrytě Orbána obdivuje a schvaluje jeho rétoriku – cituji “Orbán mezi osobnosti, jejichž kroky jsou často za hranou demokratických postupů. Maďarsko pod jeho vedením údajně patří mezi země, které se nebojí tvrdě kritizovat homosexualitu, bezdomovce, Romy a Židy, má dnes hlavní téma v migrační krizi a boj proti jednomu multimiliardáři židovského původu – svému krajanovi George Sorosovi„ což by mohlo článek vystihnout asi nejlépe. Zároveň uvedl pod článkem několik revolučních citátů o používání pěstí, střílení a zabíjení protivníků.

Hlasování v Europarlamentu – Kritikou fungování europarlamentu a postupy v době dovolených se zabývá MUDr. Ivan David. Jako problém vidí i to, že poslanci někdy hlasují o tématech, o kterých neměli dostatek informací, jako například o zásadním předpisu „nařízení o prodloužení doby trvání odrůdových práv pro druhy chřestu a druhové skupiny květinových cibulí, dřevin s drobným ovocem a okrasných dřevin.

Covid, karanténa, celosvětový odpor – Jane K a její neustálá teorie spiknutí rozebírá uniknutý záhadný e-mail, který někdo vypustil do světa, aby nás varoval. Řeší témata jako opatření proti Covid 19 zejména z pohledu očkování a karantény – v Británii například je plánována permanentní karanténa i z důvodu nedostatku potravin. V USA umírají lidé na předávkováním látkou, kterou dodává ve velkém Čína, která se tak údajně mstí za to, že se Angličané snažili Čínany navyknout na opium. V dalším článku Resetheus.org pokračuje ve svém přesvědčování o tom, že vir Sars COV 2 neexistuje a dokládá to tvrzeními Dr. Cowana.

Podporované subjekty a osoby: Stephan Kurz, Mike Flynn, Viktor Orbán

Čí hlas je prezentován: Autorů, odpůrců migrace, Dr. Cowan

Útoky: Politika zemědělství EU, migrační politika EU, Europarlament,

Autoři: MUDr. Ivan David, Lubomír Man, Aleš Přichystal, Jane K.

Příklady:

Utajené zveřejnění pravdy o děsivých dopadech reformy zemědělství v EU

http://www.nwoo.org/2021/09/03/utajene-zverejneni-pravdy-o-desivych-dopadech-reformy-zemedelstvi-v-eu/

Vystřídá Orbána coby hlavního padoucha EU Kurz?

http://www.nwoo.org/2021/09/03/vystrida-orbana-coby-hlavniho-padoucha-eu-kurz/

P.C.Roberts: Americký sestup k fašizmu

http://www.nwoo.org/2021/09/03/p-c-roberts-americky-sestup-k-fasizmu/

Může zvítězit i v Evropě vlastenecký politik? Ano, může !!!

http://www.nwoo.org/2021/09/03/muze-zvitezit-i-v-evrope-vlastenecky-politik-ano-muze/

Parlamentnilisty.cz

Témata: Jak je už v předvolebním období zvykem, i v 35. týdnu dominují texty věnující se domácí politice. Speciálně se pak autoři věnují zahájení volební kampaně hnutí ANO a vystoupení Andreje Babiše mladšího. Konstantní zájem je věnován situaci kolem pandemie, naopak téma Afghánistánu se zdá být na ústupu.

Politika: PL pokračují v nastoleném trendu. Největší množství textů se věnuje obecným hodnocením výroků různých politiků. Tato hodnocení jsou často významně v neprospěch dvou demokratických koalic, kde se již do jisté míry ustálila forma kritiky. V případě Pirátů je poukazováno na jejich údajnou levicovost, proevropské názory a podporu ekologických opatření. Některé texty pak hovoří o jejich podpoře většinového hlasování v Radě EU, tyto texty vysvětlují, že tento hlasovací systém by znamenal konec suverenity ČR a přenos vlády do Bruselu. To vše je dobře shrnuto v jedné větě T. Vyorala: „dredatý příznivec levicově extrémistického radikálního uskupení Antifa a současný globalistický EU jugend Ivan Bartoš“.

