Tváře proruské páté kolony – kdo u nás šíří vliv RF?

8553

Úvod:

I když české pro-ruské, „vlastenecké“ případně islamofobní scéně zabírají velkou část kapacity vzájemné spory a boj o moc, není pravda, že by nedokázali spolupracovat. Výše zmíněný graf ukazuje, že minimálně podstatná část scény spolupracuje poměrně aktivně a poměrně koordinovaně, i když je zaznamenané napětí například mezi SPD, Aeronetem, Nelou Liskovou či Žarkem Jovanovičem.

Témata a narativ opakovaný v příspěvcích na sociálních sítích, realizovaný během veřejných akcí atd. je u všech aktérů prakticky totožný – většina z nich vstoupila do povědomí jako odpůrci migrace během uprchlické krize, dále pak pokračovala v útocích na EU, NATO, BIS, stavěla se proti istanbulské úmluvě či proti globálnímu migračnímu paktu či byla aktivní ve sporech o události druhé světové války, pomníku maršála Koněva či vítání nočních vlků. V souvislosti s pandemií Covid 19 je většina z nich odpůrci očkování, šiřitelé konspiračních teorií o farmaceutickém spiknutí a spiknutí elit, šíří nenávist ke zdravotníkům či prosazují neschválené léčebné prostředky Ivermektrin, Isoprinosine.

V čem jsou výše zmínění aktéři naopak odlišní je míra jejich deklarované afiliace k Rusku – od zcela nepokrytě spolupracujících až po ty, kteří fakticky mají stejnou agendu, ale napojení na RF cíleně nezmiňují.

V grafu nalezneme několik spolupracujících skupin. Zdeněk Chytra a Radka Hladíková podle svých vlastních slov pracují pro poslankyni německé AfD Beatrix von Storch. Jiří Černohorský je předsedou spolku Čest, svoboda a respekt, ke kterému se se Chytra a Hladíková rovněž přihlašují. Chytra pravidelně vystupuje ve Svobodném vysílači. U Hladíkové je zajímavé napojení na SPD, kdy jako „koordinátorka SPD“, pořádala diskuze či se spolu s místopředsedou SPD Radimem Fialou zúčastnila konference evropských nacionalistických stran ENF.

Zatímco Chytra a Hladíková nijak nedeklarují pro-ruskou agendu, Černohorský je naopak velmi otevřený (širokou veřejnost na sebe upozornil strháváním plachty ze zakrytého pomníku maršála Koněva). Černohorský představuje i spojení na dezinformátora a tvůrce Raptor.tv Žarka Jovanoviče. Ten například asistoval u incidentů u pomníku či natáčel akce „Slovanská vzájemnost“, které Černohorský pořádal ve Středisku ruské vědy a kultury. Za bulharské proruské nacionalisty se této akce zúčastnil i Yulian Angelov, který vystoupil i na debatě SPD pořádané Hladíkovou. Jovanovič dodává materiál ruskému propagandistickému médiu Sputnik či v souvislosti s odstraněním pomníku maršála Koněva zinscenoval setkání ruské státní televize Rossiya 1 s opozičním zastupitelem za SPD Robertem Vašíčkem, který byl ale v reportáži představován jako starosta Prahy 11.

Dalším centrem, kde se prolíná i druhá část pro-ruské scény jsou pravidelná vystoupení na Svobodném vysílači Pavla Hlávky. Zdeněk Chytra tam vystupuje se svými pořady z Německa, svou pravidelnou rubriku tam má Marek Pešl alias Vedoucí Kolotoče z dezinformačního webu Aeronet a poměrně často se tam objevují i Nela Lisková a Alena Vitásková.

