Jak dezinfoweb AC24 přebírá obsah se Sputniku

2637

Jak AC24.cz přebírá obsah ze Sputniku

Čeští elfové v průběhu monitoringu dezinformačního webu AC24.cz a české mutace ruského státního propagandistického webu SputnikNews v roce 2020 identifikovali, že nezanedbatelná část článků, které se na AC24.cz objevuje, je přebírána přímo z této propagandistické stránky.

Jak můžete vidět na následujícím grafu, v průběhu jednotlivých týdnů poměr článků z celkového počtu publikovaných textů osciloval mezi několika procenty a až přes 70 %. V první třetině roku můžeme sledovat spíše stoupající tendenci vrcholící v období prázdnin, a naopak se konci roku můžeme vidět značný úpadek. Průměrně se podíl převzatých článků z webu Sputnik pohyboval mezi 40 a 50 % ze všech publikovaných článků. To je zjištění, na základě kterého můžeme konstatovat, že AC24.cz představuje jeden z amplifikátorů ruské propagandy v prostoru českého internetu.

Poměr článků na AC24.cz, které jsou okopírované z české mutace webu Sputnik:

AC24.cz byl založen v roce 2011 a jeho ústřední postavou je Ondřej Geršl. Jednatelkou firmy AC24, s.r.o., která web provozuje, je Kateřina Schleifer. Geršl se již před několika lety netajil inklinacemi ke konspiračním teoriím, příkladem je několik let starý rozhovor na webu Mladý podnikatel právě o zmiňovaném webu, ve kterém otevírá teorie o 11. září a celkově k narativu o utajování informací ze strany elit (včetně mainstreamových médií). AC24.cz není příliš unikátní v tom slova smyslu, že sebe sama rámuje jako „Nezávislé zpravodajství z celého světa aneb Co se jinde nedozvíte“, jak s píše v biu na Facebookové stránce webu. Pokud se ale podíváme právě na sledovaný trend – a sice míru přebírání obsahu AC24.cz z propagandistického Sputniku, můžeme konstatovat, že „co se jinde nedozvíte“ v tomto případě znamená spíše „co si přečtete ze Sputniku, aniž byste tam museli chodit“.

Web má i svoji stránku na Facebooku, kterou sleduje 85 tisíc lidí. Podle studie Prague Security Studies Institute patří web k nejúspěšnějším českým dezinformačním platformám z hlediska příjmů z reklamy. PSSI odhaduje, že ty mohou tvořit cca 79 tisíc Kč měsíčně. Podle údajů v obchodním rejstříku z roku 2017 (což je nejnovější informace, kterou lze dohledat) čistý obrat společnosti AC24, s.r.o. dosahoval cca 3,7 milionu korun a firma vykazovala zisk ve výši 512 tisíc Kč. Zdá se tedy, že monetizace podkopávání české státnosti za využití ruské propagandy Geršlovi celkem vynáší.

518