V případě koalice SPOLU se nejčastěji objevuje narativ o slepenci tří nekompatibilních stran, které toho nemají moc společného. Rovněž se poukazuje na jejich názorovou nekompatibilitu s Piráty a tudíž nemožnost sestavit funkční vládu.

Z pohledu prostoru, který je dáván zástupcům a podporovatelům jednotlivých stran, je i v tomto týdnu vidět silná nevyváženost, kdy je, tak jako v minulých týdnech, dáván neúměrně velký prostor zástupcům SPD. V poslední době se dostává větší podpory i hnutím ANO a Přísaha, naopak Trikolóra z textů téměř vymizela.

Co se týče zahájení kampaně hnutí ANO, kterému je dáván velký prostor, dělí se do dvou kategorií. Jednak je informováno o kampani samotné, a to výhradně pozitivně, jednak se autoři věnují nečekané návštěvě Andreje Babiše ml. na mítinku. Autoři se zatím nedokázali shodnout, jestli je AB ml. manipulovaný Vítem Klusákem, demokratickou opozicí, nebo jestli je proste blázen. Všechny tyto názory zaznívají.

Afghánistán: I v tomto tématu dostávají nadproporčně velký prostor zástupci SPD, kteří odmítají pomoc afghánským tlumočníkům (důvodů je mnoho, prý pracují pro Tálibán, už byli královsky zaplaceni, budou u nás napadat a znásilňovat ženy…), kritizují NATO, EU, OSN i českou vládu. Podle T. Okamury by měli, pokud zde nějaký Afghánec něco provede, jít před soud A. Babiš, zástupci Pirátů a koalice SPOLU. To oni prý mají nést odpovědnost.

Zdeněk Zbořil se domnívá, že USA se snaží přesídlovat Afghánské utečence do Kosova s cílem: „destabilizovat Balkán, když se zdá, že rozpad Jugoslávie tyto státy nějakým způsobem přežily“

Covid: Nadále pokračují útoky na očkování a opatření. Vzhledem k datu je mnoho článku orientováno na opatření v rámci školství. Prostor je potom věnován těm, kteří buďto vysvětlují, že opatření jsou zbytečná anebo, že stejně nebudou dodržována. PL upozorňují na hnutí odporu, které se „formuje“ okolo Daniela Landy.

Další témata: Jen výjimečně se objevují texty o tématech, která jsou problematická pro politiky Parlamentními listy protěžovanými. Například pokračování vyšetřování kauzy Čapí hnízdo, dále také obvinění Miloše Zemana z podvodného financování kampaně. Takové přečiny jsou relativizovány.

Podporované subjekty a osoby: ANO, Andrej Babiš (ANO), Donald Trump, Ivan Semecký, Jiří Chýla, Jiří Kobza (SPD), Lubomír Volný (VB), Michael Flynn, Miloš Zeman, Parlamentnilisty.cz, PirSTAN, Robert Šlachta (Přísaha), Rusko, SPD, SPOLU, Saddám Husajn, Si Ťin-pching, TSS, Tomio Okamura (SPD), Tomáš Vyoral, Trikolóra, Viktor Orbán, Vladimir Putin, vláda ČR, „Švýcarská demokracie“