Spolupráce samozvané konzulky „doněcké republiky“ Liskové a prezidentem vyznamenané bojovnice proti solárním baronům a „za všeobecná lidská práva“ Vitáskové je zajímavá mimo jiné tím, že po zrušení „konzulátu“ byla Nela Lisková zaměstnána jako ředitelka Institutu Aleny Vitáskové. Zatímco Lisková spolupracuje s pro-povstaleckou doněckou bloggerkou Marinou Harkovou, Institut Aleny Vitáskové se odkazuje k principům Euroasijského ženského fóra, což je pseudo-mezinárodní organizace, kterou RF používá k podpoře svých zájmů.

Osoby – Zdeněk Chytra

 • KDO: Zdeněk Chytra
 • KDE: https://www.facebook.com/chytra.zdenek
 • CO: významná postava z okruhu (Raptor, Černohorský, Hladíková), poslanecký asistent poslankyně Beatrix von Storch za AfD. Působí v Berlíně, čemu odpovídá i místo jeho kanceláře – Zionkirschstrasse 3, kde je poslanecká kancelář von Storch. Po posprejování této kanceláře a na výzvu k vytvoření ozbrojené ochranky ze členů AfD reaguje, že tyto věci s Beatrix von Storch. Aktivně se podílel na odmítnutí migračních paktů (naši poslanci neměli k dispozici žádný překlad, jen jeho zmanipulovaný), aktivní ve snaze ovlivnit odmítnutí istanbulské úmluvy, na jaře 2021 šíří dezinformace o Covid 19, hlavně v souvislosti s Německem
 • PROČ: přináší témata, spojení s AfD,u které německá tajná služba vyšetřuje napojení na Rusko, vystupuje na Svobodném vysílači, podílí se na činnosti spolku Čest, svoboda a respekt.

Osoby – Radka Hladíková

 • KDO: Radka Hladíková
 • KDE: https://www.facebook.com/radka.hladikova.71
 • CO: Významná postava dezinformační scény, podle svých slov pracuje pro poslankyni Bundestagu za AfD Beatrix von Storch, ale působí především v ČR, podílela se Zdeňkem Chytrou na kampani AfD, jezdí na akce, které natačí Raptor TV (Žarko Raptor Jovanovič), je jedna z členek spolku „Čest, svoboda, respekt“, který koná akce o „slovanské vzájemnosti“ přímo v prostorách Ruského střediska vědy a kultury při ambasádě. Pořádala debatu, ve které byla titulována jako „koordinátorka SPD“ a které se zúčastnil i bulharský nacionalista Angelov a spolu s místopředsedou SPD Radimem Fialou se zúčastnila konference nacionalistických stran ENF ve Vídni.
 • PROČ: aktivní spojení mezi AfD a českými „vlastenci“, za co je tedy poslankyní AfD placena, když většinu času je v ČR a organizuje vlastenecké akce
 • JAK: většina údajů jsou veřejné, případně členství v uzavřených skupinách

O vyšetřování AfD kvůli ruským vlivům: https://www.reportermagazin.cz/a/iUium/putinovi-nemci Russland-Lobbyisten – Die Liebe der AfD zu Putin (deutschlandfunkkultur.de)

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/nemecka-tajna-sluzba-alternativa-pro-nemecko-afd-rusko-putin.A190214_192251_zahranicni_niv

Osoby – Jiří Černohorský

 • KDO: Jiří Černohorský
 • KDE: https://www.facebook.com/jirka.bojovny.5
 • CO: Jedna z nejvýraznějších postav dezinformační prokremelské scény (propagace zájmů a politiky RF, útoky na zakotvení ČR v západních strukturách jako je EU a NATO) a zároveň také známá tvář tuzemského extremismu je řečníkem i organizátorem demonstrací. Má politickou podporu z nejvyšších pater politiky ČR (pozvání na Hrad, do Zemanova volebního štábu) . Jeho ekonomické zázemí je nejasné.
 • PROČ: Zapsaný předseda a hlavní organizátor akcí „slovanské vzájemnosti“ ve spolku Čest, svoboda, respekt (Chytra a Hladíková žádnou oficiální pozici nemají). Propojení na další otevřeně pro-ruské aktéry Jovanovič. Viditelné, provokující akce (strhnutí plachty ze zakryté sochy Koněva, zatčení před úřadem vlády kvůli výtržnostem 17.11.2015), otevřené šíření ruského narativu včetně napojení na ruské novináře.
 • JAK: většina údajů jsou veřejné, případně členství v uzavřených skupinách

