Extra-dezinfoweb monitoring: analytika obsahu-duben 2020

4756

Dezinfo weby: Aeronet, Parlamentní listy, Sputniknews, Novarepublika, Protiproud

Sledované dezinformační platformy se v dubnu zabývaly několika hlavními tématy, která bezprostředně souvisela s aktuálním děním – jednalo se zejména o pandemii koronaviru, reakci České republiky a dalších zemí na ni, a geopolitické důsledky, které může mít. Dalším zásadním tématem bylo odstranění sochy maršála Koněva z Náměstí Interbrigády na Praze 6 a výhrůžky ze strany Ruska na adresu starosty Ondřeje Koláře. Vedle těchto témat se jednalo i o několik témat nesouvisejících, nicméně tvořících přetrvávající agendu dezinformačních serverů.

Dominantním tématem dezinformačních platforem stále zůstává, stejně jako v lednu, únoru a březnu, pandemie koronaviru. Můžeme nicméně pozorovat vývoj v tématu – zatímco do pozadí mírně ustupují konspirační interpretace o vzniku a původu viru, byť jsou stále přítomné (zejména v podobě utužení dohledových opatření, což urychlí plány elit na ovládnutí lidí, případně se opakuje teorie o umělém původ viru a to mimo Čínu), častěji se jedná o interpretaci událostí kolem koronaviru obvyklou optikou – kritiky EU a Západu, a naopak vyzdvihování přístupu Ruska. V případě epidemie koronaviru můžeme pozorovat poněkud ambivalentní vztah sledovaných webů k Číně – na straně jedné je vyzdvihována například její efektivní reakce, nebo pomoc postiženým zemím v Evropě (což je dáváno do kontrastu s neefektivní pomocí zemí EU), na straně druhé se objevuje kritika za tajení nemoci v prvotních fázích a odmítání vyšetření původu pandemie.

V případě kritiky Evropské unie a Západu obecně je předmětem kritiky v prvé řadě neefektivní pomoc nejvíce postiženým zemím – příkladem je Itálie, kde jsou silně zdůrazňovány rostoucí protiunijní nálady. V případě Západu, zejména USA, je vedle neefektivity řešení koronavirové krize také zdůrazňováno, že vlády jsou ve vleku různých lobby – nejčastěji farmaceutické, ale v případě komplexnějších konspiračních teorií se jedná o nespecifikované globální elity, jejichž cílem je ovládnutí lidstva. Dezinformační weby se rovněž zabývají možnými geopolitickými dopady pandemie – nejčastěji je zmiňováno oslabení právě pozice západu, a oproti tomu nástup Ruska a Číny jako zemí, které pandemii zvládnou.

Dalším podtématem v případě zachycení tématu pandemie COVID-19 je reakce české vlády, která je obecně spíše oceňovaná, zejména pro razantní přístup k řešení epidemie, nicméně na konci měsíce dubna se začínají objevovat i polemické články, které rozporují uvolňování restrikcí ve zvoleném tempu a řeší možné negativní důsledky pro ekonomiku. V českém prostředí je nicméně hojně kritizována opozice za to, jakým způsobem se staví např. k nákupu zdravotnického vybavení v Číně. V souvislosti s popisem české situace se objevuje kritika České televize za způsob vedení zpravodajství o pandemii, který je hodnocen jako neobjektivní nebo alarmistický. Česká televize patří mezi velmi často se objevující cíle útoků dezinformačních webů.

Okrajově se v souvislosti s koronavirovou pandemií objevuje rovněž téma migrace, migranti jsou označováni za přenašeče nemoci, je také upozorňováno na údajný dvojí standard v jejich podpoře v koronavirové krizi (např. poskytování sociální pomoci).

Druhým podstatným tématem, které se objevuje v dubnu na dezinformačních webech, je odstranění sochy maršála Ivana Koněva z Náměstí Interbrigády na Praze 6. To se odehrálo v průběhu nouzového stavu, což bylo kritizováno a interpretováno jako zbabělost starosty Ondřeje Koláře. Odstranění sochy samotné, o kterém rozhodla rada města na podzim minulého roku, je rámováno jako přepisování historie 2. světové války. Cílem útoků jsou i politici z demokratické opozice, které se staví na stranu Koláře. Poté, co Rusko schválilo zákon umožňující i retroaktivně kriminalizaci tohoto odstranění, dezinformační weby tuto možnost rámují jako logický důsledek akcí zastupitelstva Prahy 6. Některé z nich, například Aeronet, se i aktivně chlubí, že poskytly informace ruským novinářům o těch, kdo rozhodovali. Poté, co byla Ondřeji Kolářovi (spolu s pražským primátorem Zdeňkem Hřibem a starostou Prahy-Řeporyjí Pavlem Novotným) udělena policejní ochrana kvůli možnému ohrožení právě ze strany Ruska, přichází dezinformační weby s konspirační teorií, podle níž by byl případný únos či ublížení Kolářovi, operací CIA (za pomoci Bezpečnostní informační služby) s cílem poškodit Rusko.