Čí hlas je prezentován: Alena Schillerová (za ANO), Aleš Cimbala, Andrej Babiš (ANO), Benjamin Roll, Daniel Landa, Fox News, František Lutonský, Helena Langšádlová (ČSSD), Irena Válová, Ivan Bartoš (Piráti), Ivan David (SPD), Jakub Michálek (Piráti), Jan Eichler, Jan Farský (STAN), Jan Hamáček (ČSSD), Jan Hnízdil, Jan Hřebejk, Jan Mareš, Jan Paroubek, Jan Trnka, Jan Zahradil (ODS), Jan Čížek (SPD), Jan Švejdar, Jana Maláčová (ČSSD), Jana Zwyrtek Hamplová, Jana Černochová (ODS), Jaroslav Bžoch (ANO), Jaroslav Flegr, Jaroslav Hutka, Jiří Paroubek (ČSSD), Jiří Pospíšil (TOP 09), Jiří Šedivý, Jiří Šinkora, Josef P. Snětivý, Jozef Banáš, Jožo Golonka, Karel Havlíček (ANO), Karel Výborný, Karol Hrádela, Kateřina Janouchová, Leo Luzar (KSČM), Lukáš Otys (TOP 09), Lukáš Visingr, Markéta Juřicová (Levice), Martin Herman (ANO), Martin Konvička, Matěj Stropnický (ČSSD), MeSES, Michal Hašek (ČSSD), Mikuláš Peksa (Piráti), Miloš Zeman, Mirek Topolánek (ODS), Miroslav Kalousek (TOP 09), Miroslav Macek, Miroslava Vostrá (KSČM), Olga Richterová (Piráti), Ondřej Hejma, Ondřej Kundra, Pavel Jelínek (SPD), Pavel Novotný, Petr Bahlík, Petr Fiala (ODS), Petr Hannig (Rozumní), Petr Honzejk, Petr Pelikán, Petr Štěpánek (Trikolóra), Petr Žantovský, Radek John (býv. VV), Radomil Bábek, Robert Plaga (ANO), Robert Šlachta (Přísaha), Roman Prymula, Rudolf Jindrák, Soňa Peková, Svobodní, Tálibán, Tomio Okamura (SPD), Tomáš Hudeček, Tomáš Klus, Vojtěch Filip (KSČM), Vojtěch Lažanský, Václav Klaus ml.(Trikolóra), Václav Klaus st., Václav Láska (Senátor 21), Václav Ziegler, Vít Rakušan (STAN), Zbyněk Stanjura (ODS), Zdeněk Hostomský, Zdeněk Zbořil, Zdravé fórum, Zuzana Candigiota, Zuzana Koulová, Zuzana Majerová Zahradníková (Trikolóra), Štěpán Kotrba

Útoky: „Západ“, ANO, Adam Vojtěch (ANO), Andrej Babiš (ANO), Andrej Babiš ml., BIS, CIA, Pavel Veleman, EU, Ekologie, Elektromobilita, FBI, George Floyd, George Soros, Green Deal, Igor Slaninka (biskup), Islámský stát, Ivan Bartoš (Piráti), Jakub Landovský (ČSSD), Jan Hamáček (ČSSD), Jan Hrušínský, Jaroslav Flegr, Joe Biden, KSČM, Karel Havlíček (ANO), Karel Kaufner, LGBT+, Marián Jurečka (KDUČSL), Markéta Adamová Pekarová (TOP 09), Michal Koudelka, Mikuláš Ferjenčík (Piráti), Miloš Zeman, Miroslav Kalousek (TOP 09), Média, NATO, Německo, ODS, Petr Fiala (ODS), PirSTAN, Piráti, Robert Plaga (ANO), Roman Prymula, Romové, SPD, SPOLU, Schengen, TOP 09, USA, Ursula vod der Leyen, Vláda ČR, Václav Havel, Václav Moravec, Vít Klusák, Vít Rakušan (SATN), Západ, afghánští tlumočníci, demokratická opozice, imigranti, inkluze, migranti, média, nepřizpůsobiví, neziskovky, neziskové organizace, očkování, uprchlíci, zelená politika, ČSSD, ČT, Český rozhlas, Člověk v tísni, Šárka Veselá

Autoři: AZy, Barbora Richterová, Daniela Černá, David Hora, Hans Štembera, Jakub Vosáhlo, Jan Rychetský, Jiří Hroník, Karel Výborný, Martin Huml, Michal Bok, Radim Panenka, Tomáš A. Nový, Václav Fiala, Zuzana Koulová, jav, jma, kas, mp, nab, nep, rak, red, sla, vef, Čtk, čtk, Štěpán Kotrba