„Slovanská vzájemnost“ na půdě Ruského střediska

 • KDO: Jiří Černohorský(hlavní organizátor), Žarko Jovanovič, Jan Dolens, Oleg Soloduchin, Yulian Angelov
 • KDE: http://rsvk.cz/cs/blog/2017/10/28/festival-slovanska-vzajemnost-v-rsvk-v-praze/
 • CO: „Účastníky a hosty uvítal předseda spolku Jiří Černohorský, který zdůraznil důležitý význam přátelství mezi všemi slovanskými národy. Vyjádřil naději na další spolupráci RSVK v Praze a českého spolku „Čest, Svoboda, Respekt“. Zástupce vedoucího Zastupitelství Rossotrudničestva v ČR O. Soloduchin podtrhl pozitivní přínos podobných akcí pro upevňování rusko-českých vztahů.“ /citace z webu Rossotrudničestva/. Vystoupení zpěváků, družná diskuze a občerstvení. Na akci natáčela Raptor Tv (Jan Dolens), zúčastnil se jí i bulharský proruský nacionalista Yulian Angelov.
 • PROČ: Přímý kontakt na ruskou ambasádu, spolupráce. Zároveň akce bez praktického dopadu, působí, že se konala prakticky „pro-forma“, aby ospravedlnila činnost spolku.
 • JAK: většina údajů jsou veřejné, případně členství v uzavřených skupinách

Osoba – Yuliyan Angelov Ivanov

 • KDO: Yulian Angelov Ivanov
 • KDE: https://www.facebook.com/iulianco123
 • CO: Bulharský nacionalista, člen hnutí Šipka (Shipka) a paramilitární Vasil Levski Military Union, vazby na Zdeňka Chytru, Radku Hladíkovou, účast na debatě SPD a na akcích slovanská vzájemnost.
 • PROČ: uváděn jako varianta propojení na Bulharsko jen informativně vzhledem k tamějšímu dění.
 • JAK: většina údajů jsou veřejné, případně členství v uzavřených skupinách

Osoba/Médium – Žarko Jovanovič (Raptor TV)

 • KDO: Žarko „Raptor“ Jovanovič
 • KDE: https://www.facebook.com/zarko.raptor
 • CO: Pořádá různé demonstrace a mnohých se rovněž účastní, a to po celé ČR i v zahraničí. V roce 2017 rovněž cestuje do Moskvy. Jako novinář byl přítomen i na nedávném sjezdu SPD, kam měla řada českých médií vstup zakázán. Dále ho bylo možné spatřit se svatojiřskou stuhou po boku proruských aktivistů Josefa Karase a Pavla Matějky a po boku „velitele“ proruského polovojenského uskupení tzv. Českoslovenští vojáci v záloze Ivana Kratochvíla před budovou Ruského střediska vědy a kultury v Praze. Raptor Tv informuje prakticky o všech vlasteneckých nebo pro-ruských akcí. V souvislosti s šířením dezinformací o léku ivermektrin byl její kanál na YouTube zablokován. Jako kameraman v Raptor TV působí Jan Dolens.
 • PROČ: I přes statisícové exekuce se podle všeho věnuje agitační činnosti na plný úvazek včetně „služebních cest“ na nacionalistické demonstrace či vzpomínkové akty.
 • Pořádá akce jménem spolku „Hej, občané“, kde byl jeden ze zakládajících členů, například vítání Nočních vlků. Intenzivně monitoroval i dění kolem pomníků Koněva, kdy i ruskou státní televizi R1 navedl na informátora – zastupitele za SPD Roberta Vašíčka, obdobnou reportáž pomohl natočit i armádní TV Zvezda. Tuto spolupráci přiznal a v TV Zvezda byl uveden jako spolupracující „nezávislý český novinář. Pravidelně spolupracuje s ruským propagandistickým webem Sputnik.
 • JAK: většina údajů jsou veřejné, případně členství v uzavřených skupinách

