dezinfo-weby monitoring 06b/2023

56268

Hlavní zjištění:

  • Silné aktuální téma Prigožinovy vzpoury v Rusku, která ale dle webů neznamená ohrožení Putinovy stability, a je bagatelizována
  • Z domácích témat se objevuje kritika migračního paktu a obranné smlouvy s USA; obojí pro Česko představuje finanční a bezpečnostní ohrožení
  • Válka na Ukrajině zůstává vedle aktualit nejpodstatnějším dlouhodobým tématem

Prigožinova vzpoura znamenala pro weby poněkud nepředvídatelnou a ideologicky nejasnou situaci, na kterou musely reagovat. Vzhledem k tomu, že se nicméně jednalo o akci jednodenního charakteru, brzy se zkonsolidovala hlavní žádoucí narativní linie – a sice, že důsledky puče jsou zanedbatelné a neznamenají ohrožení stability Ruska nebo vlády Vladimira Putina. Pokud by nicméně nepřehledná situace trvala delší dobu, mohlo by to představovat potenciální štěpící linii i v rámci scény jako takové.