Příklady:

Snaživci z ČT! Ukazovali trpící ženy pod Tálibánem. Až na to, že to byl Islámský stát! Kobza si všiml zásadní věci

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Snazivci-z-CT-Ukazovali-trpici-zeny-pod-Talibanem-Az-na-to-ze-to-byl-Islamsky-stat-Kobza-si-vsiml-zasadni-veci-675710

Výzva k odporu! Daniel Landa objíždí zemi a shromažďuje síly: Probuďte v sobě českého lva, moravskou a slezskou orlici

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Vyzva-k-odporu-Daniel-Landa-objizdi-zemi-a-shromazduje-sily-Probudte-v-sobe-ceskeho-lva-moravskou-a-slezskou-orlici-675470

Totální ponížení Ameriky. V Afghánistánu jsme dělali užitečné idioty USA. Muslimští „uprchlíci“ páchají v Evropě strašná zvěrstva. Poslanec SPD a bývalý voják promlouvá

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Totalni-ponizeni-Ameriky-V-Afghanistanu-jsme-delali-uzitecne-idioty-USA-Muslimsti-uprchlici-pachaji-v-Evrope-strasna-zverstva-Poslanec-SPD-a-byvaly-vojak-promlouva-675575

Pravyprostor.cz

Témata: V týdnu mezi 30. srpnem až 5. září bylo na Pravém prostoru uveřejněno 65 textů. 52 se věnovalo politickým nebo společenským tématům, 13 protiislámským, protiromským, protičernošským a anti-LGBTQ tématům.

Politika: V rámci aktuálního týdne pokračuje dlouhodobější dozvuk stažení vojsk USA a NATO z Afghánistánu, kdy je tématem především vykreslení situace jako porážky a to především USA. Dále stále silnějším tématem jsou nadcházející volby do PS, kdy se témata dělí především na kritické k Pirátům a STAN a také ke koalici SPOLU a na propagující, které se snaží podpořit především SPD a koalici Trikolóra Svobodní Soukromníci. Významnou událostí se pro články webu stalo setkání Andreje Babiše ml. a Andreje Babiše st. na zahájení kampaně ANO, kde se články dělí na neutrální informační a na články podporující Andreje Babiše st. a to především z důvodu napojení Andreje Babiše ml. na režiséra Víta Klusáka a Miroslava Kalouska.

Společnost: Nejsilnějšími společenskými a kulturními tématy tento týden byla problematika politické korektnosti, oslabení vlivu alternativních médií a propagace názorů autorů na Pravém prostoru. Tento týden byla silná kritika vlády za předchozí, současná i budoucí opatření v boji proti covidu. Očkování je stále téměř jednostranně odsuzováno. Kritizována byla také EU, jenž byla v mnoha textech zpochybňována kvůli imigrační politice, ekologickým opatřením, rovnoprávnosti občanů a boji proti dezinformacím. Velice silnou kritiku sklidila vláda za nařízení opatření pro děti ve školách, která by podle autorů měla děti segregovat, kvůli očkování a testování. Opatření autoři považují za zcela nesmyslné a také jako další krok k zavedení fašistického režimu, který bude cenzurovat a diktovat lidem každý jejich krok a rozhodnutí.

Další témata: Několik textů se zabývalo velkým resetem a globální nadvládou korporací a elit společnosti. Texty mají poměrně jednotný narativ, a to ten, že díky očkování se vyfiltrují poddaní, kteří přežijí a pak ti, kteří naočkování nejsou, budou společností diskriminování a postupně zahynou. Poté všichni přeživší budou jednotně sloužit hrstce ultra bohatých, kteří budou diktovat každý náš krok a všechna rozhodnutí. Texty také často kritizují západní ideje kapitalismu, sdílené ekonomiky, technologických pokroků, zelených opatření, očkování a sociálních sítí. Několik textů odmítá klimatické modely a opatření, které by byly prospěšné pro umírnění dopadů globální změny klimatu. Autoři poukazují na nepřesnost těchto modelů a odsuzují kroky, které by vedly aspoň k částečnému napravení situace nebo mitigaci budoucích důsledků. Autoři také silně odsuzují elektromobilitu a zelená opatření v rámci automobilů a alternativní stravy. Objevilo se několik textů, které útočí na evropské státy, kvůli jejich imigrační politice – např. Švédsko.

