dezinfo-weby monitoring: leden 2024 I.

61035

Hlavní zjištění:

  • Hlavní témata jsou stabilně válka na Ukrajině, kritika české vlády a protizápadní či protiamerické narativy
  • Propagace protestů zemědělců v Evropě, zejména pak Německu
  • Boj proti proruské propagandě v Česku je rámován jako tabuizace mírového hnutí

Sledované weby uplatňují dvojí metr na různé projevy nespokojenosti v evropských zemích. Zatímco například protesty zemědělců proti některým evropským politikám nebo protesty proti nové polské vládě jsou propagovány a rámovány jako podpory hodné, protesty v Srbsku v minulém sledovaném období byly naopak haněny jako řízené ze zahraničí. Klíčovou proměnou přitom je, zda konkrétní protesty dle úvah autorů vyhovují podpoře nestability v Evropě a dalších zemích, a tedy zájmům Kremlu, nebo jsou naopak ve svém důsledku prozápadní.