Osoba – Robert Vašíček

 • KDO: Robert Vašíček
 • KDE: https://www.facebook.com/robert.vasicek79
 • CO: zastupitel na Praze 11 za SPD (pozor 31.3. 2021 byl z SPD vyloučen, prý kvůli porušení neexistujícího paragrafu ve stanovách). Velmi aktivní v kauze Koněv, Vlasovci atd. (vyrobil si vlastní plaketu, zúčastňoval se jednání v Řeporyjích)
 • PROČ: O Vašíčkových krocích ohledně Koněva pomníku, případně Vlasovců informoval v přímém přenosu Sputnik. Vašíček také vystoupil v pořadu Dmitrije Kiseljova Vesti neděli, v překladu Zprávy týdne, na státní federální televizní stanici Rossija 1. Televize jej označila ve vstupu za starostu Prahy 11 (i když je pouze opoziční zastupitel. Do této reportáže jej doporučil Žarko Jovanovič.
 • JAK: sociální sítě, veřejně dostupné informace

Osoba/Médium – Pavel Hlávka (Svobodný vysílač)

 • KDO: Pavel Hlávka
 • KDE: https://www.facebook.com/pavelh14 https://www.svobodny-vysilac.cz/
 • CO: zakladatel o koordinátor sítě dezinformačních rádií „Svobodný vysílač“ vybudovaných podle slovenského vzoru, spojen též s projektem infowars.cz, infovojna, AC24, Zem a Vek atd.
 • PROČ: provázanost s téměř všemi aktéry dezinformační scény – své pořady zde mají:
  • Nela Lisková a Alena Vitásková
  • Zdeněk Chytra
  • Vedoucí Kolotoče/Aeronet

propagován je například:

  • na Raptor TV
  • na profilu Radky Hladíkové atd
 • JAK: veřejně dostupné informace

Osoba/Médium: Marek Pešl (AE News, dříve Aeronet)

 • KDO: Marek Pešl
 • KDE: https://aeronet.cz/news/
 • CO: den po obsazení Krymu ruskými vojsky se dříve skrytý web změnil na „zpravodajský“ web publikující proruské a tendenční články, postupně se stal hlásnou troubou ruských narativů vyjma oficiálně přiznaných kanálů. (Západ je špatný, prohnilý, agresivní a před kolapsem, Rusko je dobré, stojí na stráži míru se všemi spojenci (kterých už ovšem díky své politice a jednání mnoho nemá), brání se rozpínavosti Západu, zachovává tradiční hodnoty – národ a kulturu. V Rusku a na Rusku nenajdeme jediný kaz. Rusko není nikdy za nic kritizováno, je potřeba s ním jednat a spolupracovat, jde o velmoc na vzestupu. Běda tomu, kdo se by se mu chtěl postavit. Za tím účelem má jedinečnou (samozřejmě čistě obrannou), skvěle vyzbrojenou a vycvičenou armádu.)
 • KDY: web registrován od r. 2001, ale den po invazi na Krym 27. 2. 2014 správce web zpřístupnil a vyzval veřejnost k přispívání, pokud byli někde „cenzurováni“
 • PROČ: na webu se vytváří unikátní obsah, spolehlivě kopírující ruské a konspirační narativy (patrný silný antisemitismus), který už několikrát ovlivnil politickou situaci v zemi (viz kauza Lithium, která se objevila právě na Aeronetu)
 • JAK: Zdroje týdeníku Respekt a České Televize. Po přerodu Aeronetu z uzavřeného a převážně IT fóra je zřejmé, že na něm začali působit 2 přispěvatelé. Menší polovinou přispívala Pozorovatelka, postupně ovšem svoji roli umenšila a začátkem roku 2019 se odmlčela. Mohlo to souviset i s její možnou dekonspirací týdeníkem Respekt – podle IP a dres a registračního e-mailu je stopa dovedla ke konkrétní ženě, zaměstnankyni jedné Lucemburské banky. Jeví se však za dobře prokázané, že dlouhodobě (a dnes už 100%) tvoří obsah Aeronetu Marek Pešl – alias VK – Vedoucí kolotoče. Redaktory České televize ho k němu v dovedli zřejmě především přes peněžní transakce, ale i jiné indicie. Jde o důkazy přímé i nepřímé, tvoří uzavřený řetězec. Přispěla k tomu např. i hlasová analýza jeho (byť zastřených) projevů na Svobodném vysílači serverem Manipulátoři, a také bezpečnostní chyba Facebooku z ledna 2020. Redaktoři ČT ve spolupráci s Respektem Marka Pešla osobně konfrontovali se svými zjištěními v březnu 2020.