Podporované subjekty a osoby: SPD, Tomio Okamura (SPD), Trikolóra, Zuzana Majerová Zahradníková (Trikolóra), Jan Tesař, Radim Fiala, Guvernér Cuomo, Sebastian Kurz, Viktor Orbán, TRIKOLÓRA, Trikolora Svobodní Soukromníci, Andrej Babiš senior, Rusko, Čína, EU, NATO, Občanská neposlušnost

Čí hlas je prezentován: Zuzana Majerová Zahradníková (Trikoklóra), Miloš Zeman, Andrej Babiš jr., Irena Válová, iuhli.cz, Benjamin Kuras, Michelle Adlerová

Útoky: EU, roušky, Testování, Vláda, Očkování, Globální změna klimatu, ANO, USA, LGBTQ, Zelená opatření, Andrej Babiš (ANO), Piráti, Imigrace, České školství, Islám, Muslimové, Opatření proti Covid – 19, Green Deal, SPOLU, Liberálové, Politická korektnost, ČSSD, NATO, Zuzana Čaputová, Joe Biden, Migranti, Piráti a STAN, Neziskovky, Cenzura, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, PIRÁTI, STAN, Franz Timmermans, Jakub Horák, KSČM, Miloš Zeman, Jana Maláčová (ČSSD), Angela Merkelová, Elity, Zelení, Opozice, Miroslav Kalousek (TOP09), AČR, Rusko, Česká televize, Nový Zéland, Korporace, IPCC, Vláda Francie, Ekologie, Syntetické maso, Snižování emisí, Čapí hnízdo, Elektromobilita, Německo, Extinction Rebellion, Animal Rebellion, Veganská strava, Amnesty International, Romská komunita, Menšiny, Genders, Západ, BLM, Afgánci

Autoři: Leo P. Švančara, Pergill, Pzf, Vidlák, Alan M. Dershowitz, Jindřich Kulhavý, Jiří Weigl, Jan Bartoň, Iuhli, Ivan David (SPD), Milena Doušková, Helena Vlachová, Roman Joch, Slovanka, Com/spu, Zuzana Majerová Zahradníková (Trikolóra), Libor Číhal, Zdeněk Beneš, Václav Klaus, Ivk, Martin Svárovský, František Schildberger, Eva Hrindová, Su, Josef Klapal, František Sentenský, Marian Kechlibar, Ladislav Větvička, Zdeněk Koudelka (Trikolóra), Iuhli , Václav Kubata, Vojtěch Machálek, Lulina, Jiří Payne (Svobodní), Markéta Šichtařová, Vladislav Svoboda, Pavlína Mitrunová, Reformy.cz, František Kašpárek, Štěpán Čábelka, Lubomír Vylíčil, Tomio Okamura (SPD)

Příklady:

Babiš ml. jako loutka v rukách opozice

https://pravyprostor.cz/babis-ml-jako-loutka-v-rukach-opozice/

To je najednou strachu

https://pravyprostor.cz/to-je-najednou-strachu/

O dvou fázích LGBT, šílenství davů a šanci změnit kurz

https://pravyprostor.cz/o-dvou-fazich-lgbt-silenstvi-davu-a-sanci-zmenit-kurz/

Protiproud.cz

Témata: Americká z Afghánistánu nedokázala odejít slušným způsobem. Při útoku na letiště v Kábulu zahynulo 200 Afghánců nikoliv rukama Wilayat Khorasa, ale amerických vojáků, kteří ve snaze o zneškodnění sebevražedného atentátníka začali střílet do afghánských civilistů. I při útoku bezpilotních letounů na cíle IS-Khorasanu byla zabita rodina afghánských civilistů.