Dezinformační weby se v případě sporu o sochu Koněva staví zcela jednoznačně na stranu ruské oficiální reakce, včetně interpretace historických událostí tak, aby odpovídaly ruskému narativu, a proti rozhodnutí české samosprávy. Podobné stranění ruské reakci se objevovalo i v případě přejmenování náměstí u ambasády Ruské federace na Náměstí Borise Němcova, nejde tedy o nic překvapivého. Jedná se nicméně o kontinuální útoky na ty české politiky, kteří se výrazně vymezují vůči narativům oficiálních ruských míst, stejně jako kontinuální prezentaci stanovisek oficiálních ruských míst jako těch pravdivých.

Z dalších aktuálních témat zde můžeme jmenovat kybernetické útoky na české nemocnice, které mají být údajně dalším dílkem do širšího „boje o Prahu“ mezi USA a Ruskem, dále je to Turecko a jeho roli v možné další migrační krizi, případně chování na řecko-turecké hranici a v severní Africe, financování neziskových organizací, které chtěla redukovat KSČM a další průběžně se objevující témata, jako je obecný úpadek Západu, kritika veřejnoprávních médií, neziskových organizací a podobně.

Osoby a subjekty, které dezinformační zdroje podporovaly nebo které dostávaly prostor (netříděno dle četnosti, pouze vybrané, úplnější seznam v příloze u týdenního monitoringu sledovaných zdrojů): Rusko, Čína, Miloš Zeman, Vladimir Putin, Andrej Babiš (ANO), Václav Klaus, Václav Klaus ml. (Trikolora), MUDr. Soňa Peková, Roman Prymula, Jaroslav Foldyna (nezařazený v klubu SPD), Jiří Ovčáček, Petr Hájek, Tomio Okamura (SPD), Sergej Šojgu, Rudá armáda

Osoby a subjekty, na něž dezinformační zdroje útočily (netříděno dle četnosti, pouze vybrané, úplnější seznam v příloze u týdenního monitoringu sledovaných zdrojů): EU, USA, Západ obecně, Německo, NATO, veřejnoprávní média, Bezpečnostní informační služba, neziskové organizace (zejm. Člověk v tísni), Ondřej Kolář (TOP09), Angela Merkelová, George Soros, Mikuláš Minář, Zdeněk Hřib (Piráti), Pavel Fischer (nezávislý), Ursula von der Leyenová, Andrej Babiš (ANO), Tomáš Petříček (ČSSD), Giuseppe Conte (italský premiér)

Kvalitativní monitor mainstreamových médií – veřejnoprávní (ČT, Český rozhlas), komerční (Hospodářské noviny, Ihned.cz, Mladá fronta Dnes, Idnes.cz, Aktuálně.cz, Deník N, Respekt, Právo, Novinky.cz, Seznam zprávy a další):

Jako doplněk provádíme monitoring mainstreamových medií, kde v nich sledujeme témata pokrývaná dezinformační sférou a informačními operacemi Ruska a Číny. Sledujeme jak to, která témata jsou zpracovávána tak i jak (zda převažují proruské a pročínské narativy). Důvodem je zjištění, že narativy dříve šířené pouze výslovně dezinformačními zdroji a zdroji přímo navázanými na ruské a proruské skupiny, se mohou postupně objevovat i v mainstreamových zdrojích. V tomto hlášení přinášíme pouze přehled, v budoucnu jej plánujeme doplnit i o stručnou analýzu.

Hlavními aktuálními tématy, kterými se zabývají i dezinformační weby, byla nákaza koronavirem, včetně dezinformací s ním spojených. Sledovaná média se věnovala velmi podrobně postupu české vlády v souvislosti s přijímáním různých opatření, situaci v Evropě a následně i v USA. V této souvislosti se začaly řešit potenciálně problematické dodávky zdravotnického materiálu pro ministerstvo zdravotnictví. Důležitým tématem byla situace v Číně a to, jak se Čína snaží využívat aktuální krizi k vylepšení své pozice v rámci mezinárodního řádu, často právě za využívání dezinformací a propagandy. Média rovněž věnují pozornost varování před možným využitím ekonomické krize právě ze strany Číny, aby ovládla strategická odvětví v Evropě.

Média se intenzivně věnují i odstranění sochy Ivana Koněva z Náměstí Interbrigády a dopadům v podobě možného trestního stíhání starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře v Rusku, bezpečnostnímu ohrožení ze strany Ruska, které hrozí jemu a rovněž dalším dvěma politikům – Zdeňku Hřibovi a Pavlu Novotnému. Toto ohrožení mělo za následek přidělení policejní ochrany všem třem politikům. Média se věnují i reakci české vlády na toto ohrožení.

Dalšími tématy byla migrace, zejména porušení evropských smluv v případě neakceptování migračních kvót ze strany ČR, kybernetické útoky na české nemocnice a další úřady či instituce, před kterými varoval Národní úřad pro informační a kybernetickou bezpečnost. Jedním z témat byl i výhružný „dopis“ s razítkem čínské ambasády, který byl nalezen v pozůstalosti předsedy Senátu Jaroslava Kubery, a jeho původ, respektive opakovaná neochota vedoucího Kanceláře prezidenta republiky Vratislava Mynáře vysvětlit, jak se dostal k Jaroslavu Kuberovi.