https://www.respekt.cz/tydenik/2020/10/tajny-zivot-jednoho-pokladnika

Osoby – Nela Lisková:

 • KDO: Nela Lisková
 • KDE: https://www.facebook.com/profile.php?id=100015735751084 4693 přátel, 17608 sledujících, (rozsah jako menší nebo střední médium
 • CO: Zakladatelka „konzulátu“ Doněcké republiky, vyjádřování podpory, cesty na Donbas, dlouhodobé útoky na EU, NATO, BIS, armádu ČR, nyní aktivní šíření covidových dezinformací.
 • PROČ: vedle blíže neurčené spolupráce s Alenou Vitáskovou, je mnohem úspěšnější v práci na sociálních sítích, její příspěvky se šíří i mimo pro-ruskou a vlasteneckou scénu, psány obyčeným, příjemným jazykem např. příspěvek o tom, že zvolení Drahoše bude znamenat invazi migrantů a občanskou válku sdílelo 5000 lidí, což je minimální dosah cca půl miliónu lidí, ne-li více. Vystupuje otevřeně na podporu povstalecké doněcké republiky, spolupracuje s povstaleckou vládu podporující bloggerkou – propagandistkou Marinou Harkovou (Charkovou) – https://novorosinform.org/798412?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop , kde na společné ji na společné fotografii předává jakési listiny, což vypadá jako založení „konzulátu“ či vyznamenání. Fotografie se nachází v Doněcku v rámci venkovních instalací k oslavám republiky. V souvislosti s vyhrocenou situací na východě Ukrajiny ji v posledních dnech „taguje“ ve svých příspěvcích, což (spekulace) vypadá jako oznámení o splnění úkolu.
 • 6. JAK: veřejně dostupné informace

Osoby – Alena Vitásková, Institut Aleny Vitáskové

 • KDO: Alena Vitásková
 • KDE: https://www.facebook.com/profile.php?id=100011571787715
 • CO: bývalá šéfka ERÚ, vyznamenaná Milošem Zemanem za boj se „solárními barony“, členka jeho delegace do Ruska
 • PROČ: Institut Aleny Vitáskové prohlašuje, že naplňuje cíle „euro-asijského ženského fóra v Petrohradě“ (pseudo-mezinárodní instituce sloužící k prosazování zájmů RF) kromě publikování článků nemá žádnou viditelnou činnost a přesto má podle poslední rozvahy za 2019 na účtě a v pokladně zhruba 800 tisíc Kč. Od listopadu 2018 se Nela Lisková prohlašuje za ředitelku/koordinátorku zahraničních vztahů a vlasteneckých uskupení v Institutu Aleny Vitáskové a obě dámy společně vystupují například na Svobodném vysílači.
 • JAK: veřejně dostupné informace