Na amerických univerzitách panuje neustálá touha po naprosté politické korektnosti, což znamená, že musíte být na straně černochů, proti rasismu, a pro všechno, co je progresivní. V tomto chování lze nalézt mnoho podobností se sovětskou represí, technikám Stalina a cenzury.

Po schválení zákona na ochranu nezletilých před pedofilií, pornografií a nekontrolovanou sexualizací se na Maďarsko strhla vlna kritiky ze stran předních evropských činitelů. Viktor Orbán se ale domnívám, že tam, kde vítězí ideologie LGBT, končí svoboda slova a začíná diktatura. Z tohoto důvodu se rozhodl uspořádat referendum, kde otázky, jež upravuje tento zákon, jsou kladeny voličům. Jedná se o mistrovský tah, který by mu mohl zaručit jednoznačné vítězství v příštích volbách.

Migrační tlak každým dnem sílí. Na italský ostrov Lampedusa, který tvoří první linii střetu, přijíždí více jak tisícovka migrantů z Afriky a Asie. Drtivou část tvořili bojeschopní mladí muži, z nichž mnoho patří k džihádistům, kteří tímto způsobem posilují islamistické jednotky na starém kontinentu. Prvním předvojem této vlny byly tisíce evakuovaných Afghánců leteckým mostem do Evropy pod záminkou, že se jedná o spolupracovníky okupačních armád, kterým by v případě, že by v zemi zůstali, hrozila smrt.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj si svým vystupováním a jednáním dělá nepřátele na vnitrostátní i mezinárodní půdě. Na rozdíl od bývalého prezidenta Viktora Janukovyče se nemůže opřít o ruskou podporu. Evropská unie již nechce investovat do Ukrajinské ekonomiky.

Začátkem srpna byly v Berlíně pořádány řádně oznámené demonstrace proti covidovým opatřením německé vlády. Tyto protesty byly brutálně rozehnány policejními složkami. Záminkou pro tento zásah bylo nenošení respirátorů a nedodržování předepsaných rozestupů. Stejná situace panovala i při LGBTQ+ pochodu Christopher Street Day, který se však obešel bez jakéhokoliv zásahu policie.

Bruselští úředníci se snaží ovlivnit legitimitu nadcházejících říjnových voleb tím, že opakovaně rozviřují vyprávění o střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. Dopisem, který 26. srpna obdržela tři česká ministerstva, zasáhli citlivého předvolebního období a tím se snaží ovlivnit výsledky voleb. Do této snahy se zapojila i policie a státní zastupitelství.

Pražská kavárna zahájila svoji anti-babišovskou kampaň. Jako její nástroj použili premiérova syna, který byl podroben jejich briefingu, jak má vystupovat. Celá akce připomíná propagandistické snažení, které jsou dnem politické kultury.

Objevily se případy svévole zaměstnavatelů, kteří vyžadují očkování či testování. Toto právo však nemají. Zaměstnanec může odmítnout testování či očkování, které není nařízeno Ministerstvem zdravotnictví, ale jen zaměstnavatelem.

Čí hlas je prezentován: Krajní pravice, antimigrační hnutí, homofobové, Kreml, odpůrci očkování

Podporované subjekty a osoby: hnutí Querdenker, Die Basis, Fidesz, Rod Dreher, Viktor Orbán, Andrej Babiš, ANO,

Útoky: Angela Mekrelová, LGBTQ+, Christopher Street Day, Ursula von der Leyenová, George Soros, Jan Hamáček, Piráti, STAN, ODS, KDU-ČSL, TOP09, ČSSD, USA, migranti, Tálibán, EU, Jaroslav Šaroch, ISIS, Americká armáda, Miroslav Kalousek, Pavel Novotný, Pražská kavárna, Volodymyr Zelenskyj

