Jak Meta selhává v boji proti šíření ruské propagandy

719
Meta selhává v moderaci škodlivého obsahu; generováno AI

Nová studie ukazuje, jak Meta selhává v moderování politických reklam, což umožňuje šíření ruské propagandy a ohrožuje demokratické procesy v EU.

Meta selhává v moderaci škodlivého obsahu; generováno AI

V aktuální studii neziskové organizace AI Forensics vyšlo najevo, že společnost Meta selhává v efektivním moderování politických reklam na svých platformách. To umožňuje rozsáhlé šíření ruské propagandy, což může mít zásadní dopad na demokratické procesy v Evropské unii. Studie upozorňuje, že většina politických reklam není řádně označena a méně než 5% je Metou správně moderováno, což otevírá prostor pro manipulace a dezinformace.

Kdo jsou AI Forensics

AI Forensics je nezisková analytická organizace, která se specializuje na digitální forenzní vyšetřování v oblasti reklamních praktik na velkých digitálních platformách. Jejich práce pomáhá odhalovat a dokumentovat případy zneužití digitálních médií pro šíření politického vlivu a propagandy.

Metodologie studie

AI Forensics využilo sofistikované analytické techniky k identifikaci a kategorizaci reklam v databázi Meta Ad Library. Tato metodologie umožnila efektivně identifikovat nehlášené politické reklamy a sledovat jejich šíření, což bylo klíčové pro odhalení rozsahu selhání moderace ze strany Meta.

Hlavní zjištění

Studie odhalila, že na platformách Meta dochází k rozsáhlému neregulovanému šíření politických reklam. Toto zjištění je alarmující, zejména vzhledem k tomu, že mnohé z těchto reklam jsou součástí koordinované kampaně ruské propagandy, která cílí na země EU, zejména Francii a Německo, a zasahuje až miliony uživatelů.

Moderování reklam společností Meta je navíc popisováno jako nekonzistentní. Mnoho reklam, které by podle směrnic měly být označeny jako politické, není rozpoznáno, a přibližně 60 % moderovaných reklam neodpovídá interním směrnicím společnosti. Tento nedostatek umožňuje nepozorovanou cirkulaci a šíření dezinformačních kampaní.

Uveďme pro ilustraci dva konkrétní příklady. Velmi brzy po tom, co byl 6. září 2023 oznámen nový balíček pomoci pro Urajinu americkým ministrem zahraničí, došlo podle zjištění AI Forensics k výraznému nárůstu reklam diskutujících o zapojení Spojených států do konfliktu. Tyto reklamy srovnávaly HDP Evropy a USA, čímž naznačovaly, že USA vyprovokovaly konflikt, aby podpořily prodej zbraní.

Politická reklama šířená po 6. září 2023; zdroj: AI Forensics

Také pouhé dva dny po útoku vedeném Hamásem 7. října 2023 a následném obnovení ozbrojeného konfliktu v Gaze, se objevil nový narativ obviňující ukrajinského prezidenta
V. Zelenského z defraudace zbraní z ukrajinské armády pro osobní zisk. Tyto zbraně měly být, podle reklam šířených od 9. října 2023 v Německu a Francii, použity v útocích proti Izraelcům. Tato tvrzení se šířila bez adekvátního zásahu ze strany Meta.

Denní dosah pro-ruských reklam ve Francii; zdroj: AI Forensics

Studie rovněž poukazuje na legislativní a politická selhání společnosti Meta v dodržování nových regulačních pravidel EU, která jsou navržena ke zvýšení transparentnosti a odpovědnosti v digitálním reklamním prostoru, konkrétně Digital Services Act (DSA). Tyto regulace mají za cíl zabránit podobným selháním, avšak nedostatečné uplatňování těchto pravidel společností Meta umožňuje, že se dezinformační a manipulativní obsah nadále šíří.

Doporučení

V závěru své zprávy AI Forensics vyzývá k okamžitému a trvalému zásahu proti síti šířící vlivové operace a doporučuje Meta zavést účinné mechanismy pro moderování politických reklam. Navíc apeluje na Evropskou komisi, aby zahájila řízení o porušení práva proti Meta a vyžadovala od všech platforem, aby zpřístupnily obsah reklam v transparentním repositáři, což by usnadnilo externí vyšetřování a zvýšilo dohled nad dodržováním regulací.

Studie AI Forensics předkládá důkazy o tom, že neregulované sociální sítě jsou pro normální fungování demokratické společnosti hrozbou a poukazuje na stav selhání vynucování pravidel stanovených evropskou legislativou. Čeští elfové dlouhodobě monitorují šíření dezinformací na sociálních médiích a ve svých analýzách upozorňují na řízené dezinformační kampaně šířící se bez regulace či jakékoli moderace daných platforem. Pokud máte zájem přečíst si více o narativech šířených na českých sociálních sítích, nahlédněte do našich posledních reportů zde.

Zdroje:

https://aiforensics.org/uploads/No_Embargo_in_Sight_AI_Forensics_Report_ad7ede416b.pdf

https://aiforensics.org/work/meta-political-ads

https://www.infosecurity-magazine.com/news/eu-elections-russian-propaganda/