Autoři: Petr Bystroň, Grzegorz Górny, Giulio Meotti, Pavel Kopecký, Zdeněk Jemelík, Petr Akopov, Rostislav Iščenko

Příklady:

Antibabiš: Pro kavárnu i Brusel jediné téma. Tzv. střet zájmů jako politická vražda. Vláda bez možnosti obrany? Politická likvidace za pomoci policie. Nepohodlní si už v médiích neškrtnou. Odporné metody předvolebního boje

https://www.protiproud.cz/politika/6001-antibabis-pro-kavarnu-i-brusel-jedine-tema-tzv-stret-zajmu-jako-politicka-vrazda-vlada-bez-moznosti-obrany-politicka-likvidace-za-pomoci-policie-nepohodlni-si-uz-v-mediich-neskrtnou-odporne-metody-predvolebniho-boje.htm

Kavárna zahájila kampaň pro Babiše: Provokace se synem je hyenismus i politická chyba. Loutkovodiči Kalousek, řeporyjská kreatura i Klusák zase přestřelili. Pošle po volbách předseda ANO těmto zoufalcům šampaňské?

https://www.protiproud.cz/politika/6003-kavarna-zahajila-kampan-pro-babise-provokace-se-synem-je-hyenismus-i-politicka-chyba-loutkovodici-kalousek-reporyjska-kreatura-i-klusak-zase-prestrelili-posle-po-volbach-predseda-ano-temto-zoufalcum-sampanske.htm

Migrační tsunami do Evropy sílí: Lampedusa kolabuje. Afghánistán namísto Sýrie. Kavárenské neziskovky jsou jako Jezinky. Otevřeme jim pomocí koalic ve volbách dveře? Nebo je dokážeme přibouchnout?

https://www.protiproud.cz/politika/6000-migracni-tsunami-do-evropy-sili-lampedusa-kolabuje-afghanistan-namisto-syrie-kavarenske-neziskovky-jsou-jako-jezinky-otevreme-jim-pomoci-koalic-ve-volbach-dvere-nebo-je-dokazeme-pribouchnout.htm

Sputnik

Témata: V prvním zářijovém týdnu byl tématem číslo jedna syn Andreje Babiše. Hlavním důvodem byla návštěva Babišova syna kampaně ANO a konfrontace s jeho otcem. Díky této události se o Andreje Babiše mladšího začaly masivně zajímat mainstreamová média, Sputnik tedy přichází se svým vysvětlením. Hlavními myšlenkami bylo, že návštěva ústecké restaurace režiséra Klusáka s Babišem mladším nebyla náhoda. Další články zmiňovaly, že opozice zneužívá Babišova syna k antikampani proti ANO. Několikrát se zdůrazňuje, že je Babišův syn psychicky nemocný. Jsou prezentovány hlasy lidí, kteří se k události a k Babišovi mladšímu vyjadřují kriticky, jako Miloš Zeman, Václav Klaus starší, Matěj Stropnický či Jan Hamáček. Silná kritika je vznášena nejen k Andreji Babišovi mladším, ale i k lidem, kteří s ním jsou v přátelském kontaktu – k režisérovi Vítu Klusákovi nebo k Miroslavu Kalouskovi.

Sputniknews dále tvrdí se zdrojem z Parlamentních listů, že psycholog doktor Kaufner, který dal Andrej Babišovi mladšímu papír, že je zdravý, je spojený s TOP09. Jako důkaz překládá fotografii, na níž je doktor Kaufner, předsedkyně TOP09 Markéta Pekarová Adamová a Martina Klimešová. Komentující čtenáři diagnózu od doktora Kaufmana vnímají jako objednávku od TOP09, nejvíce kritiky zaznívá směrem k Miroslavu Kalouskovi.

V předvolební tématice se drží stálá podpora stran Trikolóra, SPD, KSČM a ANO. Prezentován je například rozhovor se Zuzanou Majerovou Zahradníkovou (Trikolóra) s názvem: „Majerová Zahradníková: Ultralevicoví aktivisté nesmí ideologicky prznit duše našim školákům.“ Píše se také o demonstraci proti testování ve školách, kterou organizovala Trikólora spolu se Svobodnými a soukromníky. Podporu má i premiér Andrej Babiš pro své postoje k imigrantům.

Druhou předvolební tématikou byla kritika liberálních či jiných demokratických stran. V souvislosti s kauzou Andreje Babiše mladšího, jak už bylo zmíněno, byla kritizována koalice SPOLU, zejména TOP09. Další kritizovanou koalicí byli Piráti a STAN, které Sputniknews kritizuje dlouhodobě. V rámci kritiky Pirátů jsou prezentovány názory z opačného politického pólu, například postoje Karly Maříkové z SPD o tom, že elektromobily podporují dětskou práci. Piráty nazývá hanlivě „ekoteroristi“.

V celosvětových událostech je kladen důraz na mírumilovnost Ruska, vyšel například článek, kde mluvčí RF Dmitrij Peskov zdůrazňuje, že se RF snaží normalizovat vztahy s Ukrajinou. Sám prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenský není vnímán v pozitivním světle, například z důvodu, že se rozhodl prezentovat perspektivy zvýšení energetické bezpečnosti a ekonomického růstu Ukrajiny nejdříve americkým expertům, a ne vlastním občanům.

Podporované subjekty a osoby: Andrej Babiš, ANO, Miloš Zeman, Václav Klaus starší, Jiří Ovčáček, Právo žít, Svobodní a soukromníci, SPD, Karla Maríková, Zuzana Majerová Zahradníková, Trikolóra, KSČM, ČSSD, Petr Štěpánek, Dmitrij Peskov, Vladimír Putin,

Čí hlas je prezentován: Jan Hamáček, Jan Zahradil, Matěj Stropnický, Parlamentní listy, Milan Kubek, Jakub Kulhánek, Pravda.sk, Ursula von der Leyenová, Melinda Haringová,

Útoky: Lepšolidi, Andrej Babiš mladší, Vít Klusák, Miroslav Kalousek, TOP09, Markéta Pekarová Adamová, doktor Kaufner, Martina Klimešová, imigranti, Romové, Piráti, STAN, SPOLU, ODS, Ivan Bartoš, Pavel Novotný, Zdeněk Hřib, EU, ODS, Volodymyr Zelenský, NATO

Autoři: Dmitrij Korněv, Vladimír Franta, Alena Novotná, Tatjana Naronskaja, Andrej Koc, Roman Michelko, Jana Petrova, Pavel Jacz, Timur Blochin

Příklady:

Jak to bylo s Babišem mladším? Nitky mají vést k TOP 09

https://cz.sputniknews.com/20210903/jak-to-bylo-s-babisem-mladsim-nitky-maji-vest-k-top-09-15705351.html

Ekoteroristům to zřejmě nevadí.“ Maříková ukázala, jak elektromobilita podporuje dětskou práci

https://cz.sputniknews.com/20210904/ekoteroristum-to-zrejme-nevadi-marikova-ukazala-jak-elektromobilita-podporuje-detskou-praci-15717140.html

Poznámka: Cílem tohoto monitoringu je dlouhodobé vyhodnocování témat, kterými se vybrané weby zabývají. Pouze dlouhodobé vyhodnocení může dát kompletní obraz o míře manipulací daného webu. Jednotlivé články být dezinformační nutně nemusí. Monitoring nemůže postihnout, jaký je vztah jednotlivých autorů publikovaných textů nebo osob weby zmiňovaných vůči danému webu – zda jsou zmiňováni vědomě nebo proti své vůli apod. Případné reklamace ohledně negativní publicity tyto osoby musí řešit vůči danému webu, nikoli vůči tomuto monitoringu, který jen zpětně zachycuje daný fakt, že informace na webu vyšla.